časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Zmenšené přepěťové ochrany PO Iz 12,5 kA KIWA pro lepší kompatibilitu sjisticími prvky

KIWA sk, s. r. o. | www.kiwa.sk

Společnost KIWA sk, s. r. o., vyvinula inovativní výrobkovou řadu přepěťových ochran PO Iz 12,5 kA, která rozšiřuje aplikační možnosti kompatibility s jisticími elektroinstalačními prvky různých předních evropských značek. Výška základny přepěťové ochrany PO Iz 12,5 kA byla zmenšena na L = 82 mm, bez omezení základních požadavků podle normy ČSN EN 61643-11 ed. 2. Výrobky jsou určeny k ochraně elektrických sítí a zařízení v menších průmyslových objektech, administrativních objektech, objektech občanské vybavenosti, rodinných a bytových domech před účinky přepěťové vlny způsobené blízkým, přímým nebo nepřímým úderem blesku do objektu. Zajišťuje ochranu objektu před přepětím v hladině LPL III, impulzní proud Iimp = 12,5 kA/modul, dlouhé vlny 10/350 μs (čelo/týl rázové vlny).

Použití: Snižuje přepětí a omezuje energii přepěťové vlny v rozvodech nn. Instaluje se do hlavního rozváděče jako 1. stupeň T1 (B) ochrany před přepětím. Pro přístroje umístěné v hlavním rozváděči zabezpečuje ochranu před přepětím v rozsahu T1, T2, T3 (hrubá, střední a jemná ochrana). Vysoká svodová schopnost je zajištěna výkonnými varistory. Zařízení jsou doporučena pro sítě TN-C,TN-C-S, TN-S/TT v zapojení CT 1 nebo CT2. Přístroje se skládají ze zmenšené základní části a výměnných ochranných modulů. Ochranné moduly lze otočit vzhledem k základně o 180°. Zachována byla také signalizace provozního stavu ve dvou variantách – optická a dálková. Svorky pro připojení vodičů jsou multifunkční.

KIWA sk, s. r. o., Jakuba Haška 1, 949 01 Nitra, Slovensko,
tel.: +421 911 983 915,
e-mail: kiwa@kiwa.sk, www.kiwa.sk