časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Výrobky firmy Matsushita Electric Works pro průmyslové měření

|

číslo 12/2004

měření a měřicí přístroje

Výrobky firmy Matsushita Electric Works pro průmyslové měření

Ing. Karel Kabeš

Firma Matsushita Electric Works, která je u nás známa především jako dodavatel širokého sortimentu automatizačních zařízení a systémů pro digitální zpracování obrazu, patří také k předním světovým výrobcům relé a přístrojů pro průmyslové měření, elektroniku a elektrotechniku. Z této jenom zdánlivě okrajové oblasti jejího výrobního programu stojí za povšimnutí kompaktní programovatelné automaty umožňující přímé měření a regulování teploty, kompaktní digitální časovače a čítače.

Měření a regulace teploty

Pro přesné a rychlé měření a regulování teploty nabízí firma Matsushita Electric Works inovovanou řadu osvědčených kompaktních programovatelných automatů (PLC) FP-Sigma s integrovanými digitálními I/O. Jedna varianta jejich centrální procesorové jednotky (CPU – central-processing unit) je vybavena dvěma rychlými vstupy pro termistorová čidla teploty k měření teploty v rozsahu –50 až +300 °C. Mimoto všechny CPU inovovaných programovatelných automatů FP-Sigma umožňují použití až tří samostatných rozšiřujících modulů pro měření teploty. Tyto moduly jsou k dispozici se čtyřmi, popř. osmi kanály pro termoelektrické články typu K/T/J/R, přičemž je možné zvolit typ termočlánku posuvnými přepínači DIP (Dual In-Line Package – miniaturní přepínače na desce). Podle použitého typu termočlánku se měřicí rozsah pohybuje mezi –100 a +1 500 °C s rozlišením 0,1 °C a s přesností 0,8 °C v celém rozsahu měření.

Obr. 1

Všechny programovatelné automaty řady FP-Sigma (od verze 1.26) obsahují rychlý regulační algoritmus PID (proportional integral derivater (controller) – integračně-derivační proporcionální (regulátor)) s rychlostí snímání 0,5 ms, s integrovanou funkcí autotuning a s volně konfigurovatelnými regulačními parametry. To umožňuje uživateli realizovat až 25 nezávislých regulačních smyček pro regulaci teploty. Jednotlivé, samostatné regulátory teploty je tak možné nahradit jedním programovatelným automatem (PLC), který navíc může převzít i další funkce řízení. Zajímavá je i možnost invertování regulačního algoritmu PID, dovolující při stejném uspořádání regulovat systém vytápění, popř. chlazení.

Nový model programovatelného automatu FP-e pro montáž do panelu s průčelím o rozměru 48 × 48 mm (obr. 1) je standardně vybaven dvěma vstupy pro termoelektrické články typu K, které zaručují v celém pracovním rozsahu od –30 do +300 °C měření teploty s rozlišením 0,1 °C a s přesností 0,5 %. Spojení měření a regulace teploty s řídicími funkcemi, které inovované programovatelné automaty firmy Matsushita nabízejí, je ideální nejenom pro optimalizaci ohřívacích a chladicích procesů v plastikářském, obalovém a metalurgickém průmyslu, ale i pro klimatizaci místností a různých objektů.

Digitální časovače a čítače

Široké uplatnění v průmyslové měřicí technice a elektronice v poslední době nacházejí i digitální časovače a čítače zmíněné firmy. Jejich představitelem je nový miniaturní digitální multifunkční (víceúčelový) časovač LT4H, tedy časové relé, které po připojení vstupního signálu sepne nebo rozepne výstupní obvod až po uplynutí předem nastavené doby zpoždění.

Uživatel má k dispozici čtyři signálové vstupy (signál, stop, reset a zámek – lock>) a může si zvolit až osm provozních režimů, jako např. zpoždění přítahu, zpoždění přítahu vnějším signálem, zpoždění odpadu, prodloužení impulsu aj. Dobu zpoždění v osmi rozsazích – od 0,001 s do 999,9 h – je možné nastavit čtyřmi kolébkovými spínači na přední straně přístroje. Náhodnému přestavení se zabrání stisknutím blokovacího tlačítka lock (zámek). Nulovací tlačítko reset (nový start) umožňuje v každé situaci návrat do výchozí pozice.

Přístroj se konfiguruje, tj. volí se časové funkce, časové rozsahy, šířka pulsů vstupních signálů (1 ms nebo 20 ms) a směr činnosti (přičítání nebo odčítání času), osmi posuvnými přepínači DIP. Ty jsou umístěny pod klapkovým uzávěrem na boku krytu přístroje, který nepovolaným osobám znesnadňuje zásahy do jeho nastavení. Nastavený i skutečný čas se zobrazuje na čtyřmístném displeji, který zajišťuje velmi dobré čtení i při nepříznivých světelných podmínkách okolí. Integrovaná paměť EEPROM zaručuje, že i při výpadku napětí zůstanou všechny požadované i aktuální hodnoty uchovány. Automatický diagnostický program, uložený v paměti EPROM, signalizuje na displeji případnou poruchu procesorové jednotky nebo paměti přístroje.

Obr. 2

Časové relé LTH4 je umístěno v plastovém pouzdru se stupněm krytí IP66. Dodává se s konektorovou zásuvkou, nebo se šroubovacími přívody; lze ho pořídit v černé nebo stříbrošedé barvě. Rozměry čela kompaktního pouzdra přístroje jsou 48 × 48 mm a jeho hloubka je 71 mm. Pouzdro tak usnadňuje vestavbu do panelů nebo do dveří rozváděčové skříně, upevnění na montážní desku, ale také zaklapnutí na lištu DIN. Časové relé LTH4 je k dispozici ve třech verzích: pro napájecí napětí 12 až 24 V DC, 24 V AC/DC nebo 100 až 240 V AC. Uživatel si je může objednat se dvěma rozdílnými typy spínacích výstupů: s reléovým výstupem (250 V AC/5 A), nebo s tranzistorovým výstupem (s otevřeným kolektorem, 100 mA/30 V DC).

V podobném provedení nabízí firma Matsushita Electric Works ještě digitální čítače nové řady LC4H. Tyto přístroje jsou s předvolbou, tj s předem zadaným počtem impulsů (obr. 2), kdy se čítání zastaví a aktivuje se spínací výstup čítače. K dispozici je pět módů – pracovních režimů (sčítání, odčítání, směr, fáze a nezávislý režim). Pro volbu výstupního režimu nabízí přístroj sedm variant. Vstupní a výstupní mód pro konkrétní aplikaci, rychlost čítání (30 Hz nebo 5 kHz) a šířka impulsu vstupního signálu (1 ms nebo 20 ms) se volí a nastavují osmi posuvnými přepínači DIP, přístupnými z boku přístroje. Nastavení předvolby je velmi jednoduché, protože každé dekádě je přiřazeno jedno tlačítko předvolby. Nad těmito tlačítky je dvouřádkový displej LCD (liquid crystal display – displej s tekutými krystaly), který zobrazuje stav čítače, nastavenou předvolbu a aktuální stav spínacího výstupu čítače. Všechna data jsou uložena v energeticky nezávislé paměti EPROM, takže údaje o nastavení a stavech čítače zůstávají v paměti uchovány i při výpadku napětí. Digitální čítač LC4H se dodává v pouzdru s krytím IP66 opět pro tři různá napájecí napětí, podle volby s reléovým nebo tranzistorovým výstupem.

Z dalších výrobků firmy Matsushita určených pro měření je třeba zmínit alespoň velmi přesné miniaturní přístroje pro měření absolutního a diferenčního tlaku a miniaturní spínané zdroje stejnosměrného napětí. Podrobné technické údaje a obchodní informace o všech výrobcích zájemci získají také na internetové stránce http://www.mew-europe.com

Vedle dodávky kvalitních výrobků poskytuje firma Matsushita Electric Works zákazníkům komplexní technickou podporu a špičkový servis, a to jak prostřednictvím své odbytové kanceláře v Plané u Mariánských Lázní, tak přímo z evropské centrály v Holzkirchenu (nedaleko Mnichova). Bez zajímavosti jistě není, že od 1. října 2004 firma dodává všechny nové výrobky pod obchodním logem své mateřské společnosti Panasonic.