časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Změny v oboru elektro

|

Dipl.-Ing. Peter Respondek, vedoucí exportu DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG,
Ing. Jiří Kutáč, DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG, organizační složka Praha
 
Komunikační a datová technika se v několika desetiletích rozvíjela ze všech technik nejdynamičtěji. Automatizace v průmyslu a budovách v současné době postoupila již do středních a malých firem, a vyžaduje tak odborníky při obsluze, instalaci a údržbě.
 
Pracovní oblasti – silnoproud a slaboproud, které se dříve rozlišovaly, splynuly nyní v jedno (obr. 1). Tento technický rozmach a vývoj technologií v oboru elektro poskytuje dobrou možnost při jedné specializaci podtrhnout kompetenci elektrikářů a nacházet pro ně nová zajímavá pole činnosti. Datové sítě nejsou nic jiného než sítě, které jsou dnes obvykle používány pro přenos energií v domácnostech. Skládají se z kabelů a vodičů, rozváděčů a přívodů ke koncovým zařízením. Rozdíl je jedině a výhradně
v komplexnosti struktury a snad ještě v napětí a přenášených výkonech a zvláštních ochranných opatřeních s ohledem na ztrátu dat. Tyto úvahy a opatření je nutné brát v úvahu již při vypracovávání návrhu datových sítí tak, aby byly rušivé vlivy, např. EMC (Electro Magnetic Compatibility, elektromagnetická kompatibilita), sníženy na co nejmenší možnou míru. Sítě jsou v současné době navrhovány do budov v tzv. strukturované kabeláži (obr. 2). Poskytují univerzálně nahraditelné a na použití nezávislé rozvody kabelů, které nejsou závislé ani na určité topologii sítě, ani na výrobci nebo výrobku. Budoucí komunikační a datové služby s použitím strukturované kabeláže mohou být v současnosti používány s jednou jedinou sítí pro přenos textů, dat, obrázků a pro komunikaci. Principiálně se rozlišuje primární kabeláž pro spojení rozváděčů staveb, sekundární kabeláž pro spojení mezi rozváděči ve stavbách a terciární kabeláž pro propojení pracovišť. Pole rozváděčů jsou instalována na těchto rozhraních, která umožňují jednoduché prosmyčování s využitím ranžírovací kabeláže. Ethernet je v současné době velmi rozšířeným typem sítě v místních sítích, který umožňuje výkon a rychlost přenosu 1 000 Mbit/s a 10 Gbit/s.
 
Strukturovaná kabeláž nyní usnadňuje komunikaci mezi telefonní a napájecí sítí, zabezpečovacím systém a automatizací budov, jakož i přístup k internetu. V budoucnu může být vyvinuta univerzální přenosová síť a koncepce. Přenos dat je jen tak bezpečný, jak bezpečná je síť. Tak se posouvají více do popředí bezpečnostní aspekty. Systémy přístrojů a zařízení musí být navrženy např. z hlediska EMC tak, aby pracovaly v určitém elektromagnetickém prostředí a samy nezpůsobovaly žádné rušivé vlivy, které by mohly v jejich okolí ovlivňovat jiné přístroje, zařízení a systémy. Přitom je důležité vzít v úvahu podmínky prostředí s ohledem na elektromagnetické pole. Technická témata, jako jsou např. kvalita napájecí sítě nn, rušení s ohledem na rozběh motorů nebo rušení způsobená bleskem a přepětím, jsou důležité otázky, které při instalaci sítě 230/400 V dosud nebyly položeny.
 
Důležitá opatření z hlediska návrhu EMC jsou především věcí rozdělení prostorů, stínění nebo instalace ochranných přístrojů. Tato opatření, budou-li správně navržena a realizována, povedou k vysoké úrovni připravenosti moderních komunikačních sítí. Plynulý provoz sítí zde předpokládá určitou koncepci EMC a zahrnuje také ochranu před bleskem a přepětím budov a systémů. Ochrana EMC znamená znalost ochranných účinků a správného výběru svodičů bleskových proudů a přepětí pro informačně-technické systémy. Impulzní odolnost přístrojů je rozhodující pro posuzování správné instalace přístrojů při uvedených elektrických podmínkách prostředí. Koncová zařízení jsou rozdělena podle zkušebních úrovní do čtyř různých tříd, kde třída 1 znamená nejmenší impulzní odolnost koncového zařízení. Úlohou svodičů v informačně-technické síti je omezit rušivé vlivy na bezpečnou hodnotu a impulzní odolnost koncového zařízení navrhnout tak, aby hodnota propuštěné energie ležela pod zkušebními hodnotami EMC koncového zařízení. Při výběru vhodného svodiče přepětí je třeba počítat nejen se systémovými parametry, ale také s tím, jak a zda je svodič schopen chránit koncové zařízení.
 
U výrobků svodičů přepětí řady Yellow/Line je označení tříd svodičů na přístroji. Označení svodičů ve spojení s označením koncového přístroje vypovídá o tom, zda vyhovují společně svodič a koncový přístroj a zda jsou spolu energeticky koordinovány (obr. 3). Dodatečně mohou být přístroje řady Yellow/Line rychle otestovány z hlediska funkce jednoduchým zkušebním modulem.
 
Všechny tyto činnosti při instalaci a revize sítí jsou klasické práce elektrotechnického řemesla. Přirozeně budou kladeny stále větší požadavky na činnosti související s kabeláží a instalací, aby zůstala zajištěna bezpečnost systémů také z pohledu ochrany před bleskem a přepětím. Naproti tomu je to jedna z budoucích oblastí činnosti elektrikářů. Zde se odborníkům nabízejí nové a zajímavé možnosti, jak doplnit svůj model obchodu a vybudovat ho.
 
Další informace o sortimentu výrobků společnosti Dehn + Söhne mohou zájemci získat na adrese: http://www.dehn.cz
nebo se lze obrátit přímo na pracovníky společnosti na kontakt:
tel.: 222 560 104
fax: 222 562 424
e-mail: info@dehn.cz
 
Obr. 1. Patchkabel s přepěťovou ochranou kategorie 6
Obr. 2. Strukturovaná kabeláž s odpovídajícími úrovněmi hierarchií
Obr. 3. Příklad instalace svodiče podle energetické koordinace podle tříd svodičů Yellow/line a návrh symbolů tříd svodičů Yellow/line