časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Zprávy

|

číslo 10/2003

Zprávy

Semináře LP Elektro

Nové a stávající předpisy pro stavbu a montáž elektrických rozváděčů

Termíny a místa konání seminářů:

Termín: 1. 10. 2003
Místo: Karlovy Vary, Hotel Thermal

Termín: 14. 10. 2003
Místo: Praha, Hotel Čechie

Termín: 3. 11. 2003
Místo: Brno, Kongresové centrum

Seminář je určen pro výrobce rozváděčů, pro projektanty, revizní techniky a pro elektromontéry, kteří rozváděče zabudovávají a zapojují na stavbách.

Jedná se o zákon č. 22/97 Sb. v platném znění a související nařízení vlády (prohlášení o shodě), o vyhlášku 48/82 Sb. (základní požadavky k zajištění bezpečnosti), o normy řady ČSN EN 60439, ČSN 33 2310, ČSN 33 2320 a ČSN 73 0802. Zmínka bude i o specifických požadavcích ZČE, VČE, SČE a PE na elektroměrové rozváděče.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kvalifikačního semináře podle norem ISO 9000. Seminář je zařazen do akvizitovaných programů v Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.

Odborný garant: EZÚ Praha
Spolupořadatel: BVV, a. s. Brno
Mediální partneři: Elektro, Elektrotechnika v praxi, Elektroinstalatér, Elektrika.cz, IN-EL s. r. o. Praha

Časový harmonogram semináře:
9.00 až 11.30: Požadavky na rozváděče nn v zákonech, nařízeních vlády, vyhláškách, normách a připojovacích podmínkách energetiky.
Honzík Josef, Instalace Praha

12.00 až 12.45: Pohled na typové zkoušky elektrických rozváděčů autorizovanou osobou.
Ing. Soběslavský Milan, EZÚ Praha

13.00 až 14.00: Označování kabelových skříní podle PNE 357040. Specifické požadavky na elektroměrové rozváděče ZČE, VČE, SČE a PE.
Macháček Václav, STE a. s. Praha

14.00 až 15.00: Zákon č. 59/98 Sb., odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobků v elektrotech. praxi.
JUDr. Urban Zbyněk, odborný konzultant v elektrotechnice

Vložné:
690 Kč, zahrnuje: sborník přednášek, občerstvení, osvědčení o absolvování školení podle norem ISO 9000, volnou vstupenku na MSV 2004.

Organizační garanti:
L. P. Elektro s. r. o.
Vodařská 17, 619 00 Brno
Lenka Přikrylová, mobil: 608 983 830
Leona Vejpustková, mobil: 777 072 880
tel.: 545 234 002–4 – informační servis
fax: 545 234 668
e-mail: lp-elektro@volny.cz
http://www.lpelektro.cz


II. ročník konference CEEERES´03

Sdružení Energy Consulting, o. s., ve spolupráci s Českou energetickou agenturou a Energy Centre Bratislava pořádá ve dnech 10. a 11.11. v Praze II. ročník konference CEEERES’03. Obsahem konference mj. bude:

  • přehled současné situace ve využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR a střední Evropě;
  • potřeby a možnosti navázání spolupráce;
  • podpora výměny informací o efektivním využívání energie v Evropě;
  • možnosti finanční podpory pro výrobu, dodávku a využití obnovitelných zdrojů energie;
  • nové trendy ve stavebnictví v Evropě.

Další informace poskytne:
Ing. Martin Škopek, Ph.D., Energy Consulting, o. s., Alešova 21, 370 01 České Budějovice, e-mail: ceeeres@e-c.cz


Odborné semináře Propag Team na 2. pololetí 2003

A. Semináře pro revizní techniky

Program seminářů

1. října – Praha
Seminář je určen revizním technikům elektrického zařízení. Pojednává o tvorbě nové normy a poskytne informace právníka ČÚBP o otázkách právní odpovědnosti revizních techniků vyhrazených elektrických zařízení vykonávajících revizní činnost v působnosti zákona č. 174/1968 Sb.
Přednáší: Ing. Kříž, Ing. Melen a JUDr. John

9. října – Hradec Králové
Opakovaný seminář (z doprovodného programu veletrhu AMPER 2003), jehož cílem je seznámit projektanty, výrobce rozváděčů a revizní techniky s požadavky NV č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky.
Přednáší: Ing. Küchler a Ing. Soběslavský

15. října – Hradec Králové
Cílem semináře je informovat o zásadách, které budou v praxi uplatňovány provozovateli zařízení po transpozici Směrnic Evropského parlamentu a Rady 1999/92/ES, a o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v prostředí s nebezpečím výbuchu. Je to opakovaný seminář ze 14. května 2003 v Brně.
Přednáší: Ing. Pohludka a Ing. Melen

16. října – Hradec Králové
Úkolem semináře je podat informace o nových normách vydaných v roce 2003 i o normách připravených k vydání, o současném stavu a výhledu norem v oblasti Pravidla pro elektrotechniku, o využívání stávajících norem souboru ČSN 33 2000-7-.. v praxi a o nových normách souboru ČSN 33 2000 pro Část 7.
Přednáší: Ing. Csirik a Ing. Dvořáček

Tab. Přehled termínů seminářů pro revizní techniky

Seminář se uskuteční Uzávěrka přihlášek
Datum Místo konání Téma
1. října Praha Lékařský dům, Sokolská ul. Revize elektrického zařízení a nová ČSN 33 2000-6-61 17. září
9. října Hradec Králové Nové Adalbertinum Posuzování shody – rozváděče nn a nové nařízení vlády č. 163/2002 Sb. 25. září
15. října Hradec Králové Nové Adalbertinum Prevence rizik a zajištění ochrany před výbuchem 1. října
16. října Hradec Králové Nové Adalbertinum Nové elektrotechnické normy a změny norem 2003 2. října
Na semináře je možné se přihlásit na internetu na adrese: http://www.volny.cz/melen

B. Určování nebezpečných prostorů

Termín: 20. 11. 2003
Místo: Brno, přednáškový sál hotelu Božetěchova

Seminář je přihlášen do programu akreditovaných vzdělávacích programů pro členy ČKAIT.

Jeho účelem je především seznámit projektanty a revizní techniky s principy určování nebezpečných prostorů podle nové normy ČSN EN 60079-10.

Program:

  • Co přináší nová ČSN EN 60079-10 – Elektrická zařízení s výbušnou plynnou atmosférou – Část 10: Určování nebezpečných prostorů.

  • Jak pracovat s publikací: Doporučení pro omezení rizik nebezpečných prostorů, autorů: Hrubý, Melen, Pohludka, kde se uplatňují vnější vlivy BE3N1 a BE3N2, s příklady ochranných opatření a stanovení zón.

Přednáší: Ing. Jaromír Hrubý, Ing. Jan Pohludka, FTZÚ Ostrava-Radvanice, Ing. Jaroslav Melen, soudní znalec v oboru bezpečnosti práce se specializací v elektrotechnice.

Účastnický poplatek:
Vložné včetně studijního materiálu 885 Kč (při platbě na místě 900 Kč); členové klubu elektrotechniků 100 Kč (při platbě na místě 800 Kč). Možnost objednání uvedené publikace – cena: 940 Kč, sleva pro účastníky 200 Kč.

Přihlášky a informace:

Propag Team – informační a vzdělávací agentura
Lada Melenová
Tichá 527
541 02 Trutnov 4
tel.: 499 733 120
fax: 499 732 663
e-mail: propagteam@mbox.vol.cz
http://www.volny.cz/melen


Semináře agentury UNIT

Uvádění stanovených výrobků na trh v období plnoprávného členství ČR v EU

Zákon č. 22/1997 Sb. - novelizace

Termín: 11. listopadu 2003
Místo konání: Dům kultury DUKLA, Pardubice

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, jeho novelizace - zákon č. 71/2000 Sb., č. 102/2001 Sb. a č. 205/2002 Sb.
Přednášející: Ing. Oldřich Küchler, ředitel odboru, Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát, Praha, JUDr. Jaromír Jareš, ÚNMZ Praha

Doprovodný program 10. mezinárodního elektrotechnického veletrhu ELEKTROTECHNIKA 2003

Termín: 25. a 26. listopadu 2003
Místo konání: areál Výstaviště Černá louka, Ostrava.

Program:

úterý 25. listopadu
Úskalí nových předpisů a norem, způsob jejich překonání v elektrotechnické praxi.
Přednášející: Ing. Miloslav Valena, Elektro Služby Kladno, JUDr. Zbyněk Urban, Praha

Poznatky a zkušenosti z dozorové činnosti při kontrolách, nejčastěji se vyskytující závady.
Přednášející: Ing. Radomír Kočíb, Inspektorát bezpečnosti práce Ostrava

středa 26. listopadu
Elektrotechnici versus zařízení ve výbušném prostředí, certifikace ATEX, aplikace.
Přednášející: Ing. Zdeněk Kinšt, ředitel, Generi, s. r. o., Šumperk, Ing. David Wurst, Schneider Electric CZ, s. r. o., technická kancelář Brno, Ing. Jan Pohludka, odborný znalec, FTZÚ Ostrava, Ing. Břetislav Cichoň, vedoucí báňský inspektor, OBÚ Ostrava.

Další akce agentury UNIT – 2. pololetí 2003

Termín: 21. října
Místo konání: Kulturní dům DUKLA, Pardubice
České telekomunikace a evropský regulační rámec.

Termín: 22. - 23. října
Místo konání: Kulturní dům DUKLA, Pardubice
Konference RADIOKOMUNIKACE 2003

Termín: 1. prosince
Místo konání: Lékařský dům, Praha
Připravované změny v energetické legislativě

Termín: 10. prosince
Místo konání: Kulturní dům DUKLA, Pardubice
2. celostátní konference elektrotechniků, el. strojní zařízení

UNIT s. r. o. – vzdělávací agentura
Gorkého 2573
530 02 Pardubice
tel., fax: 466 303 032
e-mail: unit@unit.cz
http://www.unit.cz


Podzimní elektrotechnické výstavy v Čechách

Oloumocká výstavnická společnost Omnis pořádá v průběhu letošního podzimu dvě regionální výstavy:

ELEKTROFEST Plzeň - 9. ročník,
se koná v DK INWEST ve dnech 11. a 12. listopadu 2003.

Předpokládá se účast 60 až 70 firem z ČR i zahraničí. V rámci doprovodného programu se budou konat odborné přednášky a semináře.

ELEKTROFEST Liberec - 2. ročník,
koná se v prostorách Exposálu centra Babylon ve dnech 3. a 4. prosince 2003. Předpokládá se účast více než 50 firem. Ke zdaru akce přispívá atraktivní prostředí centra Babylon.

Při účasti na obou akcích nabízí pořádající společnost zajímavou slevu.

Další informace: http//www.omnis.cz/elektra