časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

WaveSurfer – digitální osciloskop nové generace (část 1)

|

číslo 6/2005

WaveSurfer – digitální osciloskop nové generace (část 1)

Miroslav Nedorost,
Blue Panther, s. r. o.

Nový digitální osciloskop WaveSurfer (obr. 1) amerického výrobce, společnosti LeCroy, splňuje všechny požadavky kladené na moderní přístroj. Jistě uspokojí potřeby všech servisních techniků a vývojářů, kteří pro svou práci potřebují dvou- nebo čtyřkanálový osciloskop. Nová a progresivní konstrukce je založena na počítačové platformě a pracuje pod operačním systémem Windows XP s procesorem Intel Pentium. Přístroj je použitelný pro široké spektrum aplikací, kde vyhovuje šířka pásma 500 MHz. Pro vzorkování analogového signálu je použita nově vyvinutá metoda, která v režimu dvoustavového aperiodického výstupu single-shot nabízí vzorkování 2 GS/s (Giga-Samples per Second, 109 vzorků za sekundu). V režimu RIS (Random Interleaving Sample, náhodné prokládání vzorku) je to až 50 GS/s s vertikálním rozlišením 8 bitů. WaveSurfer používá pro ukládání vzorků velkou paměť o délce záznamu 2 Mpts/ch (Mega-points per channel, 106 bodů na kanál). Nabízí tak velmi dlouhou dobu zachycení signálu – až 1 ms. To umožňuje zobrazení i nepravidelných jednorázových poruch na signálu tam, kde ostatní přístroje ztrácejí na výkonu. Tak má technik možnost „posouvat“ měřený signál po obrazovce a přitom zároveň pozorovat veškeré detaily. Vše je doplněno věrným zobrazením měřeného signálu. Citlivost vstupů se pohybuje v rozmezí 1 mV/dílek až 10 V/dílek se vstupní impedancí kanálu 1 MW nebo 50 W na bajonetový koaxiální konektor BNC. Pro větší napětí je použita napěťová sonda. Nastavení časové osy je v rozmezí 1 ns/dílek až 1 000 s/dílek, s přesností 10–5. Nastavení režimu spouštění, tzv. trigrování, nabízí také mnoho možností spouštění, včetně TV/Composite Video.

Obr. 1.

Obr. 1. Nový digitální osciloskop WaveSurfer
Obr. 2. WaveSurfer umožňuje ukládání dat na pevný disk nebo flash disk

Největší předností WaveSurferu je 10,4" barevný dotykový displej TFT-LCD (Thin-Film Transistor Liquid Crystal Display, displej z tekutých krystalů a tenkovrstvých tranzistorů) SVGA s rozlišením 800 × 600 bodů. Tento displej zobrazuje křivky signálu velice jasně, ostře a do nejmenších podrobností. Snadná obsluha přístroje s využitím dotykového displeje urychluje práci. Přístroj je konstruován jako přenosný a v budoucnosti bude doplněn bateriovým napájením. Použitá konstrukce systému řízení osciloskopu umožňuje jeho snadné rozšíření o další softwarové nástavby pro samotnou analýzu signálu. Samozřejmostí je měření parametrů signálu, mezi které patří např. amplituda, šířka pulsu, zpoždění, doby náběžné či sestupné hrany atd. Pro složitější úkoly je k dispozici analýza on-line FFT (Fast Fourier Transformation, rychlá Fourierova transformace) a další přídavné matematické funkce, které jsou určeny k odhalení těch nejsložitějších problémů v elektronických návrzích. Programové vybavení dále umožňuje i zobrazení konstelačního diagramu pro digitální modulace, analýzy signálu na rozhraní USB (Universal Serial Bus, univerzální sériová sběrnice) a mnoho dalších funkcí. Pro spojení s okolním světem se využívají rozhraní 10Base Ethernet, USB 2 nebo RS-232-C, která zprostředkovávají dokumentaci naměřených hodnot a průběhů v počítači. Protokoly lze vytvářet přímo v aplikaci Word nebo Excel jako tabulku s možnostmi tvorby grafů nebo matematických operací. Obr. 2. Při těchto takřka neomezených možnostech práce s naměřenými hodnotami nepřekvapí ani přímý přístup na internet a dálkové řízení přístroje po síti nebo možnost odeslání naměřených hodnot elektronickou poštou. Samozřejmé je i ukládání dat na zabudovaný pevný disk nebo přenosnou diskovou paměť – flash disk (obr. 2). Možnosti použití osciloskopu nové generace WaveSurfer v provozu jsou skutečně velmi široké. WaveSurfer je tak co do rozsahu jakousi přenosnou měřicí laboratoří. Při srovnání ceny, parametrů, přenosnosti, velikosti obrazovky, snadnosti ovládání a dalších parametrů osciloskopu WaveSurfer s podobnými přístroji nabízenými v současnosti na trhu je jasným favoritem WaveSurfer, který nechává své konkurenty o celou koňskou délku pozadu.

Další informace mohou zájemci získat u zástupce firmy LeCroy pro ČR na adrese:

Blue Panther, s. r. o.
Na Schůdkách 10
143 00 Praha 4 – Modřany
tel.: 241 762 724–5
fax: 241 773 251
e-mail: info@blue-panther.cz
internet: www.blue-panther.cz

(pokračování)