Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2017 vyšlo
tiskem 17. 2. 2017. V elektronické verzi na webu od 10. 3. 2017. 

Téma: Elektrické přístroje – spínací, jisticí, ochranné a signalizační; Přístroje pro inteligentní sítě

Hlavní článek
Atypický návrh výkonového stejnosměrného zdroje se středofrekvenčním transformátorovým filtrem rušivého napětí

Aktuality

V distribuční soustavě (DS) ČEZ Distribuce, a. s. je vyhlášen kalamitní stav Od 9 h dne 24.2.2017 je vyhlášen kalamitní stav v Karlovarském kraji - okres Karlovy Vary…

Veletrh Věda Výzkum Inovace 2017 zahájí místopředseda vlády Pavel Bělobrádek Letošní ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace zahájí na brněnském výstavišti 28. února 2017…

Chytré lampy PRE potvrdily zhoršenou smogovou situaci v Praze Chytré lampy PRE potvrdily v rámci svého pilotního provozu, že v Holešovicích a…

Jak se bydlí v pasivních domech, řeknou jejich majitelé na veletrhu FOR PASIV Další ročník veletrhu FOR PASIV, který je zaměřený na projektování a výstavbu…

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze představí zájemcům o studium moderní techniku i její historii Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze pořádá v pátek 20. ledna od 8.30 hodin první…

Loňská výroba Temelína by stačila k pokrytí téměř roční spotřeby českých domácností Přesně 12,1 terawatthodin elektřiny (TWh) loni vyrobila Jaderná elektrárna Temelín. Je to…

Více aktualit

Vyhodnocení ankety časopisu ELEKTRO

Elektro 12/2001

Ing. Jiří Kohutka, šéfredaktor časopisu ELEKTRO

Vyhodnocení ankety časopisu ELEKTRO

Věkové kategorie čtenářů
do 19 let0,5%
20 – 29 let10%
30 – 39 let18%
40 – 49 let33,5%
od 50 let38%
Obr. 1.
Dosažený stupeň vzdělání čtenářů
student nebo učeň0,5%
vyučen12%
střední s maturitou58%
vysokoškolské29,5%
Obr. 2.
Čtenářské hodnocení úrovně časopisu
vynikající17%
slušná68%
dobrá13%
dostatečná2%
nedostatečná0%
Obr. 3.
Čtenáři podle regionů (PSČ)
100 007,8%
200 007,2%
300 0015,8%
400 008,8%
500 0023,6%
600 0013,7%
700 0023,1%
Obr. 4.

Děkuji jménem svým i jménem celé redakce Vám všem, čtenářkám i čtenářům, kteří jste neopomenuli zúčastnit se ankety časopisu ELEKTRO, Vám, kteří jste neváhali, vyplnili a odeslali odpovědní kupón. Byla s Vámi užitečná a příjemná spolupráce.

Vy, kteří působíte, tvoříte, pracujete, obchodujete a vzděláváte (se) v oboru silnoproudé elektrotechniky, tvoříte mnohatisícové spektrum techniků, elektromontérů, manažerů, projektantů, studentů i učitelů a dalších.

Účelem ankety bylo pro potřeby redakce upřesnit, potvrdit a dokreslit právě toto spektrum v oborech, které jsou časopisu ELEKTRO vlastní, a analyzovat je v rámci okruhu čtenářů.

Z analýzy výsledků působnosti firem vyplývá, že do každého z hodnoticích kritérií promlouvá současná pozice a vývoj české ekonomiky. Všimněme si, že nejmohutněji jsou zastoupeny firmy s (řekněme) tradiční elektrotechnikou – elektroinstalační materiál, elektrické přístroje a rozváděče, kterou důvěrně zná každý elektrikář.

Ekonomickému vývoji posledního desetiletí odpovídá i skladba dalších oborů. Na konci škály se nacházejí oblasti, které v našem elektrotechnickém průmyslu samozřejmě jsou, ale na rozdíl od zmíněných oborových gigantů jsou jen jeho nepatrnou součástí.

Co do charakteru firem mají početní převahu elektromontážní a projektantské firmy. Ovšem ve skladbě si své místo zachovávají i takové firmy, které poskytují vzdělání, které se zabývají výzkumem a vývojem, jakostí výrobků i věcmi veřejnými. Udržet se na odborné výši a neztratit přehled při množství promyšlených elektrotechnických výrobků předpokládá průběžné vzdělávání, mimo jiné z odborné literatury, třeba právě prostřednictvím časopisu ELEKTRO.

Přestože při vyhodnocování ankety musíme brát v úvahu i „fuzzy-hledisko“ statisticky nepřesných nebo navzájem prolínajících se údajů, je zřejmé, že další pořadí druhů firem logicky odpovídá nejen jejich ekonomické síle, ale i významu časopisu ELEKTRO pro stěžejní zaměření jejich činnosti.

Jeden mantinel pomyslného profesního hřiště osobních profesí zaujímají revizní technici elektro, na protilehlém konci se o ELEKTRO zajímají odborníci-obchodníci. Zájem o ELEKTRO mají tedy profese „z terénu“, spojené s potřebou odborných informací. Na první pohled zaujme skutečnost, že pozice odborník-konzultant nebo vedoucí pracovník není příliš zastoupena. Redakce si to vysvětluje tím, že tento druh pracovníků má příliš mnoho starostí, takže mu nezbývá čas na činnosti podobající se vyplňování anket, které se mu mohou jevit jako podružné.

V údajích o osobnostech čtenářů je třeba vyzdvihnout úroveň vzdělání; nadpoloviční většina čtenářů má střední odborné vzdělání, skoro třetina jsou absolventi vysokých škol.

Z hlediska působiště čtenářů vedou mezi východní Čechy a česká část Vysočiny, zřejmě proto, že mají zdaleka největší rozlohu. V těsném závěsu se drží severní Morava, jistě pro svůj rozvinutý průmysl. Praha a okolí má solidní pozici, co ale překvapuje, je umístění severních Čech. Zřejmě se tu promítá orientace na neelektrotechnické oblasti průmyslu.

Trochu alarmující je pohled na věkové kategorie. Je otázka, jestli elektrikáři stárnou nebo jestli ti mladší mají jiné zájmy než vyplňovat ankety.

Všem výhercům srdečně blahopřejeme. Děkujeme firmám, které se ochotně zapojily do spolupráce s redakcí a vykouzlily pro výherce široké spektrum věcných cen. Jejich přičiněním je výherců mnohem víc než původně deklarovaných deset.

Ještě jeden dík těm, kdo odpověděli a jako celek dali časopisu velmi pěkné hodnocení. Jen věříme, že těch 68 % slušné úrovně tu není jen ze slušnosti.

Obory působnosti firem, ve kterých čtenáři pracují
solární a fotovoltaická technika 1%
elektrochemické zdroje napětí, UPS 7%
materiály, elektrotechnologie 10%
elektrické nářadí a vybavení 12%
elektrické pohony, výkonová elektronika 17%
kabelová technika 20%
měření a měřicí technika 32%
jisticí a spínací technika 32%
energetika 35%
nespecifikované obory 37%
elektrorozváděčová technika 37%
elektroinstalační materiál 43%
Obr. 5.
Osobní profesní obor (funkce)
odborník-obchodník 1%
zásobování, nákup, distribuce 2%
odborník-konzultant 4%
nespecifikovaný typ činnosti 10%
vedoucí pracovník 10%
řídicí pracovník 11%
odborník-technik 19%
provoz, údržba a servis 25%
projektant, konstruktér 29%
elektromontér 31%
revizní technik 43%
.
Obr. 7.
Charakter firmy
odborné vydavatelství, knihovna 0,3%
reklamní a mediální agentura 0,5%
výzkumný, zkušební ústav 2%
výpočetní technika 2%
velkoobchod s el. materiálem 2%
jakost, normalizace, zkušebnictví 2%
veřejná správa, vláda, armáda 2%
stavební firma 4%
odborné školství, vzdělávací instituce 5%
veřejné služby (voda, plyn, energie apod.) 5%
obchodní firma 10%
energetika 13%
nespecifikovaný typ firmy 14%
průmyslový, výrobní podnik 17%
projektování 29%
elektromontážní firma 45%
Obr. 6.