časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

zprávy

|

číslo 3/2003

zprávy

Zprávy ESČ

17. dubna 2003 – aktiv revizních techniků
Celostátní aktiv revizních techniků elektrických zařízení ART 2003 pořádá v Praze Elektrotechnický svaz český – Komora revizních techniků.

Program aktivu je věnován aktuálním otázkám z oblasti legislativních předpisů a technických norem týkajících se především provádění revizí elektrických zařízení. Pro informaci uvádíme některé tematické okruhy: liberalizace trhu s elektřinou, obchodní měření elektrické energie, podlahové a stropní vytápění, revize v bytových domech, dimenzování a jištění, novinky v technických normách, poučení z případů úrazů elektrickou energií, zdroje nepřetržitého napájení (UPS) – připojování a revize, havárie zaviněné revizními techniky při revizích. Závěr aktivu bude tradičně vyhrazen výměně poznatků a zkušeností účastníků aktivu k aktuálním otázkám.

Přihlášky a informace:
Elektrotechnický svaz český
tel.: 244 464 649, 244 464 072
fax: 244 464 076
e-mail: esc@iol.cz
http://www.in-el.cz/esc


Konference Diagnostika 2003

Potřeba bezporuchové funkce elektrických zařízení klade nároky na vysokou úroveň kvality všech komponent těchto zařízení. Proto je velmi důležitým patrametrem přesnost metod pro zjišťování informací o sledovaných systémech. Uvedenou tematikou se zabývá množství pracovišť na vysokých školách a ve výzkumných ústavech.

Oddělení elektrotechnologie katedry technologií a měření na Elektrotechnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni zveřejnilo první informaci o připravované mezinárodní konferenci Diagnostika, která v návaznosti na předcházející ročníky bude prezentovat výsledky výzkumu v celé oblasti diagnostiky elektrických zařízení i výzkumu vlastností elektrických prvků a systémů ve všech oborech elektrotechniky.

Konference se bude konat ve dnech 22. až 24. 9. 2003 na zámku Nečtiny.

Zájemci o účast na konferenci mohou předběžné přihlášky ihned zaslat na adresu garanta konference, prof. Ing. Václava Mentlíka, CSc.: mentlik@ket.zcu.cz.


Digitální fotografie ve vědě i kolem nás

V druhé polovině února měli zájemci o digitální fotografii možnost zhlédnout výstavu výše uvedeného názvu v budově Akademie věd ČR v Praze na Národní třídě.

Digitální fotografie má s fotografií klasickou společné především to, že se obraz snímá také fotoaparátem (na první pohled skoro stejným) a konečným výsledkem může (ale nemusí) být fotografie na papíře. Ovšem rozdíly mezi oběma technikami jsou dané už jejich podstatou. Zatímco klasická fotografie zaznamenává obraz na film a ten se zpracovává chemickou cestou, digitální fotografie snímá předlohu elektronickým snímačem a další zpracování probíhá rovněž elektronicky (ukládání do paměti, přenos v podobě grafických souborů, možnost přímého zpracování počítačovými programy, tisk na připojené tiskárně atd.).

Digitální fotografie je některými svými vlastnostmi přímo předurčena k experimentální práci. Pro vědu se tak stává velmi užitečnou technikou v oblasti zobrazování objektivní reality. Klasická fotografie, stará skoro 200 let, má hlavní vývoj za sebou. Existuje velké množství propracovaných technik, z nichž řada byla aplikována do vědy a techniky. Digitální fotografie, vzhledem ke svému nízkému věku (digitální fotoaparáty se prodávají o málo déle než 10 let), je stále ještě na počátku pronikání do vědy a techniky. Autorem výstavy je RNDr. František Weyda, CSc., zakladatel Laboratoře digitálního zobrazování v entomologii (Entomologický ústav AV ČR v Českých Budějovicích). Výstava, která zveřejnila jeho mnohdy originální postupy ve vědecké, ale i reportážní a umělecké digitální fotografii, byla rozdělena do dvou celků. Technicky zajímavé aplikace digitální fotografie ve výzkumu tu byly představeny snímky, které vznikly digitální cestou a které by jinými zobrazovacími technikami bylo možné získat jen velmi obtížně. Ukázala také výhody spojení digitální fotografie s počítačem.

Bližší informace podá Jiří Novotný, Tiskový odbor Akademie věd ČR, jnovotny@ssc.cas.cz


Vozy pro metro

Siemens předává první vlakovou jednotku z druhé série dodávek nové generace vozů pro pražské metro
Dopravní podnik hl. m. Prahy převzal dne 29. 1. 2003 od firmy Siemens první vlakovou jednotku z druhé série dodávek nové generace vozů pražského metra (osm měsíců po podpisu kupní smlouvy). Předaná vlaková jednotka je první z 20 pětivozových vlaků vyráběných firmou Siemens Kolejová vozidla v Praze-Zličíně (v bývalém ČKD DS). Vlakové jednotky budou dodávány v průběhu let 2003 až 2004. Dopravnímu podniku umožní rozšířit nabídku vyššího komfortu v pražské hromadné dopravě a současně přinesou úsporu provozních nákladů.

Obr. 1.

Firma Siemens se podílí na postupné obnově a rozšiřování vozového parku pražského metra. Předávané vlakové jednotky navazují na dodávku první série nové generace vozů metra v letech 2000 až 2002. Nové uspořádání sedadel je nyní jak podélné, tak i příčné, kapacita vlaků přitom zůstala nezměněna: 1 240 míst k stání a 224 míst k sezení. Nové vlaky budou provozovány na trase C.

Dodavatel nových souprav pražského metra dodržuje harmonogram dodávek, a tak se bude na trase C v krátké době jezdit pouze s novými vozy. Do konečné podoby druhé série vozů M1 (obrázek) se promítly i požadavky cestujících na vnitřní uspořádání interiéru a o vozy M1 je velký zájem v zahraničí.

Siemens patří mezi největší globální elektrotechnické koncerny. Jako jediná firma na světě pokrývá téměř celou oblast elektrotechniky a elektroniky. Firma Siemens působí ve více než 150 zemích a zaměstnává více než 426 000 odborníků, kteří vyvíjejí a vyrábějí produkty, navrhují a instalují komplexní řešení na míru a nabízejí širokou paletu služeb podle individuálních potřeb zákazníků.

Divize Transportní systémy (TS) firmy Siemens patří k předním světovým dodavatelům v oblasti kolejové dopravy. Jako komplexní dodavatel a systémový integrátor sdružuje dnes ve svých segmentech Automation & Power a Rolling Stock veškeré kompetence od systémů řízení provozu, přes napájení elektrickou energií až po vozidla pro městskou i železniční dopravu. Soubor činností doplňují rozsáhlé zkušenosti s řízením komplexních projektů a moderní koncepce servisních služeb.

Více informací zájemci najdou na internetových adresách http://www.siemens.com a http://www.siemens.cz.


Zprávy ČSNI

Směrnice pro audit v oblasti jakosti a životního prostředí
Český normalizační institut právě vydal Komentované vydání ČSN EN ISO 19011 Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu.

Audit je nástroj, který přispívá k realizaci cílů a podnikatelských záměrů organizace. Auditní proces je charakterizován dodržováním řady zásad, které jsou vymezeny a logicky uspořádány v nové normě ISO 19011. Komentované vydání této normy vymezuje ucelený pohled na systémy managementu jakosti a environmentálního managementu z pohledu jejich auditování a je dokladem vzájemné provázanosti mezi normami série ISO 9000 a ISO 14000.

Informace o normě lze získat na webové stránce ČSNI: www.csni.cz. Objednávky jsou přijímány na adrese: odbyt@csni.cz, popř. na faxovém čísle 274 866 951.


Školení a semináře elektrotechniků v 1. pololetí 2003

L. P. Elektro

5. a 6. března 2003 – České Budějovice, Jihočeská univerzita

Projektování – montáž – kontrola

Přednášky jsou zaměřeny na elektrické instalace v budovách, ochranu před úrazem elektrickým proudem, požární rizika a elektrické rozvody, požadavky vyplývající ze stavebního zákona, analyzátory sítí nn, osvětlování, silnoproudé rozvody v objektech s informačními technologiemi.

Připomínka termínů dalších seminářů L. P. Elektro v 1. pololetí 2003

17. 3. Havlíčův Brod
18. 3. Tábor
27. až 29. 3. Luhačovice (viz ELEKTRO č. 2/2003, str. 49)
3. až 5. 4. Brno
9. 4. Zlín
23. 4. Most
24. 4. Ústí nad Labem
21. 5. Mladá Boleslav
22. 5. Kolín
12. 6. Praha

Bližší informace:
L. P. Elektro
Vodařská 17
619 00 Brno
tel./fax: 545 234 668
mobil: 777 072 880
e-mail: lp-elektro@volny.cz
http://www.lpelektro.cz


UNIT Pardubice

5. 3. Právní odpovědnost v obchodních vztazích, Lékařský dům, Praha
24. 4. Připojovací podmínky a regenerace el. rozvodů obytných domů, Dům kultury Dukla, Pardubice
14. 5. (veletrh Elektrofest 14. – 15. 5.), Přepěťové ochrany, Pardubice
15. 5. Dimenzování vedení a ochrana proti požáru, Pardubice
29. 5. Doprava a skladování sypkých hmot, Dům kultury Dukla, Pardubice

Bližší informace:
UNIT Pardubice s. r. o.
Gorkého 2573
530 02 Pardubice
tel./fax: 466 303 032
e-mail: unit@unit.cz
http://www.unit.cz


Propag Team

Připomínka termínů seminářů Propag Team (viz ELEKTRO č. 2/2003, str. 49)

5. 3. 2003 Hradec Králové
6. 3. 2003 Pardubice
1. 4. 2003 Praha
1. 4. 2003 Praha
13. 5. 2003 Praha
14. 5. 2003 Brno
27. 5. 2003 Praha

Bližší informace:
Propag team – informační a vzdělávací agentura
Tichá 527
541 02 Trutnov