časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Vysokonapěťové softstartéry firmy Solcon HRVS-DN

|

číslo 8-9/2003

Mezinárodní strojírenský veletrh

Vysokonapěťové softstartéry firmy Solcon HRVS-DN

Společnost AEF, s. r. o., která je již deset let výhradním dodavatelem průmyslové elektroniky HITACHI, obohatila již před několika lety svůj prodejní program o rozběhové členy (softstartéry) firmy SOLCON pro asynchronní motory.

Nyní je inovována řada vysokonapěťových softstartérů, která zahrnuje jednotky pro napětí od 2 300 V do 13,8 kV a proudy od 60 do 800 A.

Obr. 1.

Například pro napětí 6,6 kV je výkonový rozsah připojitelných motorů od 600 kW do 7,65 MW. Tento rozsah pokrývá devět výkonových stupňů ve dvou velikostních řadách. Samozřejmě jde o skříňové provedení.

Digitálně řízené spouštěče HRVS-DN zaručují plynulý rozběh a doběh vysokonapěťových asynchronních motorů při nastavitelném omezení rozběhového proudu. Měkký rozběh poháněcího motoru kromě proudové špičky také výrazně omezuje mechanické rázy v poháněném zařízení a tím prodlužuje životnost namáhaných částí stroje. Tato schopnost je hlavní užitnou vlastností softstartérů.

Softstartéry řady HRVS-DN jsou vybaveny mnoha ochrannými funkcemi jak z hlediska ochrany motoru, tak z hlediska ochrany samotného softstartéru. Například lze omezit počet startů zařízení, sledovat průběh startu ohledně průběhu proudu a zvolit optimální průběh proudového omezení v čase rozběhu. Je možné použít elektronicky řízené omezení zatížení, elektronické sledování momentu motoru, funkci střižného kolíku a množství dalších. Co se týče ochrany samotného softstartéru, stojí za zmínku funkce nadproudové ochrany vybavující s vysokou rychlostí (v době jednoho cyklu) při proudu 850 % Ijm (elektronická pojistka). Standardním vybavením je hlídání výpadku fáze, hlídání zemního zkratu na motoru, nerovnoměrnosti proudů ve fázích, nadpětí a podpětí, hlídání správného zapojení motoru, přehřátí motoru a softstartéru atd.

Ovládat a obsluhovat softstartér je možné z obslužného panelu. Odtud lze pohodlně nastavit veškeré funkce jednotky. Pro vlastní spouštění je určena ovládací svorkovnice nebo některá z integrovaných sběrnic RS-485Modbus, Profibus, popř. TCP/IP-Modbus (sběrnice umožňují provést i všechna nastavení).

Ovládací panel je vybaven dvouřádkovým displejem o šestnácti znacích a „umí“ komunikovat několika světovými jazyky. V průběhu chodu indikuje provozní parametry zařízení jako proud, napětí, poslední záběrný proud, trvání posledního rozběhu, celkovou dobu chodu, počet startů, počet přerušení atd.

Jádrem celého zařízení je jeho řídicí modul, který je umístěn v nízkonapěťové části softstartéru a se zapínacími obvody a výkonovou částí je spojen optickými kabely.

Nízkonapěťová část softstartéru je od jeho vysokonapěťové části oddělena kovovými uzemněnými přepážkami.

Řídicí software obsahuje několik aplikačně orientovaných sad přednastavených parametrů pro jednotlivé druhy zátěží (např. pro ventilátory a čerpadla, spolupráce s dieselagregáty apod.).

Vysokonapěťové softstartéry SOLCON jsou ve skříňovém provedení velmi robustní konstrukce s krytím standardně IP32 (vzhledem k jednotce chladicích ventilátorů), lze však dodat i jednotky v provedení IP54. Jednotlivé skříně zařízení mohou obsahovat i vstupní pojistky, vstupní stykač a stykač by-passu, kontrolní a měřicí přístroje apod.

Jednotky jsou koncipovány pro provoz v těžkých podmínkách chemického, důlního a ropného průmyslu, proto je věnována zvýšená pozornost i jejich teplotní odolnosti. Veškeré kabely uvnitř jednotky jsou vybaveny teplotně odolnou izolací a vlastní jednotka je navržena na provozní teplotu až 50 °C.

Firma SOLCON již tradičně uplatňuje velkou část své produkce v námořní dopravě (certifikace Lloyd´s Register). Proto je velmi pečlivě dbáno i na odolnost povrchové úpravy skříní softstartérů, při které jsou využívány nejnovější technologie elektrostatického nanášení atomizovaných hybrid-epoxy-polyesterových práškových barev na dokonale preparovaný kovový povrch.

Vysokonapěťové softstartéry podle našeho názoru představují obohacení trhu v ČR o méně tradiční, nicméně vítaný prvek, který by mohl najít uplatnění především tam, kde byla v minulosti zavedena vysokonapěťová interní síť 3 nebo 6 kV a kde je třeba omezit mechanické namáhání poháněných mechanismů při rozbězích a prodloužit jejich životnost.

Další informace nejen o vysokonapěťových softstartérech, ale i o ostatních produktech firem SOLCON a HITACHI v oblasti průmyslové elektroniky a pohonů zájemcům rádi poskytnou pracovníci AEF, s. r. o., na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Jste srdečně zváni k návštěvě našeho stánku č. 132 ve dnech 15. až 19. září 2003 v pavilonu Z na první galerii.

AEF, s. r. o.
Pekařská 86
602 00 Brno
tel./fax: 543 234 784, 543 242 067
e-mail: info@aefbrno.cz
http://www.aefbrno.cz