časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Značka <strong>Megger</strong> slaví století inovace

|

číslo 10/2003

Inovace, technologie, projekty

Značka Megger slaví století inovace

Ing. Petr Vitner, En-Centrum, s. r. o.

Koncern Megger je v oboru elektrotechniky zaveden jako producent mlastní vývojové a výrobní kapacity ve Velké Británii a USA.

Obr. 1.

Dne 25. 5. 2003 obdržel koncern Megger od registrační agentury certifikát potvrzující, že Megger obchodní značka je nepřetržitě registrována již po celé jedno století. Po tuto dobu Megger nepřetržitě vyvíjí nová měřicí zařízení a inovuje již vyráběná zařízení. Jeho měřicí a zkušební zařízení se úspěšně dodávají do více než 100 zemí celého světa, s využitím sítě kvalitních spolupracovníků a distributorů a s uplatněním mnoha technických znalostí a zkušeností.

Hlavní sídlo obchodní skupiny Megger je umístěno v anglickém přístavním městě Dover (obr. 1). Zde se vyrábějí známé ruční a kombinované elektrické revizní měřicí přístroje, telekomunikační a síťové měřicí přístroje a zařízení na zkoušení a měření elektrických zařízení a strojů v energetice. Výrobní proces všech přístrojů je založen na nejmodernějších technologických postupech, s využitím plně automatizované linky na výrobu a kompletaci desek plošných spojů a při zahrnutí nejnovějších technologií a výrobních procesů.

Výrobce Megger se za 100 let neustálého rozvoje stal celosvětově uznávaným průkopníkem v oblasti praktických přístrojů pro měření elektrického odporu izolací. Názorným příkladem dnešní inovace v této oblasti je novinka – stejnosměrný 10kV měřič izolačních odporů MEG10, vycházející z požadavků nejnovějších zahraničních norem na zkoušení elektrických strojů točivých napětím vyšším než 5 kV stejnosměrných.

Obr. 2.

V průběhu 90. let minulého století zařadil výrobce Megger do svého sortimentu zařízení a testery pro telekomunikační měření fyzikálních, elektrických a servisních veličin, jako např. impulsní reflektometry, testery datových sítí, měřiče nerovnováhy linky, emulátory a ověřovače.

Nejaktuálnější novinkou v oblasti měření optických sítí LAN je koncepce jejich měření pomocí specializovaných optických nízkorozsahových reflektometrů třídy XC850.Výrobní kapacity Megger v Pensylvánii ve Valley Forge (USA) jsou zaměřeny převážně na skupinu měřicích přístrojů, zařízení a systémů pro oblast energetiky. Patří sem např. systémy na lokalizaci kabelových poruch, zařízení pro měření transformátorů, baterií a bateriových systémů a měření kvality elektrického napájení.

V americkém Dallasu jsou pak vyráběny nové generace plně automatických sofistikovaných zkušebních systémů ochran a ochranných celků používaných v energetice.

Koncern Megger systematicky sleduje požadavky a potřeby zákazníků celého světa vycházející z nejnovějších norem, doporučení a trendů na měření v oblastech elektrotechniky, energetiky a telekomunikací. Svůj inovační potenciál již tradičně zaměřuje do budoucna, s jasným cílem zahrnout tyto nové směry do souboru Megger praktických značkových měřicích přístrojů a zařízení.

En-Centrum zastupuje Megger v Česku a na Slovensku

Prodej všech výkonových produktů Megger v České a Slovenské republice exkluzivně zajišťuje česká společnost En-Centrum, s. r. o. Tato společnost současně zajišťuje přímou distribuci všech ostatních měřicích přístrojů a zařízení Megger.

Obr. 3.

Technická podpora a poradenství v zadaných oblastech měření v energetice, elektrotechnice a telekomunikacích je poskytována společností En-Centrum jako samozřejmá nadstavba k zavedenému přeprodávání měřicí a zkušební techniky. Tato nadstavba patří mezi významný perspektivní potenciál společnosti En-Centrum a nabízí cennou službu všem zákazníkům.

Novinky z produkce Megger Ltd.

Produkce Megger zahrnuje více než 1 000 výrobků s obrovskou šíří využití v několika desítkách odvětvích techniky. Zařízení Megger jsou vždy robustní a mechanicky odolná, určená do nejnáročnějších a nejtěžších podmínek a prostředí.

Měření izolačních odporů
Produkce Megger zahrnuje širokou skupinu měřičů izolačních odporů, od nejjednodušších ručních přístrojů 500 V, přes vícenapěťové řady kombinující až 5 zkušebních napětí až po přístroje s pamětí, komunikující s PC, s automatickým měřením polarizačního indexu, koeficientem zotavení dielektrika a měřením zvyšovaným napětím u řady Megger 5 kV.

Významnou novinkou je měřicí zařízení se zkušebním napětím až 10 kV, reagující na požadavky nových zahraničních norem na izolační zkoušky rotačních strojů a motorů.

Obr. 4.

Naprostá většina měřičů izolačních odporů Megger využívá k zobrazení měřených údajů patentovaný způsob digitálně-analogového kombinovaného displeje. Digitální zobrazení je výhodné pro svoji jednoznačnost, analogové naopak pro schopnost pohotově zobrazit změny stavu.

Měření ztrátového činitele (tg d) izolací
Produkce Megger zahrnuje jak skupinu nízkonapěťových a vysokonapěťových měřicích můstků ztrátového činitele izolací, tak plně automatické moderní střídavé měřicí zařízení 10 kV. Měření ztrátového činitele tg střídavým napětím je dlouhodobě uznávaná metoda vhodná ke zjištění stavu izolace elektrických zařízení, strojů a součástí (obr. 3).

Měření transformátorů
Plně automatické zařízení na měření převodu vinutí třífázových transformátorů, fázového posuvu vinutí a magnetizačních proudů slouží úspěšně při revizích a pravidelných kontrolách vn a vvn trasformátorů přímo na místě, při odstávce, opravě nebo jejich výrobě. Stejně tak je možné při stejných revizích použít rychlé a spolehlivé zařízení na určení činného odporu vinutí, plně automatické testery elektrické pevnosti izolačních olejů a třífázový výkonový multimetr k ověření parametrů na primární a sekundární straně (obr. 3).

Obr. 5.

Měření a zkoušení ochran
Správná činnost a funkce ochran elektrických zařízení, strojů a systémů energetických celků patří mezi nejvyšší priority každého energetického systému. V produkci Megger je několik skupin těchto zkušebních zařízení. Od víceúčelových jednodušších zařízení až po sofistikovaná, plně automatická modulární zařízení, doplněná o specializovaný programový balík AVTS, zahrnující postupy zkoušení ochran, měření, diagnostiku, data pro „asset„ management, grafické prostředky k vytváření vlastních zkušebních postupů nebo komunikační nástroje pro komplexní zkoušky celého systému.

Měření malých odporů
Pro měření malých odporů slouží zavedené přístroje Megger, dodávající podle aplikace do obvodu v principu vyšší stejnosměrný proud a odečítající úbytek napětí. Měřicí zařízení zahrnují jak mikroohmetry 10 A, tak i novinku, mikroohmetr 600 A DLRO600 (obr. 4), ideálně využitelný pro měření odporů vodivých cest vypínačů, kde výrobci doporučují proud vyšší než 100 A.

Měření a zkoušení baterií
Měření baterií a bateriových systémů Megger je založeno na měření impedance článku nebo série článků přímo za provozu bateriových systémů. Získání hodnoty impedance článku umožňuje vyhodnotit jeho životnost srovnáním procentuální změny impedance a četnosti výskytu hodnot v bateriovém systému. Měření jsou časově úsporná, nezaberou více než 30 s na článek. Tato zařízení jsou doplněna unikátními lokalizačními testery zemních svodů v bateriových systémech. Ucelený sortiment bateriových testerů umožňuje zodpovědně vykonávat zkoušení všech provozovaných i zálohových bateriových systémů a baterií v praxi i při jejich výrobě.

Milníky ve vývoji společnosti Megger, světové novinky
1889 první měřič izolačních odporů
1903 Megger – značka registrována
1908 první měřič malých odporů Megger
1923 první multimetr
1949 první měřič převodu vinutí
1950 první systém lokalizace poruch kabelů
1960 první přenosný digitální multimetr
1970 první automatický zkušební systém ochran
1980 první digitálně-analogový displej
1990 první telekomunikační měřiče a testery

Měření kvality elektrické energie
Analýza kvality dodávané elektrické energie je na otevřeném trhu s elektrickou energií důležitým faktorem jak pro odběratele, tak dodavatele elektrické energie. Obě strany mají k dispozici odpovídající kvalitativní normu EN 50160, která celou problematiku zpracovává. Vícekanálové analyzátory kvality elektrické energie Megger umožňují podle této normy profesionálně měřit, zálohovat, analyzovat a vyhodnocovat. Zajímavostí je četnost 256 vzorků na cyklus a kanál a analýza až 63. harmonické.

Zájemci o podrobnější informace se mohou obrátit přímo na naši společnost:

En-Centrum, s. r. o.
Radlická 2
150 00 Praha 5
tel.: 257 322 538
fax: 251 564 634
e-mail: encentrum@iol.cz
http://www.encentrum.cz