časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

xStart – nová řešení pro spínání a jištění nejen motorů

|

číslo 6/2005

xStart – nová řešení pro spínání a jištění nejen motorů

Ing. Radovan Faltus,
Moeller Elektrotechnika s. r. o.

Firma Moeller přichází v letošním roce na trh se skupinou výrobků xStart, ve které lze nalézt přístroje určené pro spínání, jištění a řízení motorových obvodů. Vedle inovací osvědčených konstrukcí jsou v řadě xStart k dispozici i zcela nová řešení, která odrážejí nejnovější technické a technologické trendy. Jedná se o další významný počin firmy Moeller při inovaci sortimentu přístrojů a určitě stojí za povšimnutí, že se jí, jako jedné z mála firem, podařilo během posledních dvou let generačně obměnit převážnou většinu svých produktů. Kromě tradiční a po celém světě uznávané vysoké spolehlivosti přístrojů Moeller současně poskytuje i technicky nejvyspělejší řešení.

Spínání motorů stykači DIL

Od podzimu loňského roku jsou nahrazeny doposud používané stykače řady DIL00M až DIL1M s jmenovitými proudy od 8,8 A do 30 A novou řadou stykačů xStart s typovými označeními DILM7 až DILM32 a jmenovitými proudy 7 až 32 A. Stykače DIL1AM až DIL2AM s proudy od 36 A do 58 A budou v březnu tohoto roku nahrazeny novými typy z řady xStart, označenými DILM40 až DILM65 se jmenovitými proudy do 65 A. Obměna kompletního sortimentu stykačů Moeller bude dokončena v červenci tohoto roku poslední typovou velikostí pod označením DILM80 až DILM150 s jmenovitými proudy do 150 A. Na řadu stykačů xStart bude plynule navazovat řada velkých stykačů DILM185 až DILM2000 do jmenovitého proudu 2 000 A, která je již několik let v nabídce a která byla v roce 2004 doplněna nejvýkonnějšími typy 1 000, 1 400 a 2 000 A.

Obr. 1.

Obr. 1. Systém stykačů DIL

Všechny stykače nové řady mají přehledná typová označení, usnadňující rychlý výběr podle jmenovitého spínaného proudu. Hodnota jmenovitého proudu (AC-3 při 400 V) je uvedena přímo v typovém označení; to velmi urychluje výběr požadovaného typu stykače. Další změnou oproti doposud používaným typům jsou pomocné kontakty vestavěné v nových stykačích až do typu DILM32 (tj. 32 A). Další z výhod nové řady xStart je rozměrové sjednocení stykačů, spouštěčů motorů a nadproudových relé s proudy do 65 A do tří typových velikostí se dvěma standardizovanými šířkami 45 a 55 mm. Toto sjednocení šetří místo při paralelní montáži přístrojů a rovněž zjednodušuje výrobu rozváděčů při současném využití různých přístrojů Moeller. Zcela zásadní změnou v nové řadě DIL je zmenšení rozměrů stykačů ovládaných stejnosměrným napětím; jejich rozměry jsou nyní stejné jako u stykačů se střídavým ovládáním. Výrazného zmenšení bylo dosaženo použitím elektronického ovládacího obvodu, který mění stejnosměrné napětí na střídavé. To umožňuje použití elektromagnetického systému pro střídavé napětí (obr. 2).

Obr. 2.

Obr. 2. Pohled na elektronický obvod uvnitř stykače

Využitím zcela nového řešení ovládacího obvodu byl oproti doposud používaným typům podstatně snížen příkon – až o 95 %, tj. na 5 %. Stykače se stejnosměrným i střídavým ovládacím napětím jsou nyní menší a mají podstatně nižší příkon. Pozitivním důsledkem nižního příkonu je snížení ztrátového výkonu, a tedy i vyzářeného tepla v rozváděči. Díky snížení teploty uvnitř rozváděče je možné počítat také s nízkými náklady na ventilaci. Jako příklad lze uvést aplikaci stykače DILM32 se jmenovitým proudem In = 32 A, který má při ovládacím napětí 24 V DC přídržný příkon pouze 0,5 W. To dovoluje např. bezproblémové připojení přímo na výstup řídicího systému PLC (Programmable Logic Controller, programovatelný automat) bez vloženého zesilovače nebo pomocného relé. Charakteristickým a důležitým prvkem celé řady nových stykačů DIL od 7 A výše jsou třmenové dvoukomorové svorky, které zaručují spolehlivé připojení dvou vodičů různých průřezů (obr. 3).

Obr. 3.

Obr. 3. Dvoukomorové třmenové svorky a zabudovaný pomocný kontakt u stykačů DIL

Mezi běžné příslušenství stykačů patří zejména bloky pomocných kontaktů až do čtyřpólového provedení, a to i ve variantách se zpožděnými kontakty a kontakty s předstihem. Různé varianty ochranných členů jsou určeny pro stykače se střídavým ovládacím napětím. Ve všech stykačích se stejnosměrným ovládacím napětím je již ochranný člen vestavěn. Řadu příslušenství uzavírají tepelná ochranná relé ve třech typových velikostech ZB12, ZB32 a ZB65, která jsou uzpůsobena pro příslušné velikosti stykačů do 65 A. Všechna tepelná relé zajišťují ochranu proti výpadku fáze a nadproudu a při zapůsobení vypínají ovládací napětí stykače. Tepelná relé jsou certifikována též pro ochranu motorů do výbušného prostředí (EEx). Stejnou funkci jako tepelná relé plní také elektronická ochranná relé ZEV. Ta jsou však nezastupitelná při ochraně proti nadproudům při velkých jmenovitých hodnotách do 1 000 A.

Ochrana motorů spouštěči PKZ

Motorové spouštěče jsou navrženy pro zapínání a jištění motorů v režimu AC-3 s ochranou proti zkratu a nadproudu. V současné době je k dispozici řada PKZM0 se jmenovitými proudy do 32 A, dále typová řada PKZ2 s vyměnitelnými spouštěmi do jmenovitých proudů 40 A a typová řada PKZM4 se jmenovitými proudy do 65 A. Všechny uvedené typy mají otočné ovládání. Novinkou je řada PKZM01 s tlačítkovým ovládáním do 16 A.

Obr. 4.

Obr. 4. Využití beznástrojové propojovací sady PKZM0-XDM12: spojení spouštěče a stykače

Převratné řešení spouštěčových kombinací

Pro motorové, ale i jiné zátěže je optimální kombinace spouštěče motorů se stykačem, která chrání zátěž proti zkratu a přetížení a dálkově ji zapíná. Propojovací sady stykačů a spouštěčů motorů byly vždy v nabídce, ovšem s novou řadou xStart je k dispozici řešení beznástrojové samonosné propojovací sady pro stykače DILM7, DILM9 a DILM12, tvořící kombinaci se spouštěči motorů PKZM0 do jmenovitého proudu 12 A. Ze tří standardních přístrojů tedy lze sestavit spouštěčovou kombinaci, označovanou jako MSC, bez použití jakéhokoliv nástroje pouze třemi lineárními pohyby. Tuhá konstrukce dovoluje sestavený přístroj upevňovat pouze na jednu montážní lištu DIN, obvykle za drážky přístroje PKZM0. Uvedená propojovací sada PKZM0-XDM12 se skládá z dílu mechanického spojení a speciálního elektrického konektoru. Řešení nevylučuje použití jakéhokoliv standardního příslušenství ke stykači i spouštěči.

Mezi jednoznačné výhody tohoto konektorového řešení patří úspora času při montáži, omezení rizika chyby zapojení vlivem vysoké spolehlivosti spojení, zjednodušení servisu, ale i např. snížení skladových zásob a skladových položek ekvivalentních přístrojů díky variabilitě. Spolu s beznástrojovou propojovací sadou pro přímé spouštěče jsou v nabídce také obdobné sady pro reverzační kombinace a kombinace hvězda-trojúhelník.

Závěr

Cílem článku je seznámit čtenáře s řadou nových přístrojů pro spínání, ochranu a řízení motorů xStart, a to zejména s ohledem na modulárnost systému a mnohá inovační řešení. Příští pokračování bude věnováno poslední typové velikosti stykačů, která uzavře obměnu kompletního sortimentu přístrojů, a speciálnímu příslušenství celé řady.


Moeller Elektrotechnika s. r. o.

Třebovská 480
562 03 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 519 611
fax: 465 519 619
e-mail: office.usti@moeller-cz.com
http://www.moeller.cz