časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Výkonové stmívače

|

číslo 11/2002

Inovace, technologie, projekty

Výkonové stmívače

Použití stmívačů přináší výrazné snížení nákladů na provoz svítidel, protože k nim přivádějí pouze tolik elektrické energie, kolik je v dané chvíli potřebné nebo žádoucí. Kromě toho se prodlužuje životnost žárovek, která vzroste přibližně na dvojnásobek již při snížení napětí o 5 %. To znamená pokles nákladů na údržbu, jež zejména ve větších budovách nejsou zanedbatelnou položkou. Společnost ABB s. r. o., Elektro-Praga dodává široké spektrum stmívačů pro instalaci do interiérů, a to ve všech designech, které jsou v jejím sortimentu nabízeny. Jejich použití je však omezeno na regulaci jasu svítidel do příkonu 1 000 W/VA. Řešení pro vyšší zátěže samozřejmě existuje také. V takovém případě je třeba použít přístroje určené pro instalaci do rozváděčů na normalizovanou nosnou lištu šíře 35 mm. O možnostech, které tyto přístroje poskytují, se dozvíte v následujícím textu.

Obr. 1. Obr. 5. Obr. 6.

Základním prvkem pro výkonové stmívání je univerzální centrální stmívač typu 6593-102 (obj. č. 6590-0-0161) o šířce 35 mm, který je schopen regulovat zátěže od 60 do 500 W/VA. Tento přístroj po připojení k napájení automaticky provede test, jímž zjistí druh připojené zátěže. Obr. 2. Na základě toho zvolí vhodný způsob regulace – během každé půlperiody dojde při průchodu nulou buď k vypnutí, nebo k zapnutí výstupního prvku stmívače. Univerzálnost stmívače je důležitá zejména pro případné budoucí změny druhu zátěží nebo v případech, kdy v době instalace není ještě pevně rozhodnuto, jaký druh svítidel bude použit. Odpadnou tím náklady, které by jinak byly nevyhnutelné.

Ke stmívači lze připojit jak klasické nebo halogenové žárovky na 230 V, tak halogenové žárovky na malé napětí připojené přes elektronické nebo konvenční (vinuté) transformátory. Na výstup jednoho stmívače se nesmějí současně připojit konvenční a elektronické transformátory. Všechny ostatní kombinace zátěží jsou povoleny.

Přístroj se ovládá zapínacím kontaktem tlačítkového ovládače, kterým se řídicí vstup 1 připojuje buď k vodiči L, nebo N (obr. 1). Řízení svítidel je analogické jako u krátkocestných stmívačů. Krátkým stiskem se světlo spíná, delším stiskem se nastavuje jas. Centrální stmívač má paměť naposledy nastaveného jasu, omezovač nárůstu zapínacího proudu a elektronickou ochranu před přetížením, přehřátím a zkratem. Pomocí programovacího tlačítka je možné změnit hodnotu minimálního jasu, popř. nastavit funkci plynulého poklesu jasu při vypnutí. Případné poruchy jsou indikovány svítivou diodou.

Obr. 3.

K centrálnímu stmívači je možné připojit jeden až šest výkonových modulů typu 6594-102 (obj. č. 6590-0-0166), které mají šířku 35 mm (obr. 2). Každý z nich představuje zvýšení jmenovitého výkonu o 420 W/VA. Protože výstupy stmívače a jednotlivých modulů se vzájemně propojují, lze takto regulovat až 3 kW/kVA celistvé zátěže. Třetím z přístrojů, které společnost ABB s. r. o., Elektro-Praga pro výkonové stmívání dodává, je řídicí modul typu 6597 (obj. č. 6590-0-0155) o šířce 35 mm (obr. 3). Ke každému jeho řídicímu výstupu D1, D2 je možné připojit až 9 skupin přístrojů tvořených jedním centrálním stmívačem a až šesti výkonovými moduly (tj. 2 × 27 kW/kVA). Jednotlivé skupiny mohou být přitom připojeny na různé fáze trojfázové soustavy (obr. 4). Pomocí datové linky D lze vzájemně propojit až 6 řídicích modulů, čímž regulovatelný výkon značně vzroste. Řídicí výstupy modulu se ovládají nezávisle nebo synchronně pomocí tlačítkových ovládačů připojených ke vstupům T1, T2. Řídicí vstupy (1) podřízených centrálních stmívačů jsou neaktivní – jejich autonomní řízení není možné.

Řídicí modul lze ovládat také analogovým signálem 0 až 10 V DC nebo 0 až 20 mA DC přivedeným na vstupy + a –. Oba výstupy D1, D2 jsou v tomto případě řízeny synchronně. Obr. 4. Připojením elektronického potenciometru typu 2112 U-101 (obj. č. 6599-0-2035) ke vstupům +/– je umožněno otočné ovládání řídicího modulu a spínání nezávislým spínačem (obr. 5). Je-li použit přístroj 6550 U-101 (obj. č. 6550-0-0042), lze řídicí modul ovládat nejenom krátkocestně, ale i prostřednictvím infračerveného signálu (obr. 6).

Na přístroji je devět miniaturních přepínačů, kterými lze vlastnosti regulované soustavy přizpůsobit podle aktuálních požadavků. Je možné aktivovat plynulý nárůst jasu po zapnutí nebo plynulý pokles jasu při vypnutí (v trvání asi 5 s). Dále lze nastavit režim schodišťového osvětlení (po 3 minutách od stisku tlačítka se jas začne snižovat až do úplného vypnutí) nebo režim dovolené se simulací přítomnosti osob (přístroj opakuje všechny činnosti zaznamenané během posledních 24 hodin), popř. lze vyvolat funkci autotest (kontrola funkce připojených centrálních stmívačů) nebo reset (nastavení na hodnoty dané výrobcem). Rovněž je možné zvolit jednu ze dvou úrovní jasu pro úklidové osvětlení nebo určit, zda analogové řízení bude napěťové nebo proudové. V analogovém režimu lze povolit též funkci nezávislého spínání – potom se analogovým signálem mění jas a spínačem zapojeným mezi fázi a vstup T1 (T2) se svítidlo zapíná na nastavený jas nebo vypíná.

Obr. 7.

Při projektování je třeba dopředu počítat s tím, že existují určitá omezení, která musejí být respektována. Stmívače i výkonové moduly se při provozu zahřívají, protože určitá část elektrické energie se přeměňuje v teplo. Pokud teplota okolí stoupne nad 35 °C, zatížitelnost stmívače klesá, a jmenovité zatížení je tedy nutné snížit (obr. 7). Například při teplotě 50 °C dovolené zatížení klesne na 57 % a při 60 °C pouze na 28 % jmenovité hodnoty.

Zda bude možné využít plného jmenovitého výkonu, závisí také na druhu připojené zátěže. Jsou-li použity klasické žárovky na 230 V, žádné omezení v tomto směru neexistuje. Jinak je tomu ovšem při použití halogenových žárovek na malé napětí, kdy je třeba do celkového zatížení započítat nejenom vlastní příkon žárovek, ale rovněž ztráty energie, které vznikají na transformátorech. Ty činí v případě elektronických transformátorů asi 5 % jmenovitého výkonu transformátoru, v případě transformátorů vinutých je třeba počítat se ztrátami ve výši asi 20 %.

Abb s. r. o., Elektro-Praga
Resslova 3
466 02 Jablonec nad Nisou
tel.: 483 364 111
fax: 483 312 059
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com
http://www.abb-epj.cz