Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 3/2018 vyšlo
tiskem 14. 3. 2018. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Amper 2018 – 26. mezinárodní elektrotechnický veletrh

Hlavní článek
Vliv magnetické bouře na transformátory elektrizační soustavy

Aktuality

ABB řešení pro řízení výroby získalo Zlatý Amper 2018 Společnost ABB obdržela prestižní cenu Zlatý Amper 2018 za ABB Ability™ Manufacturing…

ABB představí standard rychlého nabíjení elektrobusů OppCharge ABB na veletrhu Amper 2018 poprvé v České republice představí stanici pro nabíjení…

Prezentace škol ve stánku FCC PUBLIC na veletrhu AMPER Pozvání nakladatelství a mediálního servisu FCC PUBLIC k prezentaci studentských aktivit…

ČEPS, a.s., našla dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v letech 2018 a 2019 Společnost ČEPS uzavřela aukční kola výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí…

3. ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace Tento veletrh poskytuje univerzitám, výzkumným organizacím a inovativním firmám, vědcům a…

SENO spol. s r. o. – 25 let s Vámi Když jsme s pány Josefem Steineggerem a Jirkou Novotným zakládali v roce 1993 firmu, byli…

Více aktualit

zprávy

číslo 3/2003

zprávy

Zprávy ESČ

17. dubna 2003 – aktiv revizních techniků
Celostátní aktiv revizních techniků elektrických zařízení ART 2003 pořádá v Praze Elektrotechnický svaz český – Komora revizních techniků.

Program aktivu je věnován aktuálním otázkám z oblasti legislativních předpisů a technických norem týkajících se především provádění revizí elektrických zařízení. Pro informaci uvádíme některé tematické okruhy: liberalizace trhu s elektřinou, obchodní měření elektrické energie, podlahové a stropní vytápění, revize v bytových domech, dimenzování a jištění, novinky v technických normách, poučení z případů úrazů elektrickou energií, zdroje nepřetržitého napájení (UPS) – připojování a revize, havárie zaviněné revizními techniky při revizích. Závěr aktivu bude tradičně vyhrazen výměně poznatků a zkušeností účastníků aktivu k aktuálním otázkám.

Přihlášky a informace:
Elektrotechnický svaz český
tel.: 244 464 649, 244 464 072
fax: 244 464 076
e-mail: esc@iol.cz
http://www.in-el.cz/esc


Konference Diagnostika 2003

Potřeba bezporuchové funkce elektrických zařízení klade nároky na vysokou úroveň kvality všech komponent těchto zařízení. Proto je velmi důležitým patrametrem přesnost metod pro zjišťování informací o sledovaných systémech. Uvedenou tematikou se zabývá množství pracovišť na vysokých školách a ve výzkumných ústavech.

Oddělení elektrotechnologie katedry technologií a měření na Elektrotechnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni zveřejnilo první informaci o připravované mezinárodní konferenci Diagnostika, která v návaznosti na předcházející ročníky bude prezentovat výsledky výzkumu v celé oblasti diagnostiky elektrických zařízení i výzkumu vlastností elektrických prvků a systémů ve všech oborech elektrotechniky.

Konference se bude konat ve dnech 22. až 24. 9. 2003 na zámku Nečtiny.

Zájemci o účast na konferenci mohou předběžné přihlášky ihned zaslat na adresu garanta konference, prof. Ing. Václava Mentlíka, CSc.: mentlik@ket.zcu.cz.


Digitální fotografie ve vědě i kolem nás

V druhé polovině února měli zájemci o digitální fotografii možnost zhlédnout výstavu výše uvedeného názvu v budově Akademie věd ČR v Praze na Národní třídě.

Digitální fotografie má s fotografií klasickou společné především to, že se obraz snímá také fotoaparátem (na první pohled skoro stejným) a konečným výsledkem může (ale nemusí) být fotografie na papíře. Ovšem rozdíly mezi oběma technikami jsou dané už jejich podstatou. Zatímco klasická fotografie zaznamenává obraz na film a ten se zpracovává chemickou cestou, digitální fotografie snímá předlohu elektronickým snímačem a další zpracování probíhá rovněž elektronicky (ukládání do paměti, přenos v podobě grafických souborů, možnost přímého zpracování počítačovými programy, tisk na připojené tiskárně atd.).

Digitální fotografie je některými svými vlastnostmi přímo předurčena k experimentální práci. Pro vědu se tak stává velmi užitečnou technikou v oblasti zobrazování objektivní reality. Klasická fotografie, stará skoro 200 let, má hlavní vývoj za sebou. Existuje velké množství propracovaných technik, z nichž řada byla aplikována do vědy a techniky. Digitální fotografie, vzhledem ke svému nízkému věku (digitální fotoaparáty se prodávají o málo déle než 10 let), je stále ještě na počátku pronikání do vědy a techniky. Autorem výstavy je RNDr. František Weyda, CSc., zakladatel Laboratoře digitálního zobrazování v entomologii (Entomologický ústav AV ČR v Českých Budějovicích). Výstava, která zveřejnila jeho mnohdy originální postupy ve vědecké, ale i reportážní a umělecké digitální fotografii, byla rozdělena do dvou celků. Technicky zajímavé aplikace digitální fotografie ve výzkumu tu byly představeny snímky, které vznikly digitální cestou a které by jinými zobrazovacími technikami bylo možné získat jen velmi obtížně. Ukázala také výhody spojení digitální fotografie s počítačem.

Bližší informace podá Jiří Novotný, Tiskový odbor Akademie věd ČR, jnovotny@ssc.cas.cz


Vozy pro metro

Siemens předává první vlakovou jednotku z druhé série dodávek nové generace vozů pro pražské metro
Dopravní podnik hl. m. Prahy převzal dne 29. 1. 2003 od firmy Siemens první vlakovou jednotku z druhé série dodávek nové generace vozů pražského metra (osm měsíců po podpisu kupní smlouvy). Předaná vlaková jednotka je první z 20 pětivozových vlaků vyráběných firmou Siemens Kolejová vozidla v Praze-Zličíně (v bývalém ČKD DS). Vlakové jednotky budou dodávány v průběhu let 2003 až 2004. Dopravnímu podniku umožní rozšířit nabídku vyššího komfortu v pražské hromadné dopravě a současně přinesou úsporu provozních nákladů.

Obr. 1.

Firma Siemens se podílí na postupné obnově a rozšiřování vozového parku pražského metra. Předávané vlakové jednotky navazují na dodávku první série nové generace vozů metra v letech 2000 až 2002. Nové uspořádání sedadel je nyní jak podélné, tak i příčné, kapacita vlaků přitom zůstala nezměněna: 1 240 míst k stání a 224 míst k sezení. Nové vlaky budou provozovány na trase C.

Dodavatel nových souprav pražského metra dodržuje harmonogram dodávek, a tak se bude na trase C v krátké době jezdit pouze s novými vozy. Do konečné podoby druhé série vozů M1 (obrázek) se promítly i požadavky cestujících na vnitřní uspořádání interiéru a o vozy M1 je velký zájem v zahraničí.

Siemens patří mezi největší globální elektrotechnické koncerny. Jako jediná firma na světě pokrývá téměř celou oblast elektrotechniky a elektroniky. Firma Siemens působí ve více než 150 zemích a zaměstnává více než 426 000 odborníků, kteří vyvíjejí a vyrábějí produkty, navrhují a instalují komplexní řešení na míru a nabízejí širokou paletu služeb podle individuálních potřeb zákazníků.

Divize Transportní systémy (TS) firmy Siemens patří k předním světovým dodavatelům v oblasti kolejové dopravy. Jako komplexní dodavatel a systémový integrátor sdružuje dnes ve svých segmentech Automation & Power a Rolling Stock veškeré kompetence od systémů řízení provozu, přes napájení elektrickou energií až po vozidla pro městskou i železniční dopravu. Soubor činností doplňují rozsáhlé zkušenosti s řízením komplexních projektů a moderní koncepce servisních služeb.

Více informací zájemci najdou na internetových adresách http://www.siemens.com a http://www.siemens.cz.


Zprávy ČSNI

Směrnice pro audit v oblasti jakosti a životního prostředí
Český normalizační institut právě vydal Komentované vydání ČSN EN ISO 19011 Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu.

Audit je nástroj, který přispívá k realizaci cílů a podnikatelských záměrů organizace. Auditní proces je charakterizován dodržováním řady zásad, které jsou vymezeny a logicky uspořádány v nové normě ISO 19011. Komentované vydání této normy vymezuje ucelený pohled na systémy managementu jakosti a environmentálního managementu z pohledu jejich auditování a je dokladem vzájemné provázanosti mezi normami série ISO 9000 a ISO 14000.

Informace o normě lze získat na webové stránce ČSNI: www.csni.cz. Objednávky jsou přijímány na adrese: odbyt@csni.cz, popř. na faxovém čísle 274 866 951.


Školení a semináře elektrotechniků v 1. pololetí 2003

L. P. Elektro

5. a 6. března 2003 – České Budějovice, Jihočeská univerzita

Projektování – montáž – kontrola

Přednášky jsou zaměřeny na elektrické instalace v budovách, ochranu před úrazem elektrickým proudem, požární rizika a elektrické rozvody, požadavky vyplývající ze stavebního zákona, analyzátory sítí nn, osvětlování, silnoproudé rozvody v objektech s informačními technologiemi.

Připomínka termínů dalších seminářů L. P. Elektro v 1. pololetí 2003

17. 3. Havlíčův Brod
18. 3. Tábor
27. až 29. 3. Luhačovice (viz ELEKTRO č. 2/2003, str. 49)
3. až 5. 4. Brno
9. 4. Zlín
23. 4. Most
24. 4. Ústí nad Labem
21. 5. Mladá Boleslav
22. 5. Kolín
12. 6. Praha

Bližší informace:
L. P. Elektro
Vodařská 17
619 00 Brno
tel./fax: 545 234 668
mobil: 777 072 880
e-mail: lp-elektro@volny.cz
http://www.lpelektro.cz


UNIT Pardubice

5. 3. Právní odpovědnost v obchodních vztazích, Lékařský dům, Praha
24. 4. Připojovací podmínky a regenerace el. rozvodů obytných domů, Dům kultury Dukla, Pardubice
14. 5. (veletrh Elektrofest 14. – 15. 5.), Přepěťové ochrany, Pardubice
15. 5. Dimenzování vedení a ochrana proti požáru, Pardubice
29. 5. Doprava a skladování sypkých hmot, Dům kultury Dukla, Pardubice

Bližší informace:
UNIT Pardubice s. r. o.
Gorkého 2573
530 02 Pardubice
tel./fax: 466 303 032
e-mail: unit@unit.cz
http://www.unit.cz


Propag Team

Připomínka termínů seminářů Propag Team (viz ELEKTRO č. 2/2003, str. 49)

5. 3. 2003 Hradec Králové
6. 3. 2003 Pardubice
1. 4. 2003 Praha
1. 4. 2003 Praha
13. 5. 2003 Praha
14. 5. 2003 Brno
27. 5. 2003 Praha

Bližší informace:
Propag team – informační a vzdělávací agentura
Tichá 527
541 02 Trutnov