časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Vrcholné setkání mezinárodního elektronického průmyslu

číslo 10/2004

zprávy

Vrcholné setkání mezinárodního elektronického průmyslu
Nejmodernější komponenty a aplikace s enormním růstovým potenciálem

  • Světový vedoucí veletrh electronica 2004 – výkladní skříň pro nejaktuálnější komponenty, systémy a aplikace elektroniky

  • Transfer vědomostí: Spektrum veletrhu je rozšířeno o uživatelská fóra a konference o elektronických aplikacích orientovaných na budoucnost

  • Pozitivní signály trhu pro electronica 2004

Od 9. do 12. listopadu 2004 bude Neue Messe München místem konání veletrhu electronica, světově největšího a nejdůležitějšího odborného veletrhu pro komponenty, systémy a růstově silné aplikace elektroniky. Světový vedoucí veletrh zahrnuje 16 výstavních oblastí, přehledně dělených do 14 hal o celkové výstavní ploše téměř 152 000 m2. Pořadatel Messe München očekává na letošním vrcholném setkání mezinárodního elektronického průmyslu asi 3 000 vystavovatelů a 75 000 odborných návštěvníků. Rozšířením veletrhu o tři uživatelská fóra a tři kongresy v sousedním Internationales Congress Center München (ICM - Mezinárodní kongresové centrum Mnichov) pokrývá electronica 2004 s orientací na budoucnost také aplikace s obzvláště vysokým růstovým potenciálem.

Rozsáhlé spektrum pro vysoce kvalifikované publikum

Electronica představuje celé spektrum elektroniky, její oblasti použití s dobrými výhledy do budoucna a podává kompletní přehled o trhu a oboru. Její návštěvníci pocházejí z technických a obchodních oblastí: techničtí specialisté z vývoje a nákupu, management a podniková vedení. Hlavními oblastmi zájmu jsou průmyslová elektronika, telekomunikace a automobilová elektronika, spotřební, zábavní a lékařská elektronika. Jako čistě B2B (business to business) veletrh přitahuje electronica vysoce kvalifikované návštěvníky. 91 % z nich jsou rozhodující osoby, 21 % patří do nejužšího okruhu vedení svých podniků. Na electronice se setkávají mezinárodní vedení trhu v oboru.

Uživatelská fóra a konference soustředěné na růstové trhy

Nová a jedinečná je v tomto roce informační nabídka veletrhu electronica k růstově silným oblastem použití elektroniky i rozsáhlá nabídka pro transfer vědomostí s arénami, fóry a kongresy. Speciálně instalovaná uživatelská fóra s výstavním prostorem a přednáškovým pódiem se soustředí na růstové sektory: pro automobilovou elektroniku „Automotive Innovation„ v hale C2, k „Wireless Communications„ v hale A4 a s „World of MEMS„ v hale A3 k Microelectronic Mechanical Systems. Přesahující přednáškový program nabízí Arena electronica a ZVEI-Podium v hale C1, „Embedded in Munich„ Arena v hale A6 pro Embedded Technologie a „EMS-Village„ v hale B1 pro vyhotovování zakázek elektroniky. Za kvalitní program ručí úzká spolupráce s Centrálním svazem elektrotechniky a elektroprůmyslu (ZVEI) a s renomovanými a obzvlášť kompetentními mediálními partnery.

Nabídka kongresů veletrhu electronica zahrnuje tři akce. Od 8. do 11. listopadu zasedá v ICM „Embedded in Munich Conference with Embedded Systems Conference Munich„. 8. a 9. listopadu se koná odborné automobilové zasedání pod názvem „Bezchybná automobilová elektronika pomocí enteligentního Software-Management„. „Wireless Congress 2004 : Systems & Applications„ se koná od 10. do 11. listopadu.

Electronica 2004 pro trhy s potenciálem

Ze strany trhu jsou pro elektroniku a její mnohé slibující využití pozitivní signály. Podle údajů ZVEI stoupl světový trh pro elektronické stavební prvky v roce 2003 o 11,6 % na 305,2 miliard US dolarů, pro rok 2004 se předpovídá nárůst o 15,3 %. V Evropě se ukazují růstově silné speciálně u polovodičů především přístupové země do EU. Zaujímají na evropském trhu podíl mezitím 9 % s objemem 2,435 miliard US dolarů v roce 2002 – se vzrůstající tendencí. Obzvláště atraktivními sektory elektroniky se v budoucnu stanou mezi jinými automobilová elektronika, mikroelektronika a Wireless Technologie. Nezadržitelně stoupá poptávka po automobilové elektronice: podíl elektronických dílů v automobilu – například pro bezpečnost nebo oživenou prezentaci faktů – by měl podle názorů podniku pro výzkum trhu Frost & Sullivan narůst v příštích 6 letech z 25 na 40 procent. Tato potřeba se také pozitivně odráží na trhu s Microelectronic Mechanical Systems (MEMS). ZVEI předpovídá světovému trhu pro MEMS komponenty objem 5,7 miliard US dolarů pro rok 2005. Pro vysoký potenciál Wireless Technologie svědčí kromě jiného světový obrat pro WLAN-polovodiče: analýzy IDC vycházejí z toho, že tento obrat naroste ze 600 miliónů US dolarů v roce 2002 na 1,1 miliardy US dolarů do roku 2007.

Vývoje trhu a růstově silných aplikací realizuje electronica ve svých jasně a přehledně strukturovaných výstavních oblastech a uživatelských fórech optimálně a se zaměřením na budoucnost. V neposlední řadě právě proto je electronica mezinárodně uznávaný Business-Event elektroniky a platí každé dva roky za vrcholné setkání oboru.

Další informace k veletrhu electronica 2004 jsou i dispozici na internetu pod www.electronica.de. Denně aktuální zprávy z elektroniky o produktech a oboru nabízí internetový portál www.global-electronics.net.

O veletrhu electronica

Electronica je světový vedoucí veletrh pro stavební prvky, stavební skupiny a růstově silné využití elektroniky. Je to akce organizovaná Messe München International v rámci její globální elektronické sítě. K tomu patří veletrhy po celém světě a internetový portál. Světový vedoucí veletrh electronica, Productronica a LASER.World of Photonics stejně jako mezinárodní odborný veletrh FiberComm ukazují velké mezinárodní trendy v sídle Mnichově. Regionální vedoucí veletrhy electronicAmericas, electronicAsia, electronicaChina&Productronica China, componex/electronicIndia a eletronicaUSA staví na know-how těchto veletrhů. Jejich nabídka produktů je přizpůsobena každému regionálnímu trhu.

Česká účast na veletrhu: CzechInvest, CUBE CZ, E.S.H. & F, spol. s. r. o., Elektrokov Znojmo, Tesla Jihlava, Busch Pelhřimov, Tesla Ecimex, SQS Vláknová optika, Motorpal Autoparts, Koala Elektronik a další. Celkem očekáváme 20 českých firem na ploše 400 m2.

Bližší informace (v pěti světových jazycích) na Internetu: www.electronica.de

Zlevněné vstupenky a katalogy za Kč po zaregistrování se na www.electronica.de ubytování a bližší informace k veletrhu:

Zastoupení Messe München GmbH pro ČR: Expo-Consult+Service spol. s r. o.
Příkop 4
604 45 Brno
tel.: 545 176 158
fax: 545 176 159
http://www.expocs.cz