časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Využití duálních liniových schémat v elektromechanice

číslo 8-9/2002

Hlavní články

Využití duálních liniových schémat v elektromechanice

Článek je možné stáhnout ve formátu pdf zde

Klíčová slova pro fultextové vyhledávání
elektrický, translační (lineární) a rotační obvod,
akumulace, průtok, rozptyl energie,
setrvačnost, ideální transformace,
fázory impedancí, skalární redukce absolutní hodnoty výstupní impedance na vstup.

Ing. Ota Roubíček, DrSc.,
Zkušebnictví, a. s., Praha-Běchovice