časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Zlaté medaile a ocenění z letošního 45. MSV v Brně

|

číslo 12/2003

trh, obchod, podnikání

Zlaté medaile a ocenění z letošního 45. MSV v Brně

(Oceněné exponáty uvedené v abecedním pořadí názvů)

Obr. 1.

exponát: Bombardier Flexity Outlook – 100% nízkopodlažní tramvaj
výrobce: Bombardier Transportation Austria GmbH&CO, Rakousko
vystavovatel: Vagónka Česká Lípa a. s., Česká republika

Nízkopodlažní tramvaj (obr. 1) je zcela nové modulární konstrukce. Jedná se o unikátní spojení nápravových nízkopodlažních podvozků a nízkopodlažní skříně vozidla. Konstrukce zohledňuje přísná kritéria na bezpečnost cestujících i ostatních účastníků provozu.

exponát: Endotermická lakovací a sušicí kabina HERA
výrobce: METRON SRL, Itálie
vystavovatel: SURFIN, s. r. o., Česká republika

Komora HERA představuje technicky nový typ zařízení pro lakování a sušení. Teplo potřebné pro různé technologické fáze procesu je vytvářeno patentovaným temperačním systémem se sálavými panely. Nová konstrukce a postupy lakování a sušení vedou k výrazné úspoře provozních nákladů, zkrácení technologických časů a ekologickému provozu.

exponát: Integrovaná kompresorová stanice Atlas Copco GA 315VSD s plynulou změnou výkonnosti a úpravou stlačeného vzduchu
výrobce: Atlas Copco Airpower n. v., Belgie
vystavovatel: Atlas Copco s. r. o. – divize kompresory Praha, Česká republika

Kompresorová stanice je zařízení integrující funkci kompresoru, odlučování oleje a kondenzátu a sušení do jednoho celku. Všechny pohony stanice jsou programově řízeny, což přináší významné úspory energie pro uživatele.

Obr. 2.

exponát: Kombinovaný kotel na dřevo, zemní plyn LTO nebo pelety DC18SP
výrobce a vystavovatel: ATMOS, Cankař Jaroslav a syn, Bělá pod Bezdězem, Česká republika

Kotel ATMOS je moderní koncepce, s vynikajícími technickými a environmentálními parametry. Je představitelem ucelené výkonové řady 15 až 35 kW umožňující spalovat zemní plyn, topný olej, kusové dřevo a pelety z biomasy. V technickém řešení kotle jsou uplatněny zkušenosti několika generací rodinné firmy

exponát: LOGO! BA4 – logický modul nové generace
výrobce: SIEMENS AG, Německo
vystavovatel: SIEMENS s. r. o., Česká republika

Modul LOGO! (obr. 2) je nejmenší univerzální spínací a řídicí prvek s integrovanou obslužnou jednotkou. Předností této – již páté – generace modulu je mnohem větší výkon, rychlost, rozšířená paměť a nové funkce. Paměť programu má dvojnásobnou kapacitu pro uložení až 130 bloků. Byly vylepšeny v podstatě všechny stávající funkce a čtyři nové funkce byly přidány. Rychlost modulu LOGO! oproti starší generaci těchto prvků se vývojovým inženýrům podařilo zvýšit desetinásobně. Uživatele potěší možnost použít klávesy na modulu jako další vstupy (možné čtyři další vstupy).

Obr. 3.

exponát: Nízkoemisní mikroturbínový zdroj elektrické energie (NETZ)
výrobce a vystavovatel: První brněnská strojírna, Velká Bíteš, a. s., Česká republika

Zdroj NETZ (obr. 3) je významný ekologický projekt s novými řešeními jednotlivých komponent. Základem zařízení je spalovací mikroturbína pro spalování různých médií. Elektrická část zařízení je řešena komponentami na hranici současných technických možností. Celý projekt je výsledkem spolupráce vystavovatele s dalšími institucemi, jmenovitě VUES, a. s. Brno, UNIS, s. r. o. Brno a VUT v Brně.

exponát: Parkovací a garážovací systém KOMA – SYSTEM.CZ
výrobce a vystavovatel: KOMA – Ložiska s. r. o., Česká republika

Parkovací a garážovací modulární systém je určen pro použití při hromadném parkování osobních automobilů (obr. 4). Zařízení je zakladačového typu. Karuselový skladový zakladač má originální ocelovou konstrukci a pracuje v plně automatizovaném režimu. Vozidlo je uloženo do dvou minut, bez nebezpečí poškození či zcizení.

Obr. 4.

exponát: Řízení dálkové pásové dopravy v uhelném dolu Jiří
výrobce: Siemens s. r. o., výrobna Drásov, ABB s. r. o., Elpeo Energo s. r. o., Elektroprim – Koutník, a. s., Česká republika
vystavovatel: Elektroprim – Koutník, a. s.

Oceněný exponát představuje rozsáhlý projekt. Vysoká technická úroveň spočívá v systémové integraci pohonů dopravníků a napínání dopravníkových pásů. Významný je rovněž ekonomický přínos v úsporách času, elektrické energie a nákladů na údržbu při zvýšeném výkonu celé technologie

exponát: Širokopásmová bruska BSM 1100 RRBB pro odjehlení, broušení a leštění
výrobce a vystavovatel: RWT, spol. s r. o., Česká republika

Jedná se o progresivní typ stroje určeného k dokončovacím operacím na výliscích a výkovcích. Technologickou předností je čtyřválcové broušení brusnými pásy, korozivzdornými kartáči a lešticím rounem s možností vytvářet různé technologické kombinace. Přínosem automatického zakládání a odběru součástí je vysoká produktivita a zlepšení techniky pracovního prostředí.

Obr. 5.

exponát: Komunikační uzel TCN – Gateway
výrobce a vystavovatel: UniControls a. s., Česká republika

Exponát je základním uzlem komunikační sítě moderních vlakových souprav (obr. 5). Představuje špičkový výrobek s vysokým stupněm plnění požadovaných funkcí, včetně automatické konfigurace podle změny sestavy vlakové soupravy. Technické parametry, spolehlivost a možnosti využití tohoto komunikačního uzlu vyhovují světovým standardům.

exponát: Vysokorychlostní vertikální obráběcí centrum DEPOSPEED 1011
výrobce a vystavovatel: TRIMILL a. s., Česká republika

Obráběcí centrum je určeno k opracování zápustek a forem z ocelí a slitin lehkých kovů. Přínosem je kompaktní konstrukce s malou hmotností a efektivním využitím rozměrů upínacího stolu. Vysoká variabilita stroje je podpořena přestavitelným upínačem satelitního vřetena

Obr. 6.

exponát: Komplexní systém pro monitoring kvalitativních parametrů elektřiny BK ELCOM
výrobce a vystavovatel: ELCOM, a. s., Česká republika

Jedná se o moderní měřicí přístroj modulární koncepce (obr. 6) využívající technologii virtuální instrumentace. V přístroji jsou implementovány nejnovější technologie užívané v oborech měřicí a výpočetní techniky. Přístroj je určen k vyhodnocování parametrů sítě, měření kvality elektrické energie v energetice, průmyslu i na výzkumných pracovištích. (Bližší informace o BK ELCOM budou uvedeny v některém z příštích čísel ELEKTRO.)

Cena generálního ředitele Veletrhy Brno, a. s.

exponát: Modernizovaná nízkopodlažní tramvaj K3R – N
výrobce a vystavovatel: Pars nova a. s., Česká republika

Cena udělena za inovaci řešení dílčího členění nízkopodlažního prostoru.

Ceny mediálních partnerů

exponát: RNA PROPELLER – patentované řešení lodního šroubu
výrobce a vystavovatel: MCAE Systems, s. r. o., Brno, Česká republika

Cena udělena za originální patentované řešení lodního šroubu.

exponát: Sloupová bruska TRUMPF ECOGRIND
výrobce: SV METAL spol. s r. o., Česká republika

Cena udělena za nové a originální řešení konstrukce stroje na broušení nástrojů.