časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Zdroje nepřerušeného napájení od AEG Power Solutions

AEG Power Solutions nabízí prvotřídní inovační technologická řešení zákazníkům po celém světě. Výrobky a služby AEG Power Solutions nacházejí uplatnění v oblastech, kde je na prvním místě spolehlivost, bezpečnost a provozní jistota. Společnost zajišťuje technickou podporu po celou dobu projektu – přípravné práce, dodávku produktu, instalaci, testování a uvedení do provozu, poprodejní servis a údržbu, a především nese za vše garance.

Zařízení UPS představují systém napájení se záložním zdrojem elektrické energie, který zajišťuje nepřerušené napájení i při výpadku hlavního zdroje dodávky elektrické energie (v souladu s EN 50091-1). UPS se používá pro ochranu před ztrátou dat, poškozením systému s následnými škodami na majetku či životech, a to v důsledku výpadku napájecího napětí, jeho poklesu, napěťových špiček, podpětí, přepětí, spínacích zákmitů, interferencí, změn frekvence a harmonického zkreslení – tzv. devět napěťových problémů (9NP).

Topologie UPS

Napěťové špičky se v síti vyskytují poměrně často. V nezabezpečeném systému mohou být následky vážné – havárie, ztráty dat, prostoje či ohrožení životů. Ochranu poskytuje UPS od AEG Power Solutions. Existují tři systémy – VFD, VI, VFI, které umožňují různé úrovně zabezpečení.

systémy VFI (Voltage and Frequency Independent)
V tomto systému (topologie on-line, resp. trvale běžící měniče) jsou výstupní veličiny (napětí a frekvence) zcela nezávislé na napájecím vstupním (síťovém) napětí a na kolísání frekvence. Tyto systémy chrání před všemi 9NP, a představují tak úroveň profesionální ochrany pro kriticky náročné aplikace. Kvalita výstupního napětí podle IEC 62040-3 odpovídá kategorii 1.

systémy VI (Voltage Independent)
V tomto systému (line-interaktivní systémy, resp. technologie Delta) je výstupní napětí díky elektronické regulaci nezávislé na vstupním síťovém napětí; výstup však ovlivňují změny síťové frekvence. Tyto systémy ochraňují před pěti problémy z 9NP, a představují tak ochranu střední úrovně za příznivou cenu. Kvalita výstupního napětí podle IEC 62040-3 odpovídá kategorii 2.
– systémy VFD (Voltage and Frequency Dependent)

V tomto systému (topologie off-line) jsou výstupní napětí i frekvence závislé na (vstupním) síťovém napájení, a tím i na případném kolísání jeho napětí a frekvence. Tyto systémy ochraňují pouze před třemi z 9NP (výpadkem napájecího napětí, jeho poklesem a napěťovými špičkami) a jsou nejlevnějším řešením. Kvalita výstupního napětí podle IEC 62040-3 odpovídá kategorii 3.

Základní přehled UPS podle aplikací

Kompaktní UPS:

Protect Home (do 600 V·A) – s topologií off-line pro počítače a multimédia Připojení je řešeno přímo k vývodům – zásuvkám zdroje UPS. Poskytuje profesionální a ekonomickou ochranu proti výpadku proudu, přepětí a podpětí.

Protect A (500 až 1 400 V·A) – s topologií line-interaktivní pro počítače pracovní stanice a telefonní systémy Poskytuje profesionální a ekonomickou ochranu proti výpadku proudu, přepětí a podpětí. Má dvojitý filtr síťového napájení proti napěťovým špičkám a automatickou napěťovou regulaci napětí (AVR – Automatic Voltage Regulation) proti napěťovým odchylkám.

Protect B/Protect B Pro (750 až 3 000 V•A) – s topologií line-interaktivní se sinusovým výstupem pro servery a síťové komponenty Speciální technika LI (Line Interactive) umožňuje citlivě chránit systémy a data proti výpadkům proudu, poruchám v přenosové síti atd.

Protect C (1 až 10 kV·A jako věž)/Protect C.
Rack (1 až 6 kV·A) – s topologií on-line pro citlivé sítě, malá výpočetní střediska a oddělení IT středně velkých společností, intranetové a internetové servery Chrání spolehlivě proti všem rušením síťového napájení.

Protect D (1 až 10 kV·A) – s topologií on-line pro servery, sítě a zařízení IT Efektivní velký výkon, ideální pro použití do regálů (rack), chrání proti všem rušením síťového napájení.

Protect 1 (10 až 20 kV·A) – s topologií on-line pro středně velká datová střediska, systémy kontrolních pokladen a zařízení Špičková technika s vysokou úrovní spolehlivosti a účinnosti při zpracování digitálního signálu, datová sběrnice CAN, vysokofrekvenční technika IGBT aj.

Modulární UPS:

Protect 1.M (4 až 24 kV·A) – s topologií on-line pro středně velká datová střediska Velká výkonová rezerva, integrovaný statický přemosťovací spínač, třínebo jednofázové připojení kompletního systému, jednofázový výstup, dlouhá autonomní doba provozu během výpadku proudu, inteligentní řízení baterie, možnost výměny modulů za provozu, komunikační modul s displejem LCD, duální monitorovací rozhraní s rozšiřujícím slotem, software CompuWatch na CD, moduly hot swap vyměnitelné za provozu aj.

Protect 3.M 2.0 (20 až 120 kV·A) – s topologií on-line pro středně velká datová střediska Technicky velmi výhodné řešení, které splní rostoucí požadavky moderních datových středisek díky dostatečné výkonové i bezpečnostní rezervě, snadnému zacházení, za provozu vyměnitelným modulům hot swap, THDI (Total Harmonic Distortion of Current, celkové harmonické zkreslení proudu) < 5 % a nízkým nákladům na údržbu i optimálnímu poměru ceny k výkonu.

Průmyslové UPS:

Protect 3.31/Protect 3.33*) (20 až 120 kV·A) – s topologií on-line pro aplikace v průmyslu i pro databázové servery Extrémně robustní a spolehlivá on-line UPS, a to jak po mechanické stránce, tak po elektrické. Je vhodná pro velmi zátěžová průmyslová prostředí.

Protect 4.33 (160 kV·A až 1 MV·A) – s topologií on-line pro kritické aplikace v objektech s řídicími systémy, pro datová centra, telekomunikace, internetové uzly, banky a pojišťovací ústavy Tato UPS zajišťuje vysokou úroveň provozní bezpečnosti, optimální účinnost, a to i v pásmu částečného zatížení. Poskytuje inteligentní řízení nabíjení baterie, vzdálený nízkonákladový servis přes modem, redundantní větráky aj.

Protect 8.31/Protect 8.33 – novinka (10 až 120 kV·A/400 V AC vstup, 230/400 V AC výstup)
Moderní průmyslová dvojkonverzní on-line UPS třídy VFI SS 111 podle normy IEC 62040-3, která je řešena systémem building block, kde základními výkonově volitelnými bloky jsou usměrňovač, by-pass a střídač. Ze stejnosměrného obvodu 220/110 V DC lze souběžně zálohovat také DC spotřebu. Má nízké náklady na údržbu, malé požadavky na klimatizaci a optimalizaci kapacity baterie, dále dvou- až třínásobně větší odolnost EMC než standardní UPS, které vyhovují požadavkům IEC 62040-2. Systém Multi Master a průmyslová sběrnice CAN umožňují paralelní zapojení až osmi UPS při požadavku na redundanci nebo dodatečné výkonové rozšíření.

Protect 10 (Blue) – novinka pro začátek roku 2012 (250 až 1 000 kV•A) V současné době připravuje společnost novou koncepci záložního zdroje, která je založena na stavebních blocích (building blocks) 250 kV•A, kde usměrňovač i střídač jsou kompletně postaveny na platformě IGBT. Největší výhodou této koncepce je vynikající účinnost, tj. minimalizace ztrát a vstupní THDI < 3 %. Tento systém, který je vhod. ný také pro spolupráci s motorgenerátorem, je určen především pro velké aplikace (velká datová a technologická centra).

Systém záložního napájení lze složit i ze samostatného usměrňovače, např. AEG Profitec A, a střídače, např. AEG Protect 5.INV 3. Toto řešení se používá především v průmyslu a energetice. Spolu s akumulátory o velké kapacitě je vhodné pro zálohování větších výkonů (např. nová rozvodna ČEZ Kletné – viz reference).

AEG Power Solutions pokrývá svými výrobky záložního napájení široký aplikační prostor, který sahá od oblasti IT, přes telekomunikace až po hlavní segment společnosti, kterým je energetika (elektrárny, rozvodny, distribuční sítě), průmysl (výroba a řízení procesů v chemičkách, dolech, ocelárnách a papírnách) a petrochemie (ropné plošiny, vrty, ropovody).
Česká pobočka jako přímé zastoupení AEG Power Solutions se zaměřuje především na projekty a dodává řešení na klíč ve spolupráci s projektanty, investory a uživateli. Podílí se na základním designu, upřesňování projektové dokumentace, dodávce, instalaci a pozáručním servisu. Více než 90 % dodaných zařízení je pod dlouhodobou servisní smlouvou, jejímiž výhodami pro zákazníky jsou krátká reakční doba (doba dojezdu technika na místo po nahlášení závady), nepřetržitý hotline servis a profylaktické prohlídky.


http://www.aeg-ups.cz


*) Význam značení těchto produktů je tento: název (např. Protect), první číslice je výrobková řada (např. 3.), druhá číslice znamená počet vstupních fází (např. 3) a třetí číslice počet výstupních fází (např. 3).

Reference: 

  • Rozvodna Kletné – Nedaleko Nového Jičína mezi obcemi Suchdol n/O a Hladké Životice vyrůstá na ploše 27,5 ha od podzimu loňského roku nejmodernější rozvodna v ČR Kletné TR 400/110 kV. Investorem jsou společnosti ČEZ Distribuce, a. s., a ČEPS, a. s. AEG Power Solutions vyhrála výběrové řízení na dodávky pro tuto rozvodnu, a to jak pro stranu ČEPS (motorgenerátor, paralelní systém UPS a systémy modulárních usměrňovačů), tak pro stranu ČEZ (paralelní systém střídačů a tyristorové usměrňovače). 
  • Jaderná elektrárna Temelín – AEG Power Solutions dodává výrobky a služby do téměř všech jaderných elektráren v Česku a na Slovensku. V současné době se zabývá zvyšováním úrovně zabezpečení záložních blokových systémů (1. kategorie), vloni provedla modifikaci v jaderné elektrárně Temelín na 2. bloku, letos a příští rok bude pokračovat na 1. bloku. 
  • Hotel Corinthia Towers – V roce 1986 realizovala AEG Power Solutions instalaci zálohovacího systému hotelu Corinthia Towers (tehdy hotel Forum). Jde o nejstarší funkční aplikaci společnosti v Česku, která je dosud stále v provozu.