časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Xcomfort Set pro bezdrátové ovládání

číslo 2/2006

Xcomfort Set pro bezdrátové ovládání

Aneb vydělejte více peněz za méně času...

Radiofrekvenční systém (RF) Xcomfort se využívá při rekonstrukcích objektů a v budovách, je-li požadována rychlá montáž. Jednoduchost montáže bez nutnosti instalace nových (dalších) kabelů, popř. pouze s minimální změnou jejich uložení, ocení především montážní firmy. Technika montáže umožňuje změnit klasickou elektroinstalaci na tzv. inteligentní bez sekání stěn (a zbytečného prachu) za přítomnosti obyvatel, přičemž využívání objektu nemusí být vždy přerušeno. Tím se podstatně zkracuje doba potřebná na modernizaci elektroinstalace. V podstatě to znamená doplnění RF spínacích, stmívacích, analogových nebo roletových aktivních prvků (aktorů) do stávající elektroinstalace. Stejně tak je RF systém vhodný k řešení domácí automatizace v novostavbách, neboť umístění bezdrátového vypínače pro ovládání spotřebičů nebo pokojového termostatu pro regulaci vytápění lze zvolit až po rozmístění nábytku a ostatního vybavení bytu.

Xcomfort Set pro rychlou montáž

Radiofrekvenční systém Xcomfort firmy Moeller Elektrotechnika je nyní představen ve speciální sadě výrobků pro bezdrátové ovládání, nazvané Xcomfort Set (obr. 1). S těmito sadami, popř. v kombinaci s dalšími RF komponentami, může být se systémem zautomatizováno a zjednodušeno ovládání domu, ať už jde o řízení osvětlení včetně jeho stmívání, regulaci vytápění a klimatizace, nastavení rolet či žaluzií, garážových vrat, ovládání příjezdové brány či různých spotřebičů. Nastavením (naprogramováním) jednotlivých sad v základním nebo komfortním režimu se aktivují požadované funkce. Příklady využití těchto sad Xcomfort pro ovládání spotřebičů, osvětlení, rolet apod. jsou přehledně uvedeny v tab. 1.

Tab. 1. Příklady využití Xcomfort Setů

Příklady použití sad

Spínací sada CPAD-00/15

Stmívací sada CPAD-00/16

Roletová sada CPAD-00/27

Sada EASY start CPAD-00/31

Zásuvková sada CPAD-00/32

spínání osvětlení (žárovky a halogenové žárovky 230 V)

x

x

 

x

x

stmívání osvětlení (žárovky a halogenové žárovky 230 V, transformátory)

 

x

 

x

x

spínání elektrických spotřebičů 230 V

x

 

 

x

 

stmívání/spínání přenosných svítidel a ostatních spotřebičů

 

 

 

 

x

ovládání žaluzií, rolet, markýz, střešních oken

 

 

x

 

 

ovládání příjezdových bran, garážových vrat

 

 

x

 

 

ovládání bazénových technologií a venkovního osvětlení

x

x

 

x

 

ovládání osvětlení a spotřebičů ve stávajících instalacích

x

x

 

x

x

Xcomfort Sety jsou na trh dodávány v pěti verzích podle účelu použití: pro běžné i náročné aplikace. V praxi se osvědčily Xcomfort Sety s různými sestavami snímačů (senzorů) a aktorů pro bezdrátové stmívání osvětlení (CPAD-00/16), spínání osvětlení či jiných spotřebičů (CPAD-00/15) a sady pro ovládání rolet nebo žaluzií (CPAD-00/27). Tyto tři typy jsou dodávány s bezdrátovým dvoubodovým tlačítkem v designu PR20 v bílé barvě (typ použitého aktoru vždy určuje účel jeho použití). Prvek pro ovládání rolet je navíc vybaven bezpečnostními funkcemi, tzn. že se např. při dešti nebo silném větru vysunou rolety či žaluzie do bezpečné polohy a zároveň jsou zablokována tlačítka v místnosti. Ovládat rolety tlačítkem je možné až po zlepšení povětrnostních podmínek.

Pro rekonstrukci klasické instalace lze použít ekonomicky výhodný Xcomfort Easy start Set (CPAD-00/31) se spínacím (8 A) a stmívacím (250 V·A) aktorem, se čtyřbodovým tlačítkem v designu PR20 bílé barvy. Nástěnné tlačítko se využívá pro bezdrátové ovládání obou aktorů.

Obr. 1. Obr. 2.

Obr. 1. Nový radiofrekvenční systém Xcomfort Easy Set pro rekonstrukci klasické elektroinstalace
Obr. 2. Nová sada zásuvek Xcomfort RF s dálkovým ovladačem pro spínání nebo stmívání přenosných spotřebičů

Pro modernizaci klasické elektroinstalace nebo pouze k využití pohodlí bezdrátového ovládání je možné zvolit sadu zásuvek Xcomfort (CPAD-00/32 – obr. 2) se dvěma přenosnými zásuvkami pro spínání spotřebičů či stmívání osvětlení přenosných svítidel, které jsou k dané zásuvce připojeny. Ovládat obě přenosné zásuvky je možné dálkovým ovladačem, který lze navíc využít i k ovládání ostatních RF aktorů.

Základní charakteristika Xcomfort Setu

 • rychlá montáž s úsporou času oproti klasické elektroinstalaci a se snížením nákladů za kabelové rozvody; instalaci je možné kdykoliv rozšířit o další RF komponenty – aktory a senzory,

 • libovolná změna ovládání spotřebičů podle nových požadavků uživatelů pouhým „přeprogramováním„,

 • obousměrný přenos zpráv (na frekvenci 868,3 MHz) mezi přístroji se vzájemným potvrzením dat pro vysokou spolehlivost RF systému,

 • nemožnost současného ovlivňování komponenty RF systému ve dvou instalacích; vliv okolních vysílačů je potlačen adresováním RF přístrojů; instalace může být navíc pouze v komfortním režimu chráněna heslem,

 • závislost dosahu RF signálu v budově na stavebním provedení objektu a použitých materiálech (kov, dřevo, sádrokarton, zdivo atd.); při programování v základním režimu u otevřené architektury dosah až 50 m (v praxi to je prostup signálu přes dvě stěny nebo jeden strop); na volném prostranství možnost dosahu signálu až 100 m,

 • napájení senzorů z baterie s dlouhou životností (např. pro vypínač až deset let); zajištěna i funkce upozornění na vybitou baterii blikáním osvětlení při aktivaci tlačítka,

 • záruční doba na Xcomfort Sety tři roky.

Obr. 3.

Obr. 3. Montáž a připojení spínacích a ovládacích prvků (aktorů)

Postup instalace

Prvním krokem je montáž a připojení spínacích a ovládacích prvků (aktorů). Díky jejich kompaktní konstrukci je lze zabudovat přímo do koncových spotřebičů nebo do standardních instalačních krabic pro zapuštěnou montáž. Vodiče aktoru se připojí přímo na spotřebič a síťové napájení 230 V AC. Jsou-li v objektu instalovány zářivky s klasickým předřadníkem nebo jiné indukční spotřebiče (transformátory apod.), je nutné napájecí obvod RF aktorů chránit před přepětím svodiči přepětí třídy D. Následně se instalují senzory (nástěnné vypínače, termostaty, binární a teplotní vstupy atd.); jejich konstrukce umožňuje montáž přímo na stěnu (obr. 3). Postup instalace je velmi jednoduchý:

 • připevnění nástěnného tlačítka nebo pokojového termostatu samolepicími proužky,

 • montáž aktoru přímo do spotřebiče (např. do krytu svítidla nebo různých koncových zařízení).

Nastavení v „základním režimu„

Umožňuje snadné a rychlé nastavení senzorů a aktorů radiofrekvenčního systému pouze v základních funkcích ZAP/VYP, stmívání-rozjasňování, standardní ovládání rolet nebo žaluzií, regulace vytápění apod. Standardní funkce přístrojů RF systému (kromě Home Manageru a dvojitého teplotního vstupu) se v základním režimu nastavují jen pomocí malého šroubováku stisknutím programovacího tlačítka na aktoru a stisknutím nástěnného tlačítka, popř. otočením kolečka pokojového termostatu z polohy „0„ do polohy „+„ (obr. 4).

Obr. 4.

Obr. 4. Postup nastavení senzorů a aktorů radiofrekvenčního systému v základním režimu

V tomto nastavení nejsou možné časové a další funkce systému. Pro tyto funkce je nutné vždy použít komfortní režim a nastavit je s použitím počítače.

Postup nastavení v základním režimu:

 1. stisknutí programovacího tlačítka (červená LED na aktoru a připojené osvětlení trvale svítí),

 2. stisknutí příslušného nástěnného tlačítka (červená LED a připojené osvětlení dvakrát zabliká pro potvrzení funkce),

 3. stisknutí programovacího tlačítka na aktoru pro ukončení programování (červená LED a připojené osvětlení zhasne).

Nastavení v „komfortním režimu„

Tento režim umožňuje rozšířené nastavení komfortních funkcí komponent radiofrekvenčního systému, např. nastavení časů pro vytažení rolet, nastavení časového zpoždění ZAP/VYP spotřebiče při stisku tlačítka, dále umožňuje vyhodnotit dobu stisku tlačítka pro aktivaci více funkcí, nastavení parametrů stmívání osvětlení, včetně světelných scén, funkci „blikání“ a další. Pro řízení vytápění dovoluje zvolit parametry snímačů teploty – pokojových termostatů nebo externích snímačů venkovní teploty, popř. teploty podlahy atd., a stanovit datové body pro konfiguraci Home Manageru.

Obr. 5.

Obr. 5. Možnost nastavení rozšířených funkcí Xcomfort Setu pomocí PC

Pro nastavení požadovaných funkcí je zapotřebí přenosný počítač (notebook) a program MRF 1.21CZ (Moeller systém RF – volně ke stažení z www.Xcomfort.com). Další speciální programové funkce lze použít po odemknutí profesionálního módu (mód – režim). Bezdrátovou komunikaci mezi počítačem (PC) a RF komponentami zajišťuje rozhraní RS-232 (obr. 5).

Směrování RF signálu

Rozsah použitelnosti systému Xcomfort je díky patentované technologii směrování (routing) téměř neomezený. Komunikace není limitována běžným dosahem rádiového přenosu, protože prvky RF systému Xcomfort si v případě potřeby předávají informace mezi sebou i na větší vzdálenosti. Předání signálu do příslušného akčního členu (aktoru) je umožněno sousedními nejbližšími aktory, přičemž při komunikaci je vždy vyhledáno nejkvalitnější spojení a nalezena optimální komunikační cesta. Směrování se využívá pouze v komfortním režimu, instalaci je navíc možné chránit heslem.

Bližší informace o výrobcích Xcomfort s podrobnými pravidly soutěže Leťte s námi na finále jsou k dispozici na webové adrese: http://www.Xcomfort.com. Xcomfort Sety lze zakoupit u obchodních partnerů společnosti Moeller Elektrotechnika (v současné době za zvýhodněné ceny).

Moeller Elektrotechnika s. r. o.
Komárovská 2406, 193 00 Praha 9
tel.: 267 990 411, fax: 267 990 419
Třebovská 480, 562 03 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 519 611, fax: 465 519 619
www.Xcomfort.com
e-mail: Xcomfort@moeller.cz