Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2018 vyšlo
tiskem 14. 2. 2018. V elektronické verzi na webu od 12. 3. 2018. 

Téma: Elektrické přístroje; Přístroje pro chytré sítě;
Internet věcí

Hlavní článek
Řízení toku výkonu v síti pomocí výkonových měničů

Aktuality

SENO spol. s r. o. – 25 let s Vámi Když jsme s pány Josefem Steineggerem a Jirkou Novotným zakládali v roce 1993 firmu, byli…

15. Zákaznický den ZAT byl opět rekordní Koncem ledna proběhl už tradiční Zákaznický den společnosti ZAT, největší české firmy s…

Brněnská technika představila novou kampaň jako generační výpověď mladých Nová náborová kampaň brněnské techniky s názvem Generace VUT upozorňuje na časté…

Výroba z biomasy vzrostla o 14 %, dodala čistou elektřinu pro 230 tisíc domácností Téměř 573 milionů kWh ekologické elektřiny vyprodukovaly v loňském roce výrobny Skupiny…

Dva veletrhy úsporného, komfortního a moderního bydlení – DŘEVOSTAVBY, MODERNÍ VYTÁPĚNÍ 13. ročník veletrhu DŘEVOSTAVBY se koná souběžně s veletrhem MODERNÍ VYTÁPĚNÍ. Společná…

Synergie oborů na veletrhu FOR ARCH přináší větší zájem vystavovatelů Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH se uskuteční v PVA EXPO PRAHA v Letňanech 18.–22.…

Více aktualit

Zaučen v oboru elektro – dělník v elektrotechnice

číslo 7/2003

výměna zkušeností

Zaučen v oboru elektro – dělník v elektrotechnice

Mgr. Jan Mareš,
Integrovaná střední škola energetická, Chomutov

Rekvalifikační kurs S certifikátem zaučen v oboru elektro pro pracovní pozici dělník v elektrotechnice je součástí pilotních (ověřovacích) kursů v projektu S certifikátem zaučen v oboru snadněji na trh práce. Projekt je podporován Evropskou unií a Českou republikou v rámci programu Phare 2000.

Účastníky do uvedeného kursu vybral Úřad práce v Chomutově ve spolupráci s Integrovanou střední školou energetickou Chomutov a Okresní hospodářskou komorou Chomutov. Tento model by měl být zachován i do budoucna. Po ukončení pilotního ověřování a po závěrečném vyhodnocení budou zkušenosti z kursu nabídnuty k využití do dalších regionů ČR. Znamená to tedy, že další konkrétní informace o pokračování kursů, včetně informací o zařazení stupně vzdělávání Zaučen v oboru do kvalifikačních struktur, bude možné poskytovat po ukončení celého projektu.

Obr. 1.

Současná podpora rekvalifikačního kursu z programu Phare 2000 umožňuje poskytnout účastníkům – mimo plné materiální a personální zajištění – také příspěvek na dopravu, stravování a ubytování (tyto položky však pravděpodobně nebude možné hradit i v budoucnu, kdy úhrada kursu přejde na standardní položkové krytí rekvalifikačních kursů). Účastníkům tedy v budoucnosti bude zdarma poskytováno materiální a personální zajištění a příspěvek na dopravu podle pravidel úřadů práce. Vymezení úhrady je předmětem dohody uzavírané mezi účastníkem kursu a příslušným úřadem práce.

Uplatnění, které absolventi mohou nalézt v širokém spektru elektrotechnických a energetický firem a společností, závisí především na ochotě těchto subjektů uzavřít s absolventy pracovní smlouvu.

Vzdělávací program

Účastníci rekvalifikačního kursu Zaučen v oboru elektro se připravují formou vzdělávacího programu na pracovní pozici dělník v elektrotechnice.

Vlastní kurs, pilotní ověřování učebních dokumentů garantovaných Českým elektrotechnickým svazem, se koná v prostorách a provozních pracovištích Integrované střední školy energetické Chomutov, Na Průhoně 4800. Kurs, kterého se účastní deset nezaměstnaných uchazečů o práci bez kvalifikace, popř. s nízkou kvalifikací, trvá pět měsíců a byl zahájen 6. ledna 2003. Obr. 2. Závěrečné zkoušky absolventi složili v posledním květnovém týdnu t. r. Účastníci kursu museli projít výběrem, jemuž předcházelo oslovení potenciálních uchazečů a informační schůzky, kde jim byly předány vstupní informace. Na základě aktivního zájmu bylo pro kurs v konečné fázi vybráno deset účastníků a deset náhradníků, kterým bude kurs nabídnut po uzavření pilotního ověřování.

Vlastní koncepce rekvalifikačního kursu Zaučen v oboru elektro – dělník v elektrotechnice je postavena na modulovém uspořádání jednotlivých odborností (dovedností). Tato koncepce vychází z předpokladu, že uchazečům s různým stupněm vzdělání a znalostí je umožněno procházet kursem na základě započítání některých modulů ve vazbě na dosažené předchozí studium. Vzhledem k tomu, že se jedná o pilotní ověřování, absolvují účastníci současný kurs v rozsahu všech výukových modulů. Pro informaci dále uvádíme charakteristiku vzdělávacího kursu a jeho modulové uspořádání.

Charakteristika kursu

Kurs je určen pro uchazeče se základním a vyšším vzděláním jako rekvalifikační forma studia. Délka přípravy je pět měsíců, ukončen je závěrečnou certifikační zkouškou u Certifikačního orgánu, absolventi obdrží certifikát Zaučen v oboru, pracovní pozice – dělník v elektrotechnice. Tým lektorů je složen z pracovníků ISŠ-E Chomutov, kteří jsou na tuto činnost plně kvalifikováni a mají dlouhodobou praxi v oblasti vzdělávání dospělých.

Obr. 3.

Kurs se skládá ze sedmi modulů, které mají svou logickou návaznost a zaručují splnění vzdělávacího cíle projektu S certifikátem zaučen v oboru snadněji na trh práce. Modulové uspořádání umožňuje uchazečům v návaznosti na dosažený stupeň vzdělání diferencované studium, např. lze vynechat modul „0„ u absolventů , kteří jsou vyučeni v příbuzném oboru nebo předchozím studiem získali základy z tohoto modulu (např. zámečník apod.).

Osnova kursu vychází z učebních dokumentů MŠMT ČR učební obor 26-51-H Elektrikář, 26-51-H/003 Elektrikář – silnoproud, 26-51-H/004 Elektrotechnická výroba a 26-51-E/001 Elektrotechnické a strojně montážní práce.

Dosažený stupeň vzdělání s certifikátem Zaučen v oboru elektro nenahrazuje vzdělání získané studiem některého z elektrotechnických učebních nebo studijních oborů podle vyhlášky MŠMT č. 354/1991 Sb., o středních školách, v platném znění.

Přehled modulového uspořádání:

 • modul 0 – základní modul (požaduje se pouze základní vzdělání),
 • modul 1 – instalační modul „A„ základní elektromontážní práce (obr. 1),
 • modul 2 – instalační modul „B„ průmyslová elektroinstalace,
 • modul 3 – instalační modul „C„ elektroinstalace v dutých stěnách (obr. 2),
 • modul 4 – zapojení spotřebičů (obr. 3),
 • modul 5 – měření elektrických veličin (obr. 4),
 • modul 6 – závěrečná zkouška (souhrnné opakování).

Kvalifikace absolventů kursu

Úspěšní absolventi rekvalifikačního kursu jsou seznámeni se základními bezpečnostními předpisy pro práci na elektrických zařízeních. Vzhledem k tomu, že nemají řádně ukončeno elektrotechnické odborné vzdělávání, mohou na základě prokázaných znalostí získat osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle § 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění. Rozšíření této odborné způsobilosti (např. § 5 a další) je možné na základě dalších doplňujících zkoušek a splnění podmínky řádně ukončeného elektrotechnického vzdělávání (SOU, ÚSO, VŠ).

Obr. 4.

Odbornou způsobilost pro výkon podle § 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění, v uvedených pracovních činnostech upřesňuje (prohlubuje) uplatnění ČSN 34 3100. Pracovníci poučení mohou:

 • samostatně obsluhovat jednoduchá elektrická zařízení všech napětí
 • pracovat na částech elektrických zařízení nn bez napětí, v blízkosti nekrytých částí pod napětím ve vzdálenosti větší než 20 cm s dohledem; na částech pod napětím pracovat nesmějí;
 • pracovat na vypnutých zařízeních vn a vvn s dohledem; v blízkosti částí pod napětím smějí pracovat pod dozorem, na částech pod napětím pracovat nesmějí,
 • měřit zkoušecím zařízením např. při informativních zkouškách výrobků, elektrického nářadí apod.

Absolventi mají předpoklady vykonávat práce spojené se základními elektrotechnickými činnostmi:

 • jednoduché práce podle návodu a pod vedením při výrobě elektrických součástek, přístrojů, strojů nebo elektrorozvodných zařízení a jejich částí,
 • jednoduché práce podle návodů a pod vedením řídících pracovníků, při osazování a manipulaci se součástkami a při montáži elektrických přístrojů a zařízení.

Reálné příklady prací:

 • pomocné práce při zapojování rozváděčů,
 • šablonování svazků vodičů např. pro automobilový průmysl,
 • výroba vodičových svazků pro široké spektrum použití,
 • pomocné práce při zřizování elektroinstalací,
 • práce spojené s osazováním tištěných spojů apod.,
 • revize elektrického ručního nářadí podle ČSN 33 1600 – příloha A.1,
 • revize elektrických spotřebičů podle ČSN 33 1610 – příloha D.

Za velmi významnou přidanou hodnotu rekvalifikačního kursu, resp. celého projektu, považujeme vykonání závěrečné zkoušky v souladu s ČSN EN 45013 pro certifikaci personálu. V případě vzdělávacího programu Zaučen v oboru elektro – dělník v elektrotechnice byla Hospodářskou komorou ČR pro certifikaci závěrečné zkoušky vybrána společnost UNO Praha s. r. o., akreditovaný certifikační orgán č. 3035.

Bližší informace o projektu lze získat na adrese:
Integrovaná střední škola energetická
Chomutov
Na Průhoně 4800
Josef Lancoš, vrchní mistr elektrotechnických oborů
tel: 474 652 188,
e-mail: lancos@issecv.cz