časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Zdroje nepřetržitého napájení UPS

číslo 10/2003

Elektrochemické zdroje napětí, UPS

Zdroje nepřetržitého napájení UPS

Ing. Eduard Kutscher, BENNING CR s. r. o.

Německá firma BENNING GmbH Bocholt patří k předním světovým výrobcům proudových zdrojů a působí v mnoha zemích Evropy, Ameriky a Asie. Na českém a slovenském trhu pracuje její dceřiná společnost BENNING CR s. r. o.

Výrobní sortiment firmy BENNING je velmi široký. Zahrnuje sortiment usměrňovačů, stejnosměrných měničů a střídačů ve spínaném režimu (switch mode) i tyristorovém konstrukčním provedení v modifikacích pro telekomunikace, energetiku a ostatní průmysl. V případě potřeby lze sestavit i speciální aplikaci na základě požadavků a zadání zákazníka. V neposlední řadě je firma výrobcem nabíječek trakčních akumulátorů pro vysokozdvižné vozíky – i zde ve spínaném i tyristorovém provedení.

Méně známa je skutečnost, že do výrobního sortimentu firmy BENNING patří rovněž zdroje nepřetržitého napájení, tzv. UPS (Uninterruptible Power Suply). Jde o modulární či klasické zdroje pro zajištění napájení střídavým proudem. Dodávají se v široké škále typů s jednofázovým i trojfázovým výstupem. Výkonová řada začíná hodnotou 1 kVA. V současné době jsou největší typy dodávány o výkonu do 200 kVA. Doba zálohování se zpravidla pohybuje mezi 10 až 30 min, přičemž na přání zákazníků lze akceptovat i delší doby zálohování.

Výpočetní střediska a automatické výrobní linky kladou na systémy nepřetržitého napájení stále větší požadavky. Tyto systémy musejí mj. zvládnout nelineární a nesymetrické zátěže, stejně tak i nárazové zátěže a přetížení, způsobované zapínacími proudy. Dlouholeté zkušenosti s výrobou usměrňovačů a střídačů i v oblasti systémů UPS jsou dobrou referencí firmy BENNING.

UPS Power Line 400

Obr. 1.

Jedná se o špičkový výrobek UPS, jenž je určen pro výkony od 60 kVA a do 200 kVA. (obr. 1).

Power Line 400 je zařízení UPS splňující nejvyšší požadavky na bezpečnost proudového napájení; navíc je i ekonomické. Použitá technologie tranzistorů IGBT a kombinace několika šestnáctibitových mikroprocesorů s nejmodernější výkonovou elektronikou vytváří z této typové řady zdroje nepřetržitého napájení s nejvyšší možnou spolehlivostí. Power Line 400 je UPS on-line s dvojitou napěťovou konverzí a konstantním výstupním napětím i frekvencí (třída VFI SS 111 podle IEC 62040-3). Při výpadku sítě je zátěž bez přerušení napájena z baterie. Široký rozsah tolerančního pole frekvence i napětí vstupní sítě umožňují zajišťovat napájení bez nutnosti přepnutí na provoz z baterie, což je nutné např. u některých UPS s tzv. delta konverzí. Tím je zajištěno kvalitní nepřetržité napájení v kterémkoliv okamžiku.

Vlivem použití nejnovějších součástek IGBT pro konstrukci usměrňovačů a střídačů PL400 pracuje téměř bez zpětného vlivu na síť a kromě toho ze sítě neodebírá žádný jalový výkon. Není proto zapotřebí používat komplikované (často poruchové) filtry vyšších harmonických. Kvalita výstupního proudu je výrazně lepší než u klasických UPS s šesti- nebo dvanáctipulsním můstkem, navíc při nižší či srovnatelné ceně.

Výhody systému PL400

 • použitím malého počtu dílů se dosahuje zvýšené spolehlivosti,
 • použitím technologie IGBT nejsou zapotřebí žádné nákladné dodatečné filtry,
 • nevznikají rezonanční efekty nesprávně nastavených filtrů,
 • odpadají problémy s vyššími harmonickými na vstupu (na rozdíl od šesti- nebo dvanáctipulsních systémů UPS).

Konstrukční předností řady PL 400 jsou minimální požadavky na prostor pro umístění. Speciálně vyvinuté chladiče umožňují koncentrovat výkonovou elektroniku do jedné konstrukční skupiny. Při konstrukci bylo dbáno na přístup pro servisní účely, a proto jsou všechny důležité komponenty přístupné zepředu.

Jednotky PL 400 lze řadit paralelně (až osm systémů). Nevyžadují žádnou externí řídicí jednotku (není to provoz master/slave – řídicí/řízený). Kontrolní panel s kontrolkami LED informuje o aktuálním provozním stavu a poskytuje další textové informace.

Napájecí baterie je důležitou částí každého UPS. Firma BENNING používá baterie, jejichž životnost dosahuje minimálně deseti let (podle EUROBAT – na rozdíl od některých jiných typů UPS, ve kterých se z cenových důvodů používají baterie levnější s životností pět let). U systému PL 400 je možná trvalá kontrola stavu baterie, teplotní regulace nabíjecí charakteristiky umožňuje dosáhnout maximální životnosti baterie. Automatická ochrana baterie zajišťovaná odpojením při podpětích prodlužuje životnost baterie. Monitor baterie informuje o zbytkové kapacitě baterie a současně se vypočítává aktuální doba zálohování.

Obr. 2.

PL400 umožňuje úplný dálkový přístup do systému řízení ke stanovení diagnózy závady a rovněž dovoluje její odstranění. Všechna provozní a chybová hlášení, jako např. změny statusu a hlavní výpadky sítě, jsou zapisována v protokolu s uvedením data a času události. Kontrolní (dohledový) systém lze popř. upravit v souladu se specifickými požadavky zákazníka. Při vzniku určité události se systém může automaticky spojit s operátorem a o události nebo systémové chybě ho informovat.

UPS Power Line RMT

Pro výkony od 10 do 120 kVA pro modulární koncepci je k dispozici UPS Power Line RMT. Modulární koncepce výrazně zvyšuje spolehlivost s redundancí modulů UPS i baterií (obr. 2).

Zdroje UPS Power Line RMT jsou koncipovány tak, že paralelním řazením lze vystavět UPS téměř neomezeného výkonu.

Hlavní přednosti UPS Power Line RMT

 • k dispozici jsou výkonové moduly velikosti 10, 15, 20, 30 a 40 kVA, které lze řadit paralelně,
 • modulární koncepce umožňuje zajistit požadovanou redundanci včetně redundance by-passů (každý modul má vlastní by-pass) a baterií,
 • provoz on-line zajišťuje napájení spotřebičů bez přerušení,
 • dvojitá konverze,
 • účinnost až 97o malé rozměry a malá hmotnost,
 • hodnota účiníku je blízká 1,
 • dobu záložního provozu lze podle potřeb uživatele volit v širokém rozsahu 10 až 60 min,
 • vysoká odolnost proti podpětí v síti bez nutnosti přepnutí na provoz z baterie.

Stejně jako PL400 se nacházejí i typy UPS RMT v nejvyšší kategorii podle IEC 62040-3.

UPS RMT MIDI LINE

Z typové řady Powerline RMT vychází řada UPS s výkonem 40 až 80 kVA – označení UPS RMT MIDI LINE. Na rozdíl od typů RMT ale není modulární koncepce; základní vlastnosti a přednosti však zůstávají v plné míře zachovány.

UPS Compact Plus

Pro požadavky na nepřetržité napájení výkonů od 5 do 15 kVA je v sortimentu firmy BENNING typ UPS Compact Plus.

UPS MT Compact

Tento typ je nejmenším představitelem zdrojů UPS firmy BENNING. Jmenovitý výkon do 8 kVA jej předurčuje pro napájení spotřebičů – např. menší počítačové sítě, řídicí systémy, zdravotnická zařízení apod. I tato nejmenší typová řada je modulární koncepce, což v této výkonové a cenové kategorii není běžné.

Sortiment firmy BENNING, který se skládá z řady modulů usměrňovačů a střídačů, umožňuje sestavit i nestandardní UPS podle individuálních požadavků zákazníka, např. podle výkonu, extrémně dlouhé doby zálohování, prostorového uspořádání apod.

Nabídka zdrojů UPS je v současné době dosti široká. Zužuje se jen s rostoucími požadavky na výkon; avšak i přesto má zájemce možnost poměrně široké volby. Při porovnání nabídek by měl být důležitým parametrem údaj o zařazení UPS do kategorie IEC 62040-3, který stanovuje závislost UPS na poruchách vstupní sítě – čím vyšší kategorie, tím výrazně lepší vlastnosti UPS. Podstatnou součástí ceny UPS jsou i použité baterie (levnější UPS jsou výhradně dodávány s bateriemi kratší životnosti, které je nutné častěji obměňovat; tím se počáteční „výhoda nižší ceny„ v průběhu provozu mění v neprospěch provozovatele).

Firma BENNING (stejně jako u stejnosměrných či střídavých zdrojů) dodává UPS s nejlepšími technickými a kvalitativními parametry, zařazené v nejvyšších kategoriích a s bateriemi s dlouhou životností.Firma BENNING (stejně jako u stejnosměrných či střídavých zdrojů) dodává UPS s nejlepšími technickými a kvalitativními parametry, zařazené v nejvyšších kategoriích a s bateriemi s dlouhou životností.

V případě dotazů z okruhu technických či obchodních informací se zájemci mohou obrátit na odbytové oddělení BENNING CR.

BENNING CR s. r. o.
Zahradní 894
293 06 Kosmonosy
tel: 326 721 003, 326 725 951
fax: 326 722 533
e-mail: benning@benning.cz