časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

zprávy

číslo 1/2004

zprávy

ARTEZ 2004 – 40. aktiv revizních techniků elektrických zařízení

Termín: 3. a 4. února 2004
Místo: Vysoká škola ekonomická, Praha

Program:

 • Soustava norem – pravidla pro elektrotechniku, bezpečnost v elektrotechnických normách,
 • Nové a připravované normy v roce 2004 a termíny vydání,
 • Zavedení nové evropské normy,
 • ČSN EN 50110-1 z pohledu praxe,
 • ČSN 33 2000-7, oddíl 711 – výstavy, přehlídky a stánky,
 • Rozváděče pro laickou obsluhu – ČSN EN 60439-3,
 • NV č. 168/1997 Sb.,163/2002 Sb., informace o NV po vstupu do EU,
 • Ohřívače vody – schvalování, požadavky,
 • Revize podle ČSN 33 1610, nedostatky při revizích elektrických spotřebičů z pohledu IBP,
 • Vyhlášená témata kontrol pro rok 2004 a dozor nad EZ v návaznosti na vstup do EU,
 • Určení vnějších vlivů v drobné provozovně včetně ukázky vypracování protokolu a uvedení odkazů na příslušné normy,
 • Vnější vlivy v prostorách s nebezpečím výbuchu v provozovnách,
 • Problémy elektro z pohledu elektrikáře,
 • Nebezpečí požárů, chyby ve vedení dokumentace, sankce,
 • Měření malých proudů, kontrola proudových chráničů.

Bližší informace a přihlášky:
UNIT spol. s r. o.
Gorkého 2573
530 02 Pardubice
tel.: 466 304 952
fax: 466 303 032
e-mail: unit@unit.cz
http://www.unit.cz


Odborné semináře OEZ

Společnost OEZ chce svým partnerům a zákazníkům přinést výhody plynoucí z jejích aktivit. To je hlavním důvodem změny rozsahu a náplně seminářů konaných v roce 2004.

Vedle zvýšení počtu míst, kde se semináře uskuteční, se tedy změny dočkal také jejich program. Již nebudou pouze představovány novinky z produkce firmy, ale akce se zaměří zejména na pravidla volby jisticích přístrojů (včetně příkladů řešení a jejich alternativ v distribučních, domovních a průmyslových rozvodech).

Semináře jsou stejně jako dříve zařazeny mezi vzdělávací programy projektu Celoživotní vzdělávání členů ČKAIT.

Termín: 27. 1.
Místo: Dům kultury, Gahurova 5265, 760 01 Zlín
Termín: 28. 1.
Místo: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice
Termín: 4. 2.
Místo: Kongresové centrum Brno, a. s., Výstaviště 1, 647 00 Brno
Termín: 5. 2.
Místo: Dům kultury, 28. října 134/2556, 709 24 Ostrava-Moravská Ostrava
Termín: 11. 2.
Místo: PEKLO, Pobřežní 10, 301 00 Plzeň
Termín: 12. 2.
Místo: Thermal – F, I. P. Pavlova 11, 360 01 Karlovy Vary
Termín: 17. a 18. 2.
Místo: Hotel Pyramida, kongresový sál, Bělohorská 24, 169 00 Praha 6
Termín: 24. 2.
Místo: Grandhotel Zlatý lev, Gutenbergova 3, 460 01 Liberec
Termín: 25. 2.
Místo: Dům kultury chemiků s. r. o., Velká hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad Labem
Termín: 3. 3.
Místo: Metropol, Senovážné nám. 2, 370 21 České Budějovice
Termín: 4. 3.
Místo: DKO s. r. o., Tolstého 2, 586 01 Jihlava

Program seminářů:
8.00 – prezence
9.00 až 13.30 – odborné přednášky

Pokud neobdržíte osobní pozvánku (za což se předem omlouváme), můžete se k účasti na odborných vzdělávacích seminářích přihlásit prostřednictvím webových stránek www.oez.cz nebo na níže uvedených kontaktech. Zaregistrovat se je třeba nejpozději čtrnáct dnů před termínem vybraného semináře (vzhledem k omezené kapacitě sálů bude přihlíženo k datu odeslání přihlášky).

Kontakt pro přihlášení na semináře:
OEZ s. r. o.
Šedivská 339
561 51 Letohrad
tel: 465 672 195
fax: 465 672 358
e-mail: kalatova@oez.cz


Elektrotechnické výstavy OMNIS v roce 2004

  Název Termín Místo Popis akce
1. Elektra 11. až 12. 2. Olomouc Výstaviště Flora – 21. ročník veletrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky
2. Elektrofest 10. 11. Plzeň Dům kultury INWEST – 10. ročník veletrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky
3. Elektrofest 1. až 2. 12. Liberec Centrum BABYLON – 3. ročník veletrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky

Kontakt:
Mgr. Petr Nasadil
Omnis Olomouc, a. s.
P. O. Box 38
Kosmonautů 8
772 11 Olomouc 2
tel.: 587 433 150
fax: 585 232 097
mobil: 608 711 422
e-mail: nasadil@omnis.cz
http://www.omnis.cz/elektra


Elektrotechnický svaz český
ve spolupráci s Elektroinspektou, s. r. o., pořádá

Odborný seminář o nových normách ČSN EN 50110 (Obsluha a práce na elektrických zařízeních) a ČSN 33 2000-6-61 (Elektrické instalace budov – výchozí revize)

Termín: 27. ledna 2004 od 9.00 h
Místo: velký zasedací sál SOŠ, SOU, OU, U, Učňovská 100/1, Praha 9

Seminář je určen projektantům, montážním firmám, revizním technikům a provozovatelům elektrických zařízení.

Přednášejí: Ing. Michal Kříž, Ing. Antonín Lisý, Ing. Ivan Tříska, Ing. Jiří Sajner
Odborný garant: Ing. Ivan Tříska, ředitel Elektroinspekty, s. r. o.
Organizační garant: Ing. Jaroslav Ďoubalík, výkonný tajemník ESČ

Přihlášky a informace:
Elektrotechnický svaz český
Zelený pruh 1294/52
147 08 Praha 4
tel.: 244 464 649, 244 464 072
fax: 244 464 076
e-mail: esc@elektrosvaz.cz
http://www.in-el.cz/esc