časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 11/2020 vyšlo
tiskem 11. 11. 2020. V elektronické verzi na webu 2. 12. 2020. 

Téma: Elektrické rozváděče a rozváděčová technika

Inovace, technologie, projekty
Nový energetický zákon: příležitost pro energetická společenství
Datová centra – představení třetí
REMA od října plošně navyšuje finanční příspěvek na zajištění zpětného odběru elektrozařízení

xStart – řešení pro řízené i neřízené motorové vývody

|

číslo 3/2006

xStart – řešení pro řízené i neřízené motorové vývody

Ing. Radovan Faltus, Moeller Elektrotechnika s. r. o.

Firma Moeller uvedla v roce 2004 na trh skupinu výrobků pod názvem xStart, ve které jsou přístroje určené pro spínání, jištění a řízení motorových obvodů. Za zmínku stojí zejména inovovaná řada měničů frekvence DF/DV51 a nově vyvinutá řada třífázových stykačů DIL, které jsou dodávány až do velikosti 150 A AC-3 pro indukční, činné i kapacitní zátěže, Obr. 1. konkrétně pro motory, svítidla, elektrická topidla, elektrické rozvody v budovách či kompenzační kondenzátorové baterie. Při vývoji nových přístrojů vycházeli konstruktéři firmy Moeller z nahrazované řady stykačů, které byly pro svou mimořádnou spolehlivost a vysokou životnost úspěšné na trhu déle než dvacet let.

Stykače DIL pro spínání motorů i jiných zátěží

Základem současné nabídky stykačů firmy Moeller jsou přístroje s typovým označením DILM7 až DILM150 se jmenovitými motorovými proudy 7 až 150 A (obr. 1). Společně s vakuovými, elektronicky řízenými stykači (představenými před několika lety) tvoří ucelenou řadu moderních přístrojů pro spínaní všech obvyklých typů zátěží do velikosti proudu 2 000 A AC-1 nebo 1 000 A AC-3.

Obr. 2.

Obr. 1. Systém stykačů DIL: 1 – základní přístroje, 2 – ochranné členy AC, 3 – pomocné dvoupólové kontakty, 4 – pomocné čtyřpólové kontakty, 5 – tepelná relé
Obr. 2. Dvoukomorové třmenové svorky a zabudovaný pomocný kontakt u stykačů DIL

Všechny stykače nové řady jsou přehledně typově označeny podle jmenovitého spínaného proudu. Hodnota jmenovitého proudu (AC-3 při 400 V) je zahrnuta přímo v typovém označení stykače, což významně usnadňuje jejich výběr. Až do typu DILM32 (tj. 32 A pro kategorii použití AC-3) jsou přístroje podle výběru standardně vybaveny zapínacím nebo vypínacím pomocným kontaktem. Konstrukčně jsou stykače sjednoceny do čtyř rozměrových typů (velikostí) se třemi standardizovanými šířkami: 45, 55 a 90 mm. Toto sjednocení při současném použití motorových spouštěčů a tepelných relé Moeller vede k úspoře místa při montáži přístrojů vedle sebe a ke zjednodušení výroby rozváděčů.

Vybavení a příslušenství stykačů DIL

Unikátní výbavou nových stykačů DIL – v celé řadě od 7 A výše – jsou dvoukomorové třmenové svorky, které na rozdíl od klasických svorek zaručují spolehlivé připojení dvou vodičů libovolně rozdílných průřezů (obr. 2).

Mezi obvyklé příslušenství stykačů patří zejména bloky pomocných kontaktů, rovněž ve variantách se zpožděnými kontakty a kontakty s předstihem. Různé varianty ochranných členů jsou určeny pro stykače se střídavým ovládacím napětím (AC – Alternate Current, střídavý proud). Ve všech stykačích na stejnosměrné ovládací napětí (DC – Direct Current, stejnosměrné ovládací napětí) je ochranný člen již vestavěn.

Obr. 3.

Obr. 3. Beznástrojová propojovací sada PKZM0-XDM12: spojení spouštěče motorů a stykače

Nabídku typického příslušenství uzavírají tepelná ochranná relé ve čtyřech rozměrových a typových velikostech ZB12, ZB32, ZB65 a ZB150, uzpůsobená pro příslušné velikosti stykačů až do velikosti 150 A. Všechna tepelná relé zajišťují ochranu proti nadproudu a výpadku fáze a jsou certifikována pro ochranu motorů ve výbušném prostředí.

Originální řešení pro kombinace spouštěčů a stykačů

Pro ochranu proti zkratu, přetížení a pro dálkové zapínání motorové, ale i jiné zátěže je optimální použít kombinaci spouštěče motoru se stykačem. Sestavené kombinace stykačů a spouštěčů motorů jsou ve stálé nabídce firmy Moeller. S novými stykači DIL je ovšem možné použít beznástrojovou samonosnou propojovací sadu, která je v kombinaci se spouštěči motorů PKZM0 určena až do hodnoty 15,5 A jmenovitého proudu. Ze tří standardních přístrojů tedy lze bez použití nástroje, pouze třemi lineárními pohyby, sestavit kombinaci pro spouštění motorů, označovanou MSC (obr. 3). Pevná konstrukce umožňuje sestavený přístroj upevnit pouze na jednu montážní lištu DIN, obvykle za úchyty přístroje PKZM0. Uvedená propojovací sada PKZM0-XDM12 se skládá z dílu mechanického spojení a speciálního elektrického konektoru. Řešení nevylučuje použití jakéhokoliv standardního příslušenství stykače i spouštěče. Mezi jednoznačné výhody zmíněného konektorového řešení patří úspora místa v rozváděči, omezení rizika chyby zapojení (díky vysoké spolehlivosti spojení), dále zjednodušení servisu a snížení skladových zásob jednotlivých skladových položek odpovídajících přístrojů (díky jeho variabilitě).

Kromě popsané propojovací sady pro přímé spouštěče jsou rovněž k dispozici obdobné sady pro reverzační stykačové kombinace a kombinace hvězda-trojúhelník, které jsou sestavovány pomocí konektorových hřebenů.

Řízení a regulace motorů pomocí měničů frekvence DF a DV

Firma Moeller nabízí široký sortiment měničů frekvence rychlosti otáčení střídavých asynchronních motorů. Jsou to typy DF s tzv. skalárním řízením a typy DV s vektorovou bezsenzorovou regulací. Výkonový rozsah těchto přístrojů pro čtyřpólové asynchronní motory na napětí 400 V je od 0,25 do 132 kW. K dispozici jsou varianty s třífázovým i jednofázovým napájením.

Obr. 4.

Obr. 4. Měnič frekvence DV51 a modulární příslušenství

Všechny varianty těchto rozměrově kompaktních měničů mají rozsáhlé standardní vybavení, mezi které patří integrovaný ovládací panel se zobrazovacím displejem LED, funkčními tlačítky a potenciometrem žádané hodnoty či sériové rozhraní RS-422 pro připojení externího panelu, vnějších komunikačních rozhraní a možnost propojení s PC pro snadnou parametrizaci a monitorování provozních stavů. Přístroje jsou do značné míry odolné proti vnějším negativním vlivům díky integrovaným ochranám proti nadproudu, zemnímu zkratu, přetížení, přehřátí, výpadku fáze, přepětí a podpětí. Standardní funkce PID regulátoru je uzpůsobena pro jednoduché automatizační úlohy bez potřeby řídicího systému, např. regulaci tlaku v potrubí oběhového systému. Horní mez nastavitelné modulační frekvence leží (podle typu) až na hodnotě 16 kHz, je tedy možné akustický hluk motoru posunout nad pásmo slyšitelnosti; to je neocenitelná vlastnost pro použití v přednáškových prostorech, divadlech a kinech.

Inovovaná řada měničů DF51/DV51 pro motory do výkonu 7,5 kW (obr. 4) se vyznačuje zejména menšími rozměry základních jednotek, možností instalace přístrojů vedle sebe bez odstupů, libovolně volitelnou logikou digitálních vstupů a výstupů a standardním komunikačním rozhraním Modbus/RS-485. Přístroje DF51/DV51 jsou rovněž nově vybaveny plně spojitým analogovým výstupem a mnoha funkcemi, jako je např. motorový potenciometr či přepočet hodnoty analogového vstupu.

Obr. 5.

Obr. 5. Softstartéry DS4 a DM4

K měničům je nabízeno široké příslušenství: síťové filtry a tlumivky, komunikační moduly, brzdné moduly a rezistory, externí panely a propojovací kabely. Součástí dodávky každého měniče frekvence je software Drives-Soft pro snadnější nastavení a podrobná instrukční příručka v elektronické podobě (CD-ROM).

Softstartéry DS a DM pro řízené rozběhy a doběhy motorů

Nabídka softstartérů zahrnuje přístroje řady DS4 pro jednoduché rozběhy a DM4 pro náročné rozběhy až do velkých výkonů motorů (obr. 5). Mezi jejich hlavní přínosy patří výrazné snížení záběrného proudu a redukuce rozběhového momentového rázu motoru. To příznivě ovlivňuje životnost motorů, ale i převodovek, řemenů, dopravníkových pásů a jiných mechanických dílů.

Softstartéry DS4 pro třífázové motory jsou nabízeny až do výkonu motoru 22 kW, a to ve velmi kompaktním provedení se šířkami 45, 65 a 110 mm pro montáž na lištu DIN. Jejich výhodou je možnost montáže více přístrojů vedle sebe bez odstupu, což vede k úspoře místa v rozváděči. Nastavitelnými parametry jsou: doba rozběhu 0 až 10 s, rozběhové napětí 30 až 100 % a doba doběhu 0 až 10 s. Vedle standardních přístrojů (přípona typového označení –M) se vyrábějí také reverzační verze (přípona –MR), verze se zabudovaným přemosťovacím relé (přípona –MX) a reverzační verze současně s přemosťovacím relé (přípona –MXR). Jejich ovládací vstupy jsou univerzální, se jmenovitou hodnotou 230 V AC a 24 V DC, dokončení rozběhu indikuje pomocný reléový kontakt.

Obr. 6.

Obr. 6. Výběrový software Pravítko – Motorové vývody

Sofstartéry typu DM4 pro nejnáročnější úlohy, kdy je požadována specifická rozběhová charakteristika, umožňují rozběh motorů až do výkonu 500 kW, při zvláštním šestipólovém zapojení motoru In-Delta až do 900 kW.

Závěr

Náročnosti práce konstruktérů a elektrotechniků si je firma Moeller vědoma, a proto připravila edici praktických elektronických pomůcek nazvanou Pravítka.

Aktuální aplikace pro usnadnění návrhu motorových vývodů pod názvem Pravítko – Motorové vývody 2006 (obr. 6) a Pravítko – Řízené motorové vývody 2005 jsou volně ke stažení na webových stránkách firmy: http://www.moeller.cz. Zde je dále možné nalézt podrobné technické informace v podobě katalogů, uživatelských příruček a informačních dopisů.

Více informací mohou zájemci získat na adrese:
Moeller Elektrotechnika s. r. o.
Komárovská 2406
193 00 Praha 9
tel.: 267 990 411
fax: 267 990 419