Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 4/2017 vyšlo
tiskem 12. 4. 2017. V elektronické verzi na webu od 5. 5. 2017. 

Téma: Elektroinstalace; Inteligentní budovy; Stavební veletrhy Brno 2017

Hlavní článek
Návrh aplikace pro monitorování technologických procesů v administrativní budově

Aktuality

Vadné adaptéry Tesla poškozují rychlodobíjecí stanice V uplynulých dnech na rychlodobíjecích stanicích ČEZ zaznamenal už několikátý případ…

Jaký byl Veletrh Dřevostavby a Moderní vytápění 2017? Souběh veletrhů DŘEVOSTAVBY a MODERNÍ VYTÁPĚNÍ je určen všem, kteří řeší stavbu,…

Trendy chytrého řízení budov, energetiky a měst aneb Čtvrtá průmyslová revoluce nejenom v průmyslu Přednáška Ing Jaromíra Klabana se uskuteční ve středu dne 19. 4. 2017 ve 14 hod v…

Češi chtějí bydlet lépe – návštěvnost jarních veletrhů o bydlení stoupla o čtvrtinu Výstaviště PVA EXPO PRAHA v Letňanech bylo v minulých dnech nabité k prasknutí. Téměř…

MSV 2017 zacílí na Průmysl 4.0, automatizaci, environmentální technologie, dopravu a logistiku Již potřetí se na MSV 2017 upře pozornost na nové trendy průmyslové výroby. Průmysl 4.0 s…

Současné možnosti elektromobility představí AMPER Motion 2017 Největší přehlídka elektromobility v ČR proběhne 21.- 24. 3. na brněnském výstavišti a…

Více aktualit

Zdroje záložního napájení UPS značky APC-MGE

Zdroje záložního napájení UPS značky APC-MGE

Karel Křikava, Schneider Electric CZ, s. r. o.

Záložní zdroje napájení jsou dnes nedílnou součástí téměř všech nových instalací a zcela jistě je lze nalézt v každé moderní budově nebo průmyslovém závodě.

Bateriové zdroje UPS (Uninterruptible Power Supply, zdroj nepřerušitelného napájení) se dříve uplatňovaly jen ve výpočetní technice, hlavně při zálohování velkých datových center. V této oblasti je nabídka Schneider Electric nejvíce propracována a je připraven velký počet zapojení především paralelního chodu UPS v redundantním zapojení s použitím statických přepínačů Upsilon. Vlivem rostoucích požadavků na kvalitu a dodávku elektrické energie se použití UPS postupně rozšířilo do dalších oblastí, např. při provozování nových kancelářských budov a v automatizaci v průmyslu.

V moderních kancelářských budovách se záložní zdroje UPS používají pro zálohování přenosových serverů na připojení na internet nebo na podnikový Extranet. Dále jsou součástí infrastruktury samotné budovy, využívané především pro zálohování požárních systémů a podle požadavků pronajímatelů i k zálohování zajištěných rozvodů do doby, než naběhne stálý záložní zdroj – dieselagregát. Pro zálohování serverů se dává přednost menším výkonům a někdy i v technice line interactive, kde se sledují parametry napěťové soustavy a samotný UPS může reagovat nejen na výpadek, ale i na podpětí a přepětí. Při úplném výpadku sítě je přepnutí na záložní zdroj téměř okamžité – asi 3 ms; to nevede ke ztrátě dat. UPS se může na sledovaný server připojit prostřednictvím sériového rozhraní USB nebo RS-232. Součástí dodávky je i program Solution pack, který sleduje stav UPS, obzvláště nabití baterie, a také při výpadku sítě, v případě, že dodávka elektrické energie není obnovena po uplynutí předem stanovené záložní doby, může vypnout zálohované zařízení – server.

Zaměření společnosti Schneider Electric ohledně záložních zdrojů UPS je přednostně směrováno do infrastruktury budovy pro zálohování protipožárních systémů EPS – pro signalizaci a spuštění ventilátoru na odtah kouře a nebo otevření kouřových klapek. Pro tyto účely se volí záložní zdroje větších výkonů, řádově desítek kilovoltampérů, s třífázovým vstupem i výstupem. UPS se v těchto budovách často využívají pro dojezd výtahů při výpadku proudu nebo přímo k napájení evakuačních výtahů.

Opět trochu jiné jsou požadavky na záložní zdroje ohledně automatizace v průmyslu. Dnešní technologické linky jsou velmi citlivé na tzv. mikrovýpadky elektrické energie nebo na spínací podpětí. Zcela ojediněle se využívají UPS pro napájení celé technologické linky, hlavně v provozech s hrozbou vzniku velké finanční ztráty při zatuhnutí daného média v zařízení, např. skleněné nebo plastové taveniny, popř. výlisku. Pro řešení takovýchto ojedinělých situací jsou v nabídce Schneider Electric připraveny UPS s výkony v řádu i stovek kilovoltamérů. Zdroje UPS pro zálohování napájení výrobního provozu nabízejí i další využití, a to bez zálohování jako stabilizátor napětí nebo jako frekvenční konvertor na velký výkon, např. pro zkoušky zařízení, které u spotřebitele poběží na frekvenci 60 Hz.

Společnost Schneider Electric má k dispozici množství záložních zdrojů s obchodními názvy Comet, Pulsar MX nebo Galaxy v různých výkonech, které splňují všechny požadavky pro použití v různých úlohách. Po akvizici původní firmy MGE s firmou APC předala společnost Schneider Electric prodej malých UPS zcela této nové firmě, nyní nazvané APC-MGE, a věnuje se pouze prodeji velkých UPS převážně v třífázovém provedení.

Vzhledem k tomu, že problematika záložních zdrojů je poměrně složitá, je vhodné při konkrétních požadavcích kontaktovat obchodní zástupce Schneider Electric, kteří zákazníkovi rádi poradí.

Další informace mohou zájemci získat na adrese:

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Thámova 13
186 00 Praha 8
Zákaznické centrum
tel.: 382 766 333
e-mail: info@cz.schneider-electric.com
www.schneider-electric.cz

Obr. 1. Technika UPS v dvojité konverzi
Obr. 2. Použití UPS pro datové centrum
Obr. 3. UPS Galaxy 3000
Obr. 4. UPS Galaxy 5000
Obr. 5. UPS Galaxy 6000

Celý příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde