časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Výroční tisková konference Lapp Group / rozhovor s Ing. Karlem Krejsou, prokuristou, Lapp Kabel

|

Letošní mezinárodní výroční tisková konference  stuttgartské společnosti U. I. Lapp se  konala 7. až 8. července pod mottem Skupina  Lapp se formuje pro budoucnost. Program  této výroční tiskové konference byl rozdělen  do dvou dnů, přičemž první den konference  proběhl ve francouzském městečku Méty  v hotelu La Citadelle a druhý den ve výrobním  závodu společnosti Lapp, který se nachází  rovněž ve Francii ve Forbachu. Tato dvoudenní  konference vyvrcholila slavnostním  večerem u příležitosti zakončení světového  turné ÖLFLEX® World Tour v hlavním sídle  společnosti Lapp ve Stuttgartu.

Výroční tiskovou konferenci oficiálně zahájil  pan Siegbert Lapp, syn zakladatele společnosti  a předseda Lapp Holding AG. Poté  předstoupil před novináře Dr. Thomas Maile,  vedoucí Kompetenčního centra pro zásobování  Lapp Holding AG, s příspěvkem Lapp  goes lean (Lapp jde cestou zeštíhlení). Ve své  přednášce seznámil pan Maile přítomné se  systémem LOS (Lapp Operations System),  který je zaveden v šestnácti výrobních závodech  skupiny Lapp po celém světě. Na základě  aplikování tohoto systému očekává společnost  během dvou let zvýšení produktivity  v celé skupině Lapp přibližně o deset procent  a každoroční zvyšování efektivnosti asi o pět  procent. Úspěšný model LOS byl speciálně  vyvinut pro skupinu Lapp a vychází z japonské  metody Kaizen (změna k lepšímu), jejíž  základní filozofií je dělat velké věci po malých  krůčcích. Značnou pozornost vzbudila  velmi dobře propracovaná přednáška o elektromobilitě  profesora Pautzkeho z Bochumské  univerzity s názvem Šance a výzvy, která  byla nabita novými, neotřelými informacemi  shrnutými do přehledného balíčku popisujícího  dosavadní vývoj elektromobility a fundovanou  prognózu jejího vývoje pro nejbližších  dvacet let.

Na toto téma navázal příspěvek pana Wernera  Beckera o programu elektromobility společnosti  Lapp Group, v jehož závěru představil  pan Becker novinku, a to patentovaný konfekcionovaný  nabíjecí kabel Lapp Helix. Toto řešení  se oproti dřívější „závitové“ verzi zasouvá  do sebe podobně jako šnek do ulity, a tak např.  čtyřmetrový Lapp Helix potřebuje asi o 60 %  méně místa na uskladnění, je o 40 % lehčí  a na jeho výrobu stačí jen polovina materiálu.  Lapp Helix představuje jednoduché a zároveň  geniální inovační řešení pro hybridní  i čisté elektromobily.

Na konci prvního dne této tiskové  konference slavnostně podepsal  pan Siegbert Lapp smlouvu o vzájemné  spolupráci s německou rodinnou  firmou Bals Elektrotechnik  GmbH ze Severního Porýní-Vestfálska,  která má již více než padesátiletou  tradici a vynikající úroveň  kvality svých výrobků především  z oblasti spojovací techniky.  Ve spolupráci s touto firmou vyvinula  společnost Lapp jako jedna  z prvních vzájemně vyladěný,  kompletní a pro sériovou výrobu  připravený nabíjecí systém s kabely  a konektory pro elektromobily, jež  vyhovuje novým německým normám VDE.  Druhý den výroční tiskové konference  začal v největším výrobním závodě skupiny  Lapp – Câbleries Lapp ve francouzském Forbachu.  V úvodní části seznámil přítomné novináře  ředitel závodu se strukturou kabelovny  a zavedením zlepšovatelského systému LOS.  Poté se novináři vydali s odborným doprovodem  na prohlídku výrobního závodu.  Vyvrcholením druhého dne výroční tiskové  konference bylo slavnostní zakončení  ÖLFLEX® World Tour v hlavním sídle společnosti  Lapp ve Stuttgartu, kam okolo osmé  hodiny večerní přijel vůz se symbolickou cívkou  s kabelem ÖLFLEX®. Tato akce, která začala  před rokem (17. června 2010) právě zde,  byla uspořádána jednak u příležitosti padesáti  let od vynálezu kabelu ÖLFLEX® – prvního  průmyslově vyráběného flexibilního ovládacího  kabelu na světě, jednak k osmdesátým  narozeninám paní Ursuly Idy Lapp, manželky  zakladatele rodinné firmy.

Skupina Lapp zůstává od svého založení  v roce 1959 nepřetržitě v rodinném vlastnictví.  Ve finančním roce 2009/10 zaznamenala  celkový konsolidovaný obrat ve výši 633 mil.  eur. Skupina Lapp má ve světě šestnáct výrobních  závodů, sto obchodních zastoupení  a čtyřicet prodejních společností s celkem  2 800 zaměstnanci.

(Kl)

 

Ing. Karel Krejza
prokurista, Lapp Kabel,  s. r. o., Česká republika

Pane Krejzo, jste znám  jako jeden z největších  odborníků na kabely ve  firmě Lapp Kabel. Také  jste současně i zakladatelem  této české pobočky  skupiny Lapp. Mohl byste stručně přiblížit  našim čtenářům, jaké byly Vaše začátky  u této firmy a co se za dobu její existence  změnilo?

Moje začátky působení ve skupině Lapp se  datují rokem 1993. Toto období bych nazval  „pionýrským“, byť od zásadní změny společenského  systému u nás uplynuly tehdy již více  než tři roky. Být prvním představitelem celosvětově  působící skupiny v oblasti kabelových  technologií na trhu čerstvě rozdělených republik  bývalého Československa bylo pro mě obrovskou  výzvou a současně příležitostí. Nutné  podotknout, že jsem měl velkou oporu, ale současně  i velkou svobodu rozhodování v mateřské  společnosti ve Stuttgartu.

Srovnávat tehdejší průkopnické časy se současnou  dobou, kdy jen v naší společnosti Lapp  Kabel, s. r. o., pracuje okolo dvou set zaměstnanců,  je velmi obtížné. Lze konstatovat, že  se změnilo téměř vše. Co se ale nezměnilo, je  moje přesvědčení, že aktivní prodej velmi kvalitních  výrobků u zákazníků spolu s nadstandardním  servisem a špičkovou technickou podporou  nutně přináší úspěch.

Kdo Vás profesně nejvíce ovlivnil?

Pamatuji si na svého prvního vedoucího  v projektové organizaci, kde jsem po vysoké  škole začínal jako projektant měření a regulace.  Kromě něho mě profesně nejvíce ovlivnila  zásadní změna způsobu práce před a po roce  1989. Především od německých společností jsem  se po roce 1990 hodně naučil a po dvaceti letech  spolupráce s nimi věřím, i když to bude znít neskromně,  že to platí i obráceně.

Co bylo Vaše dosavadní nejtěžší rozhodnutí?

Začít od počátku novou kariéru v relativně  pokročilém věku. Nelituji však ani na okamžik. 

Co považujete za svůj největší profesionální  úspěch?

Podíl na vybudování společnosti, která je  i v celosvětovém měřítku skupiny Lapp jednou  z nejúspěšnějších.

Čeho si nejvíc vážíte u svých spolupracovníků?

Pozitivních charakterových vlastností – pracovitosti,  odbornosti, důslednosti a upřímnosti.

Řídíte se nějakým životním krédem? Jestliže ano, jakým?

Mým krédem je neustálé vzdělávání, zlepšování  a snaha učit se od ostatních věci, které  umí lépe než já.

Přisuzujete nějaký význam znamení, ve  kterém jste narozen?

Nemyslím si, že by znamení, ve kterém se člověk  narodí, jakýmkoliv způsobem formovalo jeho  osobnost. Myslím si, že jsem i svým okolím považován  za naprostého realistu.

Máte nějakého zajímavého koníčka?

Mezi mé koníčky patří cestování, historie,  ale i drobné kutilské práce okolo domu.

Jakou hudbu máte rád?

Mám rád nejrůznější hudební žánry, převažují však oldies z padesátých až šedesátých let.

Co rád čtete?

Nejraději čtu dokumenty, především z období antiky. Naposledy jsem čet knihu o řecké mytologii.