časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 2/2021 vyšlo
tiskem 10. 2. 2021. V elektronické verzi na webu 8. 3. 2021. 

Téma: Elektrické přístroje; Přístroje pro inteligentní sítě; Internet věcí

Hlavní článek
Technologie Internetu věcí v prostředí chytrého měření

Vyhrajte s firmou Moeller

|

číslo 1/2005

Vyhrajte s firmou Moeller
Akční nabídka vybraných řídicích relé EASY500 pro vaše aplikace Pro nové uživatele kabel + software v češtině ZDARMA

Řídicí relé EASY500

Řídicí relé EASY je malé inteligentní relé schopné řešit jednoduché kombinační a sekvenční úlohy. Při tvorbě aplikace je možné využít funkce integrované v řídicím relé. Mezi ně patří např. multifunkční časová relé, obousměrné čítače impulsů (pracující v rychlém režimu až do 1 kHz), čítače provozních hodin, analogový komparátor (s možností přepočtu hodnot a nastavitelnou hysterezí), týdenní a roční spínací hodiny (vždy se čtyřmi kanály) nebo textové displeje pro zobrazování textů a proměnných.

Obr. 1.

Obr. 1. Sada pro začínající uživatele s kabelem a softwarem zdarma

Přístroje se dodávají ve dvou základních provedeních, a to jako varianta s displejem a tlačítky nebo jako varianta bez displeje a tlačítek, kterou je však možné programovat přes počítač nebo kopírovat program z paměťové karty. Přístroje jsou dostupné pro napájení 12 V DC, 24 V DC, 24 V AC a 115/240 V AC. Základní varianta EASY500 nabízí osm binárních vstupů, z nichž dva lze využít jako analogové od 0 do 10 V (není k dispozici u přístroje na 115/240 V AC) a čtyři binární výstupy v reléovém nebo tranzistorovém provedení.

Řídicí relé EASY700

Řídicí relé EASY700 má totožné vlastnosti (včetně programových) s řídicím relé EASY500. Liší se pouze počtem disponibilních vstupů a výstupů a možností dalšího rozšiřování. Přístroje EASY700 poskytují dvanáct binárních vstupů, přičemž čtyři z nich lze využít jako analogové od 0 do 10 V (není u přístroje na 115/240 V AC), a šest reléových, resp. osm tranzistorových výstupů.

Obr. 2.

Obr. 2. Společné foto ze setkání EASY-partnerů v Roztokách u Křivoklátu

Soutěž o nejlepší aplikaci

Firma Moeller připravila pro uživatele přístrojů EASY a MFD-Titan soutěž o jejich nejlepší aplikaci. V období od začátku ledna do konce června 2005 mohou zájemci posílat údaje o svých aplikacích s přístroji EASY nebo MFD-Titan elektronickou poštou na adresu easy-mfd@moeller-cz.com nebo běžnou poštou na kontaktní adresu uvedenou na konci článku. Pracovníci firmy Moeller vyhodnotí tři nejlepší aplikace, jejichž autoři získají hodnotné ceny, a dalších sedmnáct vylosovaných autorů obdrží zajímavý dárek. Podrobné informace o pravidlech soutěže jsou uvedeny na internetové adrese www.easy-mfd.cz.

Výkonná řídicí relé EASY800 a MFD-Titan

V nabídce firmy Moeller jsou dále řídicí relé EASY800 a multifunkční displej MFD-Titan. Tyto přístroje disponují mnohem větším výkonem, umožňují provádět aritmetické operace a variabilita možností jejich zapojení do sítě je větší. Multifunkční displej přístroje MFD-Titan je navíc vybaven grafickým displejem pro zobrazování hodnot, grafiky a zadávání vstupních údajů. Pro realizaci aplikací a programování přístrojů EASY800 a MFD-Titan je možné využít partnery firmy Moeller, tzv. EASY-partnery. Jejich kontaktní údaje jsou uvedeny na internetových stránkách www.easy-mfd.cz v sekci EASY-partneři. V listopadu 2004 se konalo další z pravidelných setkání EASY-partnerů, jejichž hlavním účelem zůstává vzájemná výměna zkušeností.

Obr. 3.

Obr. 3. Duplikovaná opláštěná nádoba z korozivzdorné oceli

V následujícím textu je popsána jedna z aplikací, kterou realizoval EASY-partner firmy Moeller (další příklady je možné nalézt na internetové adrese www.easy-mfd.cz v sekci Reference).

Aplikace – rotační vakuová sušárna pro farmacii

Při řízení rotační vakuové sušárny byl použit přístroj MFD-Titan s rozšiřujícím modulem EASY620-DC-TE. Základem sušárny je duplikovaná opláštěná nádoba z korozivzdorné oceli, která je upevněna na šasi.

Sušárna pracuje ve dvou režimech, homogenizace a sušení. Míchadlo sušárny je poháněno převodovým motorem řízeným měničem frekvence. Sušárna je ohřívána z temperované nádoby. Vakuum v sušícím prostoru sušárny zajišťuje vodokružná vývěva. Sušárna pracuje v plně automatizovaném režimu a je napojena na měřicí ústřednu pro archivaci měřených teplot jednotlivých sušených šarží.

Obr. 4.

Obr. 4. MFD-Titan s rozšířením – pohled zezadu

MFD-Titan (MFD-80-B + MFD-CP8-ME + MFD-R16) zajišťuje:

  • spínání měniče frekvence ve dvou režimech,
  • ohřev temperované nádoby,
  • nastavení pracovní teploty sušárny,
  • dopouštění vody do temperované nádoby,
  • měření počtu uplynulých hodin sušení,
  • signalizaci poruchy světelnou a zvukovou houkačkou,
  • vizualizaci stavu sušárny,
  • hlídání havarijních stavů (vývěva, minimální hladina v temperované nádobě, havarijní teplota, termostat v temperované nádobě, termistor motoru, porucha měniče frekvence).

Pro obsluhu je vytvořeno velmi příjemné, intuitivní ovládání s nastavováním hodnot na panelu a plnou kontrolou stavu sušárny. Další velkou výhodou pro uživatele je možnost rozšíření funkcí zařízení bez zásahu do elektrického zapojení.

Obr. 5.

Obr. 5. Ukázka vizualizace na přístroji MFD-Titan

Pro firmu Contipro C, a. s., realizovali:

  • program a vizualizaci – Jiří Lejsek (mobil 724 119 099),

  • elektrickou část – Miroslav Hermann, ELEKTROKOMPLET, výroba rozvaděčů, elektrické instalace, revize, opravy, Slezská 184, 561 64 Jablonné nad Orlicí (tel./fax: 465 642 819).

Podrobnější údaje o přístrojích EASY a MFD-Titan, jakož i další informace o probíhajících akcích a školicích programech, které pro zájemce připravila firma Moeller, lze získat na internetové adrese www.easy-mfd.cz.

Kontaktní adresa:
Ing. Lukáš Matějíček, Ph.D.
Moeller Elektrotechnika s. r. o.
Třebovská 480
562 03 Ústí nad Orlicí
tel. 465 519 611