časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Vývoj nezastavíš – novinky Lapp Group na MSV Brno 2007

Vývoj nezastavíš – novinky Lapp Group na MSV Brno 2007

Ing. Karel Krejza, produktový manažer,
LAPP KABEL s. r. o., Holešov

Vynálezem prvního flexibilního ovládacího kabelu v roce 1957 a jeho zavedením do průmyslové výroby pod značkou ÖLFLEX® zahájil Oscar Lapp převratný vývoj v oblasti elektroinstalací. V uplynulých padesáti letech bylo možné zaznamenat v oboru kabelů a kabelových systémů obrovský rozvoj, což lze říci jen o málokteré jiné oblasti. Společnosti skupiny Lapp, jako pokračovatelé díla Oskara Lappa, považují za svůj dlouhodobý cíl především trvalé inovace kabelů. V souladu s heslem vývoj nezastavíš tomu není jinak ani v roce 2007 – padesát let po prvním vynálezu. Vývojové oddělení skupiny Lapp připravilo v letošním roce do výroby mnoho inovací, resp. zcela nových výrobků, které vycházejí vstříc aktuálním potřebám zákazníků. V tomto článku představuje Lapp Kabel část novinek pro závěr letošního roku a pro rok 2008:

  • ÖLFLEX® CLASSIC 110 COLD,
  • ÖLFLEX® CLASSIC 130 H UL/135 CH UL,
  • ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP,
  • H07ZZ-F,
  • ÖLFLEX® H07BN4-F.

Flexibilně i zastudena levněji

Jsou vaše instalace v prostředí, kde teploty dosahují hodnot hluboko pod 0 °C? Potřebovali jste zapojit kabel při –30 °C nebo se bude kabel při této teplotě příležitostně pohybovat i v provozu? Jestliže ano, víte z vlastní zkušenosti, že je to mnohdy problém, zejména při omezených finančních prostředcích. A právě pro tyto účely byl vyvinut kabel ÖLFLEX® CLASSIC 110 COLD, který zvládne pohyblivé použití při teplotách –30 až 70 °C a při pevných instalacích i teploty v rozsahu –40 až 80 °C. ÖLFLEX® CLASSIC 110 COLD má přes svoje standardní jmenovité napětí U0/U = 300/500 V a mimořádně vysoké zkušební napětí 4 kV (vysoká bezpečnost izolace) velmi malé vnější průměry, čímž je omezena prostorová náročnost při jeho použití. Při výrobě se nepoužívají látky narušující smáčivost laků (bez LBS/bez silikonu). ÖLFLEX® CLASSIC 110 COLD je odolný proti plameni podle IEC 60332-1-2 (Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 1-2 Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací – Postup pro 1 kW směsný plamen). Izolace žil a plášť překonávají svými vlastnostmi parametry stanovené podle harmonizačních norem, popř. norem VDE – jde především o pevnost v tahu, prodloužení při přerušení, pevnost při nárazu zastudena, poloměr ohybu zastudena a zkoušku tahem zastudena. Tento kabel nejvíce využijí výrobci strojů a zařízení, klimatizační techniky, chladicích zařízení, dále v potravinářském a chemickém průmyslu, v mrazírnách apod., tedy všude tam, kde je požadována flexibilita a/nebo rázová houževnatost. ÖLFLEX® CLASSIC 110 COLD představuje díky speciálnímu PVC cenově příznivou alternativu k ostatním zastudena flexibilním materiálům (PUR, FEP, PTFE) a vyznačuje se velmi dobrým poměrem ceny a výkonu.

Ekologicky i na severoamerický trh

Po úspěšném uvedení bezhalogenových kabelů ÖLFLEX® CLASSIC 130 H/135 CH na trh si zákazníci vyžádali rozšíření výrobního programu o obdobný kabel, ale s aprobací UL pro severoamerický trh. Nový bezhalogenový kabel ÖLFLEX® CLASSIC 130 H UL a jeho stíněná verze ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH UL splňují požadavky UL AWM Style 10701 (žíly) a 21089 (plášť) a navíc jsou odolné proti plameni podle VW-1 (UL 1581 odst. 1080), IEC 60332-1-2 a IEC 60332-3-24. Výhodou oproti předcházejícím verzím je možnost použít je pro factory wiring (instalace u výrobce ) jako část elektrické výzbroje či elektrických prostředků. Kabely ÖLFLEX® CLASSIC 130 H UL/135 CH UL se vyznačují obvyklou kvalitou ÖLFLEX®, zejména zlepšenými elektrickými a mechanickými vlastnostmi současně s redukovanými tloušťkami izolace žil a pláště. Tyto nové kabely se sníženou ekologickou zátěží postupně nahradí předcházející verze (bez UL AWM). Oblast jejich použití je velmi široká, a to především tam, kde jsou při požáru velkou měrou ohroženi lidé či zvířata a kde může následkem požáru vzniknout velká hmotná škoda (veřejné budovy, letiště, nádraží, dopravní prostředky, větrací zařízení, klimatizace apod.). Podle UL AWM je možné tyto kabely použít pro kompletní instalace strojů a zařízení ve výrobním závodě (factory wiring).

Tenčí, levnější, přesto i nadále odolný a houževnatý

Potřebujete kabel odolný proti téměř všem minerálním olejům, řezným olejům, chladicím a mazacím kapalinám, velmi odolný proti oděru a navíc stíněný? Nevyhovují vám vnější průměry dosavadních stíněných kabelů s polyuretanovým pláštěm? Společnost Lapp Kabel nabízí flexibilní stíněný ovládací kabel s izolací žil z PVC a polyuretanovým pláštěm ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP bez vnitřního pláště. Tento kabel bez vnitřního pláště se vyznačuje malými vnějšími průměry, sníženou prostorovou náročností a výrazně nižší cenou. ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP kombinuje konstrukci osvědčeného typu ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY s izolací žil na bázi speciální směsi PVC LAPP typu P8/1 a výborné vlastnosti polyuretanového pláště (PUR) dosavadního typu ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP. Tato speciální směs pláště je odolná proti oděru, mikrobům, hydrolýze a olejům. Je nepřilnavá a při výrobě neobsahuje látky narušující smáčivost laků (bez LBS/bez silikonu). ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP je vhodný pro vnitřní i venkovní kabeláž nízkonapěťových, silových, ovládacích nebo měřicích obvodů, např. při výrobě obráběcích a tvářecích strojů, lakovacích linek, v měřicí a regulační technice apod., speciálně však v drsných podmínkách, jako např. v abrazivním prostředí, za přítomnosti mazadel, olejů a emulzí na minerální či syntetické bázi, v suchém, vlhkém nebo mokrém prostředí a tam, kde mohou rušivá elektrická nebo magnetická pole zkreslit přenos signálu. ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP je z hlediska zapojení plně kompatibilní s kabely stejných rozměrů produktových řad ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY, ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH a ÖLFLEX® CLASSIC 215 C. Jako stíněný kabel s pláštěm PUR pro napájení motorů řízených frekvenčními převodníky lze doporučit použít kabel s vnitřním pláštěm ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP.

Bezpečně a ekologicky i ve venkovním prostředí

Kabely, kabelové vývodky, konektory a další produkty společnosti Lapp Kabel se však používají nejen v průmyslu. Každý jistě již někdy navštívil koncert, konferenci nebo jakékoliv setkání většího počtu osob, kde byla využita elektrická energie. Pro maximální bezpečnost osob byl vyvinut kabel H07ZZ-F – bezhalogenový pryžový harmonizovaný (HAR) kabel, a to nejen pro jevištní techniku. H07ZZ-F je odolný proti působení plamene podle IEC 60332-1-2 a IEC 60332-3 a při požáru téměř neuvolňuje toxické, korozivní a kouřové plyny. Tento kabel s černým vnějším pláštěm je navíc odolný proti UV záření. Podle VDE 0100-711 jsou v budovách pro výstavy, představení a stánky bez systému hlášení požáru požadovány kabely s nízkou kouřivostí při požáru, což H07ZZ-F splňuje. Kabel je však možné použít např. i při výrobě zemědělské techniky a také jako pohyblivé propojení u strojů a přístrojů.

Spolehlivý přenos energie získané z větru

Alternativní zdroje elektrické energie – kdo z nás toto spojení poslední dobou neslyšel? Například využití větrné energie větrnými elektrárnami si vyžádalo vyvinout kabel, který bude odolávat torznímu namáhání. Pryžový kabel ÖLFLEX® H07BN4-F je odolný proti namáhání na zkrut do ±150° na 1 m délky (testováno na 20 000 cyklů). Plášť je ze speciální směsi na bázi polychloroprenu, černý, odolný proti oděru a plameni podle IEC 60332-1-2 a proti většině převodových olejů. ÖLFLEX® H07BN4-F charakterizuje také mimořádný teplotní rozsah (při pohyblivém použití –15 až 90 °C, při pevném uložení a v zařízení na využití větrné energie –35 až 90 °C). Kabel splňuje všechny požadavky výrobců zařízení na využívání větrné energie. Obecně lze ÖLFLEX® H07BN4-F použít pro pevné uložení nebo pohyblivé uložení v suchém či vlhkém prostředí, a to jak vnitřním, tak i venkovním.

Spolupracovat s Lapp Group se opravdu vyplatí

Mnozí jistě mají ještě v paměti veletržní stánek společnosti Lapp Kabel z roku 2005 a 2006. Za ztvárnění výstavní fabriky získala společnost na MSV v Brně ocenění Zlatá Aura 2006.

Společnost Lapp Kabel srdečně zve všechny k návštěvě své expozice na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, který se koná ve dnech 1. až 5. října 2007. V expozici, která bude umístěna v pavilonu Z na první galerii, budou k vidění nejen zde uvedené nové výrobky, ale i další novinky, včetně vylepšené výstavní továrny.

Další informace mohou zájemci získat na adrese:
Lapp Kabel, s. r. o.
Tovární 1333
769 01 Holešov
tel.: +420 573 501 011
fax: +420 573 394 650
e-mail: info@lappgroup.cz
http://www.lappgroup.cz

Veletržní stánek společnosti

Celý příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde