Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 7/2018 vyšlo
tiskem 27. 6. 2018. V elektronické verzi na webu od 27. 7. 2018. 

Téma: Kabely, vodiče, kabelová technika; Nářadí, nástroje a zařízení pro práci s kabely

Hlavní článek
Parametrizace obvodových modelů lithiových akumulátorů pro elektromobilitu
Smart Cities (3. část – 1. díl)

Aktuality

Energetici v Dukovanech spustili čtvrtý blok, elektřinu vyrábí všechny bloky V Jaderné elektrárně Dukovany energetici spustili čtvrtý výrobní blok. Ukončili tak…

Nejlepší studenti 2018 nalezeni Do finálového kola 8. ročníku soutěže Nejlepší student, které se konalo 20. června 2018 v…

Výběrové řízení na dodavatele pro krytí ztrát pokračuje pátým aukčním kolem Páté aukční kolo výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové…

Sympozium o fyzice plazmatu – trendy jaderné fúze i aplikace netermálního plazmatu v medicíně Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze pořádá ve spolupráci…

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

Chcete zlepšit výkon průmyslové sítě a digitalizovat vaši výrobu? Přihlaste se na odborný seminář společnosti Siemens na téma Řešení z oblasti průmyslové…

Více aktualit

Vzpomínka na Ing. Zdeňka Ledra, DrSc.

V sobotu 2. února t. r. dotlouklo srdce Ing. Zdeňka Ledra, DrSc., nestora českých elektropohonářů. Dožil se krásných 94 let, tří měsíců a devatenácti dní.
 
Ing. Zdeněk Ledr se narodil 13. října 1913 v Ratajích nad Sázavou. Po absolvování reálky v Kutné Hoře vystudoval s vyznamenáním ČVUT, obor elektrické inženýrství.
 
Do zaměstnání nastoupil v roce 1937, kdy začal pracovat jako projektant elektrických zařízení v ČKD Kolbenka. Po práci v několika odděleních se stal výpočtářem elektrických strojů a ve výpočtové kanceláři ČKD Elektrotechnika pracoval až do svého odchodu do důchodu. Dlouhá léta byl vedoucím této kanceláře. Po odchodu do důchodu pracoval ještě několik let jako projektant v ČKD Dodavatelský závod.
 
Navrhoval elektrické stejnosměrné stroje a jeho podpis je na mnoha tzv. předpisech vinutí, tj. technických specifikacích s rozměry aktivních částí a elektromagnetickými údaji stejnosměrných strojů pro trakci, pro těžní stroje i pro další aplikace, které sám navrhl a, jak se v odborné hantýrce říkalo, „dal do práce“.
 
S příchodem polovodičových prvků se odborné úsilí Z. Ledra zaměřilo na jejich použití v budicích soustavách elektrických strojů a v elektrických regulovaných pohonech. Jeho řešení se vyznačovala technickou originalitou a snahou dosáhnout požadovaných vlastností pokud možno co nejjednodušším využitím základních fyzikálních vlastností. Jeho návrhy na mnohostranné využití tzv. Boucherotova obvodu v technických projektech a zakázkách a patenty těchto způsobů použití byly mezi odborníky dobře známy. Zmínit lze např. řešení rozběhu stejnosměrných regulovaných pohonů čerpadel pro dopravu vody z vodárny Želivka do Prahy nebo řešení rozběhu pohonů pásových dopravníků asynchronními motory v povrchových dolech. Mezi projektanty pohonů jsou tato jeho originální řešení rozběhu velkých elektrických motorů bez klasického spouštěče označována jako „ledrostroje“. Více než sto jeho řešení bylo patentováno a mnohá z nich našla uplatnění v praxi při plnění zakázek ČKD.
 
Ing. Zdeněk Ledr, DrSc., je znám také jako autor přibližně dvou set odborných článků a referátů. Ve svých šedesáti pěti letech podal a v roce 1981 obhájil svoji kandidátskou práci a získal vědeckou hodnost kandidáta věd. V roce 1982 podal svoji doktorskou práci, již obhajoval až v roce 1991; poté získal vědeckou hodnost DrSc.
 
Ani po odchodu do důchodu Z. Ledr nepřestal technicky pracovat a spolu s dalšími spoluautory připravil k vydání knihu o malých vodních elektrárnách.
 
Své technické znalosti a zkušenosti předával také studentům na Vysoké škole dopravní před jejím přemístěním do Žiliny.
 
Zdeněk Ledr se velmi zajímal o vše nové v technice a mezi odbornou veřejností je znám jako nestor a přední odborník v oblasti elektrických pohonů. Byl účastníkem mnoha plzeňských konferencí o elektrických pohonech, na kterých přednášel o svých nových teoretických poznatcích i zkušenostech z praxe.
 
Ing. Zdeněk Ledr, DrSc., byl nositelem několika vyznamenání a ocenění, z nichž jmenujme alespoň Zasloužilý vynálezce a zlepšovatel a ocenění České elektrotechnické společnosti. Toto ocenění mu bylo předáno při příležitosti jeho 94. narozenin v říjnu 2007 (obr. 1).
 
Ing. Zdeňka Ledra, DrSc., jeho spolupracovníci znali nejenom jako nadaného elektroinženýra, ale také jako vynikajícího znalce Haškova Švejka. Byl schopen zpaměti přednášet celé kapitoly z této knihy. Jeho mimořádná paměť byla ve výpočtové kanceláři ČKD Elektrotechnika všeobecně známa. Znal zpaměti čísla specifikací strojů, které se vyráběly třeba i před dvaceti lety.
 
Považoval jsem za svoji povinnost napsat toto stručné připomenutí běhu života mého nejen prvního šéfa v ČKD, ale také pozdějšího kamaráda a přítele, po kterém zbyla nikoliv jenom vzpomínka, ale také řada dodnes provozovaných technických děl. Čest jeho památce
 
prof. Ing. Jiří Pavelka, DrSc.,
ČVUT Praha
 
Redakce Elektro byla v posledních letech místem několika milých setkání s panem Zdeňkem Ledrem. Například v roce 2005 mu zde byla při příležitosti jeho dvaadevadesátých narozenin předána Cena společnosti Siemens – viz Elektro č. 12/05. Ještě předtím, v Elektro č. 7 téhož roku, jsme uveřejnili autorský článek pana Z. Ledra ke 138. výročí objevu dynamoelektrického principu Wernerem Siemensem (roku 1867). Ani v tomto článku nezapřel pan Zdeněk Ledr hlubokou znalost a troufám si říct i lásku k pohonářské problematice.
 
Nedávno, v říjnu 2007, při příležitosti jeho 94. narozenin, byla panu Z. Ledrovi udělena cena České elektrotechnické společnosti s plaketou nazvanou Ocenění za celoživotní přínos k rozvoji elektrických pohonů (obr. 1). Po jejím udělení se na Katedře elektrických pohonů a trakce ČVUT Praha konalo slavnostní, ale zejména přátelské setkání kolegů a spolupracovníků s jubilantem (obr. 1 a obr. 2).
 
Přestože jsem o osobnosti pana Zdeňka Ledra slyšel již dříve, osobně jsem se s ním setkal až v jeho pokročilém věku. Z krásně modrých očí tohoto člověka a odborníka, který svou erudici plně a významně položil na oltář české elektrotechniky, vždy vyzařovalo jakési milé šibalství, za kterým se vedle hlubokých znalostí skrývalo i neobyčejné lidství.
Ing. Jiří Kohutka, redakce Elektro
 
Obr. 1. Ocenění za celoživotní přínos k rozvoji elektrických pohonů předává předseda České elektrotechnické společnosti (ČES) doc. Jan Macháč (vzadu zleva doc. J. Lettl, Ing. J. Winkler)
Obr. 2. S cenou ČES vnuk pana Z. Ledra pan P. Peša (stojící), vlevo sedící prof. J. Pavelka