časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

ZEKAN chrání inženýrské sítě

CWS s. r. o. | www.cws.cz

Společnost CWS s. r. o. se od svého vzniku v roce 1993 zabývá výrobou a dodávkami materiálů a výrobků k ukládání a ochraně inženýrských sítí, především kabelů. Specializuje se zejména na několik vymezených oblastí výrobků, kde zaujímá pozici mezi předními dodavateli.

Nabídka firmy CWS, s. r. o., směřuje do energetiky, telekomunikací, výstavby železničních koridorů. K zákazníkům patří průmyslové podniky, elektromontážní firmy a významné energetické společnosti v ČR i v zahraničí. Hlavními produkty výrobního programu jsou kabelové krycí desky a náviny, PVC kabelové chráničky, kabelové komory a kabelové žlaby.

Kabelové komory ZEKAN

Kabelové komory ZEKAN (obr. 1) se instalují při stavbě kabelovodů jako přístupová místa kabelových tras v místech křížení a odbočení, jsou využívány k instalaci dalších prvků inženýrských sítí a ke kontrole kabelů. V porovnání s betonovými nebo zděnými komorami jsou podstatně lehčí; díly jsou vyrobeny z vysokohustotního polyetylénu (HDPE). Jejich instalace je snadná a rychlá a stavebnicový koncept umožňuje vytvořit komoru o velikosti podle aktuálních požadavků projektu nebo stavby. Komory ZEKAN jsou mechanicky velmi odolné – jejich zatížitelnost odpovídá požadavkům ČSN EN 124.

Obr. 1. Kabelová komora ZEKAN
Obr. 1. Kabelová komora ZEKAN

V bočních a čelních dílech komor jsou předlisované kontury otvorů pro vyústěni kabelových chrániček ∅63 mm a ∅110 mm, popř. i ∅160 mm nebo ∅200 mm. Otvory se vyříznou vykružovacím nástrojem.

Poklopy komor jsou z kompozitního materiálu v duralovém rámu. Pro větší zatižitelnost jsou poklopy litinové, v ocelovém rámu k obetonování.

Kabelové žlaby ZEKAN

Kabelové žlaby jsou určeny k mechanické ochraně kabelů uložených v zemi. Nosný spodní díl má profil U (obr. 2), jednotlivé díly jsou vzájemně navázány spojkami, které styk obou dílů obepínají z vnější strany žlabu. Vrchní díly se nasazují jako podélné víko do lištových zámků tak, aby spoje spodních dílů byly víkem překryty. Tím se kabelovod mechanicky zpevní, jednotlivé úseky tvoří kompaktní celek a nemohou se navzájem posouvat vlivem tlaku vnější zeminy nebo vlivem zvlnění kabelu – a je vyloučeno poškození kabelů střihem. Žlaby jsou také využívány jako dodatečná mechanická ochrana již instalovaných kabelů. Víko žlabů lze dodat barevné s požadovaným popisem. Ke žlabům jsou standardně dodávány spojky, na zakázku lze dodat tvarové díly – ohyby, T kusy, stoupací a klesací díly. Kabelové žlaby ZEKAN jsou dostupné ve čtyřech velikostech průřezu: 100×100, 120×100, 130×140 a 200×126 mm.

Obr. 2. Kabelové žlaby ZEKANObr. 2. Kabelové žlaby ZEKAN

Kabelové krycí desky a náviny DEKAB

Kabelové krycí desky se používají k mechanické ochraně kabelů uložených v zemi. Plní funkci výstražnou a identifikační. Jsou vyráběny z PVC a v různém barevném provedení, popř. s popisem podle požadavku zákazníka. Pro krytí rovných tras jsou dodávány navinuté pásy z PE, které usnadňují a urychlují pokládku.

Desky i náviny jsou opatřeny zámkem, který při napojování pásů zajistí, že se navzájem překrývají.

Kabelovody

Pro vedení kabelů mezi jednotlivými kabelovými komorami nebo pro vyústění do objektů jsou používány kabelové chráničky, většinou trubky PVC s hrdlem vybaveným břitovým těsněním nebo hrdlem zásuvným. Kabelovod je soustava kabelových chrániček uložených v zemi. Rozteče trubek jsou vymezeny distančními rozpěrkami (obr. 3), do kterých jsou zaklesnuty. Pro zajištění mechanické odolnosti kabelovodu je nutné dodržet doporučené postupy hutnění zásypového materiálu.

Obr. 3. Kabelové chráničky s distanční rozpěrkou
Obr. 3. Kabelové chráničky s distanční rozpěrkou

Systém ZEKAN je připraven na instalaci kabelových chrániček od ∅63 mm do ∅200 mm. Prostorovým oddělením jednotlivých trubek a prosypáním zásypovým materiálem v trase kabelovodu je zajištěna ochrana souběžných kabelových vedení. V případě poruchy silového kabelu je souběžné vedení ve vedlejší trubce chráněno před účinky elektrického oblouku. Jde-li o vedení vn, je pro ochránění souběžných vedení doporučeno prosypat kabelovod křemičitým pískem, který má velkou odolnost k vysokým teplotám. Materiál PVC je samozhášivý, vylučuje zahoření chrániček a následné šíření ohně.

Trubkové chráničky PVC lze použít i mimo rámec kabelovodů – pro vedení a ochranu kabelů v energetických a telekomunikačních vedeních uložených v zemi. Trubky PVC lze položit volně do výkopu, zalít do betonu nebo protlačit pod vozovkou, kolejovým tělesem apod. Vyrábějí se ve třech třídách zatížitelnosti pro různá zátěžová prostředí, s různou tloušťkou stěny, v typizovaných rozměrech od 50 do 200 mm.

Další produkty společnosti CWS

Nabídka firmy CWS je doplněna dalšími plastovými výrobky souvisejícími s kabelovými rozvody. Jsou to např. kryty svodových trubek, používané na svislých vývodech u trafostanic nebo střešních svodů, nebo plastové nátrubky pod izolátory, používané v elektroenergetice jako závitové pouzdro pro montáž izolátoru na kovový roubík.

Společnost CWS s. r. o. využívá k výrobě produktů recyklované plastové materiály, a to v kvalitě, která umožňuje nahradit výrazně dražší primární plast. Ekonomická a ekologická bilance této recyklace je velmi příznivá. Celý proces výroby v CWS s. r. o. splňuje přísná kritéria ochrany životního prostředí.