Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 12/2017 vyšlo
tiskem 6. 12. 2017. V elektronické verzi na webu od 5. 1. 2018. 

Téma: Měření, měřicí přístroje a technika; Zkušebnictví a diagnostika

Hlavní článek
Meranie točivých strojov s použitím metódy SFRA
Aplikační možnosti ultrakapacitorů a akumulátorů LiFePO4 v trolejbusové síti Dopravního podniku města Brna

Aktuality

Temelín dosáhl nejvyšší roční výroby Elektřinu, která by českým domácnostem vystačila na téměř 12 měsíců, vyrobila od začátku…

MONETA Money Bank se jako první firma v ČR rozhodla zcela přejít na elektromobily MONETA Money Bank se jako první společnost v České republice oficiálně rozhodla, že do…

ŠKODA AUTO bude od roku 2020 v Mladé Boleslavi vyrábět vozy s čistě elektrickým pohonem ŠKODA AUTO bude vozy s čistě elektrickým pohonem vyrábět v závodě v Mladé Boleslavi. Již…

Největší českou techniku povede i nadále stávající rektor Petr Štěpánek Akademický senát VUT v Brně na dnešním zasedání zvolil kandidáta na funkci rektora pro…

44. Krajský aktiv revizních techniků v Brně Moravský svaz elektrotechniků Vás zve 21. listopadu na 44. KART v Brně.

Soutěž o nejlepší realizovaný projekt KNX instalace Spolek KNX národní skupina České republiky, z. s. vyhlásil soutěž o nejlepší projekt…

Více aktualit

Vždy svěží a čistý vzduch

z německého originálu časopisu de, 21/2006, vydavatelství Hüthig & Pflaum Verlag,
upravil Ing. Josef Košťál, redakce Elektro
 
Zařízení pro větrání obytných prostor lze v současné době instalovat bez velké námahy jak v novostavbě, tak v rekonstruovaných objektech. Vyšší kvalitu větrání zajišťují výkonné větráky se sníženou hlučností.
 
Technika výstavby se v současné době mění. Je využíván každý centimetr prostoru, a proto je nezbytné v obytných budovách zajistit dostatečně účinné větrání. Toto platí jak pro novostavby, tak pro sanace starších nemovitostí. Tepelně izolovaná a hermeticky těsná okna a kvalitně tepelně izolované a neprodyšné vnější fasády zajistí, aby teplo zůstalo v domě.
 
Důsledkem snah o energetické úspory je minimalizace přirozené výměny vzduchu. To vede často k příliš vysoké vlhkosti, tvorbě plísní a špatnému vzduchu v místnostech.
 
Řešením je v těchto případech instalace zařízení pro řízené (nucené) větrání obytných prostor. Tato zařízení zajišťují zdravě vyvážený poměr mezi hygienicky smysluplnou a stavebně-biologicky nezbytnou výměnou vzduchu ve spojení s úsporami energie na vytápění.
 
Větrací zařízení se skládá z prvků pro přívod a odvod vzduchu a větráku. Lze je instalovat v budově centrálně nebo distribuovaně. Prvky pro přívod vzduchu proudí čerstvý vzduch do obytných prostor (obývací, jídelní a dětský pokoj nebo ložnice). V prostorách odpadního vzduchu (koupelna, kuchyň a WC) je „spotřebovaný“ vzduch odsáván prvky pro odvod vzduchu.
 

Různé koncepce větrání

Měrnou veličinou je intenzita výměny vzduchu n (h–1). Například hodnota n = 0,5 h–1 udává, že za jednu hodinu se vymění právě polovina vzduchu, a tedy během dvou hodin veškerý vzduch v daném prostoru. Obytný dům, který je postaven podle příslušných norem platných pro nízkoenergetické nebo pasivní domy, vykazuje hodnoty intenzity výměny vzduchu n = 0,1 h–1. Pro zajištění dostatečného základního větrání je podle expertů třeba dosáhnout nejméně hodnoty n = 0,5 h–1. Kdyby mělo být této hodnoty dosaženo „ručním větráním“, bylo by nutné otevřít každé jednotlivé okno v domě jednou za hodinu na dobu pěti minut ve dne i v noci, a to i v době nepřítomnosti obyvatel domu. To však není v praxi reálné. Stále vysokou kvalitu vzduchu v místnosti zajišťují systémy pro řízený přívod a odvod vzduchu.
 
„Těžký“ vzduch v uzavřeném prostoru se zvýšenou koncentrací oxidu uhličitého (CO2), který je prosycen vodními parami, pachy nebo různými škodlivinami je průběžně nahrazován čerstvým vzduchem. Měřítkem znečištění vzduchu v uzavřeném prostoru je koncentrace CO2; další znečišťující látky se podle názoru odborníků chovají proporcionálně k naměřené koncentraci CO2. Prostředí s koncentrací CO2 menší než 0,1 objemového procenta je subjektivně pociťováno jako příjemné.
 
Alternativním přístupem k regulaci objemového průtoku vzduchu je ovládání větracích systémů s použitím vlhkosti vzduchu jako řízené veličiny. Potřeba čerstvého vzduchu vyplývá v tomto případě z hodnoty vlhkosti v každé místnosti. Aktuální vlhkost vzduchu se mění podle počtu a aktivity osob přítomných v příslušných prostorách. Větrací systém tuto aktuální vlhkost měří a individuálně řídí přívod potřebného množství čerstvého vzduchu.
 

Regenerace tepla snižuje náklady na energii

Řízené větrání obytných prostor musí kromě hygienické a stavebně-fyzikální dimenze řešit také energetické otázky. Energetickou účinnost topných systémů lze zvýšit regenerací tepla z odváděného (odpadního) vzduchu. Současné inovace již používaných systémů umožňují dosáhnout v tomto směru až 90% výtěžnosti.
 
Při použití vhodných přístrojů (obr. 1) pro centrální přívod a odvod vzduchu s regenerací tepla, které jsou určeny pro byty a rodinné domy, lze řídit větrání na obytné ploše 80 až 300 m2.
 
Současné energeticky úsporné větráky s elektromotory na stejnosměrný proud, které dokážou dodávat stálé množství vzduchu nastavitelné v krocích po 5 m3·h–1 až do průtoku 400 m3·h–1, umožňují automaticky regulovat objemový tok vzduchu větracím systémem. Na čelní straně těchto přístrojů je displej umožňující při seřizování snadno nastavit potřebné základní funkce přístroje a jejich parametry, aniž je přístroj nutné otevírat. Přístroje také signalizují zanesení vložek ve filtrech přiváděného vzduchu. Malý příkon těchto přístrojů je zárukou jejich hospodárného provozu. Větráky jsou odhlučněny a vyznačují se klidným chodem.
 
Teplo je regenerováno prostřednictvím křížového protiproudového deskového výměníku tepla vyrobeného z plastu. Vzduchové proudy jsou od sebe odděleny stěnami výměníku tepla. Výměník lze po odšroubování čelního panelu přístroje snadno vyjmout a vyčistit vodou.
 
V kompaktních systémech, jako je např. LWP 300 W od firmy Dimplex, se odváděný vzduch vede přes integrovaný modul tepelného čerpadla a odebrané teplo se používá k cenově výhodné přípravě teplé vody (obr. 2). Pro případ, že požadavky na dodávku teplé vody překročí možnosti samotného tepelného čerpadla, lze využít elektrické topné těleso, které je v systému standardně vestavěno. Současně je v přístroji zabudován trubkový výměník tepla, k němuž lze připojit např. solární zařízení.
 

Spojení potrubního systému a větráku

Pro instalaci větracích systémů se osvědčila kombinovaná sestava větracího potrubí a větráku. Vnější průměr potrubních ventilátorů (obr. 3) je téměř stejný jako u potrubí, a lze je tudíž zabudovat přímo do potrubního systému. Toto prostorově výhodné řešení se uplatní zejména v omezeném prostoru pro zástavbu. Montovat je lze v jakékoliv poloze, tj. vodorovně, svisle i šikmo.
 
Součástí potrubního ventilátoru je tvarovaná a dělitelná upevňovací konzola, umožňující přístroj snadno nainstalovat na stěnu nebo na strop. Součástí dodávky je i další upevňovací materiál (šrouby, hmoždinky apod.).
 
Svorkovnicová skříň pro elektrickou přípojku je umístěna na tělese ventilátoru a lze ji natáčet do libovolné polohy. Má třídu krytí IP44 a nabízí dostatek místa nejen pro připojení elektrického přívodu, ale i kondenzátoru.
Úvodní obrázek zdroj: Maico
 
Obr. 1. Bytové větrací přístroje k použití do 300 m2obytné plochy
Obr. 2. Kompaktní systémy s odtahem odpadního vzduchu přes tepelné čerpadlo
Obr. 3. Potrubní ventilátor