časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Vybrané novinky v sortimentu AMT měřicí technika

|

číslo 8-9/2005

Vybrané novinky v sortimentu AMT měřicí technika

Ing. Lubomír Harwot, CSc., AMT měřicí technika, spol. s r. o.

Společnost AMT měřicí technika rozšířila nabídku měřicích přístrojů o měřiče LCR, digitální multimetry (obr. 1 a obr. 2), klešťové multimetry, digitální osciloskopy s novým firmwarem, analyzátory elektrických sítí, přístroje pro měření v silnoproudých elektrických sítích a několik měřičů neelektrických veličin. Přístroje se vyznačují zajímavými technickými parametry a velmi příznivou cenou.

Obr. 1.

Obr. 1. Digitální multimetr DM 441B

Měřiče LCR pokrývají frekvenční pásmo měření pasivních součástek od 100 Hz do 100 kHz, přičemž základní přesnost může být až 0,05 %. Nabídku tvoří jak ruční (bateriové) přístroje, tak měřiče ve stolním provedení (síťové). Například stolní verze měřiče LCR BS 4010, s podobnými vlastnostmi jako ruční verze BS 4040H, měří kromě parametrů Z+Q, R +Q, L+Q, C+D také parametr Z+D. Základní přesnost měření deklarovaná výrobcem je 0,25 %. Parametry a přístroj se intuitivně nastavují ve dvou hladinách. Naměřené hodnoty jsou zobrazeny v reálním čase na dvouřádkovém displeji LCD.

Stolní digitální měřič LCR BS 4020 s displejem LED (2 × 5 číslic plus měřené parametry, jednotky a nastavení přístroje) je napájen ze sítě (242 V, 50 Hz, 25 W). Přístroj měří parametry pasivních součástek (R+Q, L+Q, Z+Q a C+D) při frekvencích 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz a 10 kHz. Testovací napětí je možné nastavit v posloupnosti 100, 300 mV a 1 V. Základní přesnost deklaruje výrobce 0,1 % (je závislá na velikosti a druhu měřené součástky i na limitních hodnotách v daném oboru měření). Kelvinovo připojení (součástí dodávky je připojení axiální a krokosvorkami) umožňuje velmi přesné měření s vyloučením vlivu měřicích kabelů.

Obr. 2.

Obr. 2. Digitální multimetr DM 532T

Měřicí parametry přístroje se nastavují čtyřmi základními tlačítky. Nastavují se měřené parametry (PARA), měřicí frekvence (FREQ), napětí na měřeném obvodu (LEVEL), zobrazení měřených hodnot na displeji (DISP), rozsah měření (RANG), rychlost měření (SPEED) a kalibrace s otevřenými nebo zkratovanými svorkami (CLEAR).

Po zmáčknutí tlačítka FUNC je možné nastavit rozšířené parametry přístroje, mezi které lze zahrnout: akustickou signalizaci (zapnuto, vypnuto), spouštění (manuální, automatické), ekvivalentní obvod měření (sériový, paralelní), sériovou linku RS-232 (vypnuta, zapnuta), sortování součástek (hladiny P1, P3), hodnotu výstupního odporu (30 W, 100 W) a uzamčení možností změn nastavení. Opětovným zmáčknutí tlačítka FUNC se přístroj přepne do režimu měření.

Tlačítkem SET se nastavují referenční hodnoty (L-Q, C-D, R-Q, Z-Q) a úroveň hladin sortování (P1, P3). Po nastavení tolerančních a referenčních hodnot přístroj indikuje, zda měřené parametry jsou, nebo nejsou v tolerančním poli. Zobrazení na displeji LED může být jak přímé (naměřené hodnoty), tak relativní odchylka od nastavené referenční hodnoty uživatelem. Přístroj obsahuje rovněž rozhraní RS-232 (v příručce je popsán komunikační protokol). Vlastnosti přístroje rozšiřuje, kromě uvedených vlastností, také možnost nastavení výstupní impedance (30 W, 100 W). Používá se při testování speciálních komponent citlivých na úroveň signálu na měřeném obvodu i na nastavení ekvivalentního obvodu (měření indukčností s magnetickým jádrem, keramických kondenzátorů apod.).

Další přístroj z řady měřičů LCR, umožňující testovat součástky frekvencí až 100 kHz, je přístroj BS 4030. Jeho technické parametry jsou uvedeny na internetových stránkách www.amt.cz. Standardní nabídku tvoří také velmi oblíbený měřič LCR MIT 9216A, který měří při frekvencích až do 100 kHz.

Digitální multimetry řady BST zahrnují celkem šest modelů. Přístroje měří kromě základních elektrických veličin také frekvenci, kapacitu a teplotu, určují činitele plnění, vypracovávají stavovou analýzu logických obvodů apod. Vybrané typy neobsahují standardní pojistky; měřicí rozsahy jsou chráněny elektronicky (systém S.O.A.P.). Multimetry BST se vyznačují vysokou vstupní impedancí, měřením velmi malých proudů, galvanometrem DC měřícím s rozlišením 2 nA apod. Právě speciální funkce umožnily zařazení multimetrů BST do sortimentu společnosti AMT.

Nové klešťové multimetry a analyzátory sítí, které splňují stále vyšší požadavky kladené na měření v elektrických sítích, jsou používány především při provozních měřeních. Klešťové multimetry měří stejnosměrné a střídavé proudy až do 2,5 kA, činný, jalový a zdánlivý výkon, včetně účiníku, vyhodnocují harmonické složky napětí a proudů, umožňují určit sled fází atd. Analyzátory sítí s vnitřní pamětí zaznamenávají parametry nastavené uživatelem v jednofázových nebo třífázových soustavách. Kromě grafického zobrazení v časové rovině umožňují zobrazit měřené veličiny také v komplexní rovině. Přístroje zaznamenávají do vnitřní paměti požadované měřené veličiny, přechodové děje, překročení nastavených parametrů apod. Naměřené hodnoty lze analyzovat přímo v přístroji nebo je importovat do počítače.

Analogové osciloskopy s frekvenčním rozsahem do 100 MHz jsou charakteristické především stálostí technických parametrů, nízkými pořizovacími náklady a dlouhou životností bez servisních zákroků.

Obr. 3.

Obr. 3. Digitální osciloskop DS 1250

Řada digitálních osciloskopů DS 1100 (monochromatický displej) a DS 1100C (barevný displej) zahrnuje celkem šest modelů s šířkou pásma DC až 80, 150 a 250 MHz. Přístroje jsou dvoukanálové s maximální úrovní na vstupu 400 V (rms – root-mean-square, efektivní; pp – peak-to-peak, rozkmit). Ovládání osciloskopů a vybrané funkce jsou řízeny z menu, umístěného v pravé části displeje. Osciloskopy mají paměť 32 kB, v reálním čase vzorkují rychlostí 200 MS/s, ekvivalentně 25 GS/s (tj. mega, resp. giga vzorků za sekundu). Komunikaci s prostředním zabezpečuje univerzální rozhraní USB, sériové rozhraní RS-232 a Centronix. Zvláště zajímavé je rozhraní USB, kterým je standardně vybavena většina počítačů. Toto rozhraní je velmi rychlé (srovnatelné s GPIB – General-Purpose Interface Bus, univerzální propojovací sběrnice), takže lze konstatovat, že RS-232 je u osciloskopů nadstandardně (obr. 3). Software, který je součástí dodávky, komunikuje v prostředí Windows 98; zvláště příjemné ovládání osciloskopu a přenos obrázků jsou ve Windows XP. Software pracuje obousměrně, přenos je možný také v reálném čase. Z počítače lze ovládat osciloskop. Po přepnutí do funkce RUN je na monitoru počítače zobrazen reálný průběh, který je propojen se vstupem osciloskopu. Přímý tisk – funkce HardCopy, lze realizovat na běžné tiskárně s paralelním rozhraním.

Možnosti použití osciloskopů řady DS 1100 rozšiřují speciální funkce, které jsou součástí standardní výbavy. Matematické operace jsou rozděleny do dvou částí. Základní aritmetické operace umožňují součet, rozdíl a inverzi kanálů. Pokročilé funkce zahrnují analýzu FFT (Fast Fourier Transformation, rychlá Fourierova transformace) a měření v tolerančním poli. Novinkou u osciloskopů řady DS 1000C je analýza FFT v reálním čase. Okna pro FFT jsou Flattop (lepší amplitudové rozlišení) a Blackman (určeno pro přenosové signály, podobně jako Hanning a Hamming, ale s kosinovými složkami, umožňujícími redukci zvlnění).

Zajímavostí u osciloskopů je možnost současného zobrazení signálu a jeho analýzy FFT, popř. pouze analýzy FFT. U reálné analýzy FFT je možné použít vertikální a horizontální kursory, popř. rozdíl mezi kursory.

Obr. 4.

Obr. 4. Generátor funkcí FG 7005C

Osciloskopy řady DS 1000/1000C umožňují také přímé, reálné měření vybraných parametrů na zobrazeném průběhu. Jsou vybaveny speciálními obvody pro zachycení nespojitostí 10 ns a vnitřní pamětí pro uchování nastavení přístroje a průběhů. Pamětí je celkem deset. Novinkou je také funkce rychlého spouštění (FAST TRIGGER). Při zapnutí funkce lze prohlížet před spouštěním a po něm deset dílků. Je-li funkce rychlého spouštění vypnuta, je paměť 32 kB aktivní a je možné prohlížet před spouštěním deset dílků a po spouštění 630 dílků. Celkem lze tedy získat reálnou informaci o signálu v rozmezí 640 dílků, což je, vzhledem k ceně osciloskopu, zajímavá informace. Funkce horizontálního displeje jsou rozšířeny o nastavitelné spouštění časové základny HoldOff. Také funkce UTILITY je u nové řady osciloskopů rozšířena o možnost interpolační kalibrace. Standardně je možné osciloskopy po odpojení vstupů kalibrovat, přičemž výsledky jednotlivých kroků kalibrace jsou zobrazeny na displeji. Z konstrukčního hlediska jsou samotný osciloskop, zdrojová část a vstupní obvody jednotlivě umístěny ve stíněném prostoru; to zaručuje dokonalé zobrazení signálů při nejnižší nastavené citlivosti vertikálního zesilovače.

Generátor funkcí EZ Digital FG 7020A s frekvenčním rozsahem do 20 MHz a frekvenčním čítačem do 3 GHz posouvá generátory funkcí řady FG 7000C opět do vyšší třídy (obr. 4). Rovněž univerzální a frekvenční čítače řady FC 7150U a FC 3000 (RS-232 plus SW, měřící do 3,7 GHz) jsou oblíbené a spolehlivé měřicí přístroje.

Měřiče neelektrických veličin zahrnují nové, velmi přesné digitální teploměry s možností volby druhu snímače, pyrometry se speciálním laserovým zaměřovačem, měřiče vlhkosti v prostoru a v materiálu, záznamníky atd.

Další informace mohou zájemci získat v inzerátu na této straně nebo na adrese:

AMT měřicí technika, spol. s r. o.
Leštínská 2418/11
193 00 Praha – Horní Počernice
fax: +420 281 924 344
tel.: +420 281 925 990
mobil: +420 602 366 209
e-mail: info@amt.cz
internet: www.amt.cz