Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 7/2018 vyšlo
tiskem 27. 6. 2018. V elektronické verzi na webu od 27. 7. 2018. 

Téma: Kabely, vodiče, kabelová technika; Nářadí, nástroje a zařízení pro práci s kabely

Hlavní článek
Parametrizace obvodových modelů lithiových akumulátorů pro elektromobilitu
Smart Cities (3. část – 1. díl)

Aktuality

Energetici v Dukovanech spustili čtvrtý blok, elektřinu vyrábí všechny bloky V Jaderné elektrárně Dukovany energetici spustili čtvrtý výrobní blok. Ukončili tak…

Nejlepší studenti 2018 nalezeni Do finálového kola 8. ročníku soutěže Nejlepší student, které se konalo 20. června 2018 v…

Výběrové řízení na dodavatele pro krytí ztrát pokračuje pátým aukčním kolem Páté aukční kolo výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové…

Sympozium o fyzice plazmatu – trendy jaderné fúze i aplikace netermálního plazmatu v medicíně Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze pořádá ve spolupráci…

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

Chcete zlepšit výkon průmyslové sítě a digitalizovat vaši výrobu? Přihlaste se na odborný seminář společnosti Siemens na téma Řešení z oblasti průmyslové…

Více aktualit

Vstup ČR a oblasti energetiky do EU

číslo 4/2002

Referáty

Vstup ČR a oblasti energetiky do EU

Elektrárenská společnost ČEZ přivítala předběžné uzavření kapitoly „Energetika“, ke kterému došlo v Bruselu v rámci vstupních rozhovorů mezi EU a Českou republikou. Společnost ČEZ, největší domácí výrobce elektrické energie, je na vstup do Evropské unie po všech stránkách připravena. Po technické, ekologické i organizační stránce ČEZ splňuje požadavky Evropské unie již několik let. Odvětví energetiky vstoupilo do Evropy již v roce 1996, kdy došlo k propojení české elektrizační soustavy se západoevropskou. ČEZ přitom investoval značné prostředky do elektráren a do jejich přizpůsobení evropským standardům

Značné investice si vyžádala také ochrana životního prostředí. Do náročného ekologického programu, který proběhl v letech 1992 – 1998, investoval ČEZ 45 miliard korun. Nejstarší uhelné elektrárny byly odstaveny, zbylé odsířeny. Díky tomu došlo ke snížení emisí oxidu siřičitého o více než 90 % a elektrárny ČEZ splňují již od roku 1999 přísné limity, které určuje legislativa Evropské unie. V rámci tohoto programu byly elektrárny vybaveny i moderními systémy řízení a provedena další opatření tak, že kvalita elektřiny, důležitá pro moderní technologie, v českých sítích je naprosto stejná jako kdekoliv v západní Evropě. V roce 2001 ČEZ zavedl ve všech elektrárnách klasické energetiky systém řízení ochrany životního prostředí podle mezinárodní normy ISO 14001.

Zařízení z oblasti jaderné energetiky ČR, která byla s uzavřením energetické kapitoly do jisté míry spojována, svými parametry překračují průměr zemí Evropské unie a podle některých ukazatelů se řadí mezi nejlepší na světě.

Evropská unie považuje za významnou prioritu liberalizaci trhu s elektřinou. Celý proces má být završen v roce 2006, kdy si budou moci vybrat svého dodavatele elektřiny jednotlivé domácnosti.

Proč „Duhová energie“

ČEZ vítá liberalizaci trhu s elektřinou v ČR a aktivně na ni reaguje nově uvedeným obchodním programem Duhová energie. Co „barva“, to jednotlivý produkt, tedy dodávka elektrické energie lišící se a charakterizovaná dodávkovým režimem, zdrojem (tedy částí produkce elektráren ČEZ), časovým rozmezím a hlavně cenou.

ČEZ jako první společnost již od září 2001 nabízí a prodává svou elektřinu formou veřejné nabídky nejen distributorům (těm předostně), ale i obchodníkům a konečným zákazníkům z řad velkých odběratelů, což je v ČR asi 60 společností.

Jako první produkt nabídl ČEZ na začátku září 2001 distribučním společnostem nejlevnější tzv. žlutou elektřinu. Jde o pásmovou dodávku elektřiny po celý příští rok (nepřetržitá dodávka stejného množství po 24 hod. denně, 365 dní v roce) za 73 hal./kWh, kterou budou realizovat nejlevnější zdroje ČEZ – jaderné elektrárny a pánevní uhelné elektrárny. Cena obdobné dodávky na trzích našich západních sousedů i v Polsku se pohybuje na úrovni 78 až 80 hal./kWh.

Všechny distribuční společnosti využily další nabídku „balíčkových“ produktů z nabídky duhové energie ČEZ pro rok 2002. Jednalo se o tzv. „oranžovou energii“ – denní konstantní dodávku od 8 do 20 hod. pro pracovní dny a tzv. „světlemodrou“ denní konstantní dodávku od 8 do 20 hod. pro pracovní dny v jednotlivých měsících.

Dále elektrárenská společnost ČEZ nabídla distribučním společnostem další tři nové produkty: tzv. zelená elektřina – celoroční pásmová pro pracovní dny za 88 hal./kWh, tzv. červená elektřina – měsíční pásmová dodávka v průměru za 82 hal./kWh a tzv. modrá elektřina – měsíční pásmová dodávka pro pracovní dny v průměru za necelých 90 hal./ Wh. Ceny všech těchto produktů jsou hluboko pod průměrnou cenou v letošním roce, kdy regulátorem byla stanovena průměrná cena na 97 hal./ kWh.

Následně ČEZ nabídl distribučním společnostem i svůj sedmý a poslední „balíčkový“ produkt, kterým je tzv. „duhová elektřina“ (reziduální diagram). Duhový proto, že tento produkt již není v bloku, jako jednotlivé „jednobarevné balíčky“ – denní konstantní dodávky v daném časovém úseku dne, ale produkt již reaguje na měnící se spotřebu elektrické energie v čase.

Protože poslední produkt již nebyl nabízen jako blok, ale nabídka obsahovala více cen, nelze v tuto chvíli prezentovat průběžnou celoroční průměrnou cenu. Cena produktů postupně rostla od 73 hal./kWh za žlutou celoroční pásmovou nabídku až po necelých 1,3 Kč/kWh za dodávku elektřiny v zimních špičkách. ČEZ pro rok 2002 zlevnily a garantují, že průměrná cena nabízené elektřiny zahrnující všechny produkty pro tuzemský trh, bude v roce 2002 nižší než loni, kdy byla na úrovni 95 hal./kWh, i pod cenou stanovenou Energetickým regulačním úřadem pro rok 2002, která činí 97 hal./kWh.

Prodejem nevyužité množství elektřiny, zhruba 2,6 TWh, bylo následně nabídnuto v probíhající veřejné soutěži všem zájemcům – opětně distribučním společnostem, oprávněným zákazníkům, licencovaným obchodníkům.

ČEZ přednostně oslovuje distribuční společnosti, protože zastupují své chráněné zákazníky, kteří si ještě nemohou volně vybrat svého dodavatele. Jde o 70 % trhu, pro který mají distributoři povinnost zabezpečit nejlevnější dodávky elektřiny. ČEZ má připraveno u každého produktu menší rezervní množství elektřiny, aby veřejná soutěž mohla proběhnout i v tom případě, že všichni přednostní distributoři nabídku využijí. Pro ČEZ je prioritou, aby všichni potencionální zákazníci si mohli vybrat.

Zkušenosti z prodeje

Do výběrového řízení na první produkt ČEZ, tzv. „žlutou elektřinu“, se přihlásilo 16 firem a jejich poptávka převýšila nabízený objem třikrát. Vyvolávací cena byla stanovena na 73,4 hal./kWh a byla stejná jako předešlá přednostní nabídka pro distribuční společnosti. Uspokojena byla poptávka 5 firem, přičemž minimální cena uspokojené poptávky byla 75 hal./kWh. Průměrná dosažená cena činila 76,1 hal./kWh a vzrostla oproti vyvolávací ceně o 3,7 %. Do prvního výběrového řízení bylo nabídnuto nevyužité množství elektřiny, které v první fázi, kdy byly přednostně osloveni distribuční společnosti, odmítla, jako jediný distributor, Severomoravská energetika, protože její dozorčí rada kontrakt neschválila.

ČEZ vidí v otevření trhu příležitost jak zhodnotit, ve srovnání s konkurencí, levnou výrobu elektřiny ve svých elektrárnách. To však bude plně možné jen v tom případě, pokud čeští výrobci budou mít stejné podmínky na českém a zahraničních trzích jako cizí výrobci.

Snahou ČEZ bude, aby se trh co nejdříve otevřel pro všechny zákazníky, včetně domácností. Dalším cílem je přispět k vytvoření dlouhodobě konkurenceschopné energetiky v ČR a dosáhnout jejího efektivního fungování pro tuzemské zákazníky.

ČEZ se chce v tržním prostředí odlišit od konkurence ve čtyřech oblastech: především konkurenceschopnou cenou, spolehlivostí (v tuto chvíli to mnohým přijde samozřejmé, ale to se změní s prvním krachem obchodníka tak, jako tomu bylo např. u bank, cestovních kanceláří nebo kampeliček), ekologickou výrobou (všechny elektrárny ČEZ splňují obdobné ekologické limity jako západní konkurence) a výrobou pouze na českém území s využitím českých dodavatelů (dodavatelé uhlí, inženýrské firmy, atd.).