časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Základní pojmy a veličiny (5. část)

Základní pojmy a veličiny (5. část)

modul pružnosti – v tahu a v tlaku (Youngův modul), zn. E, veličina vyjadřující (při malých deformacích, v mezích platnosti Hookeova zákona) úměrnost (podíl) mezi normálovým napětím – v tahu (resp. v tlaku) σ, a poměrným prodloužením (resp. zkrácením) ε.

Celý příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde