časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Vrcholí přípravy MSV 2002

|

číslo 8-9/2002

Mezinárodní strojírenský veletrh

Vrcholí přípravy MSV 2002

44. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu je tu. Podle očekávání pořadatelů se v termínu 16. až 20. září sejde na brněnském výstavišti více než 2 500 vystavujících firem a přes 100 000 odborných návštěvníků. V porovnání s rokem 2001 přibyli noví vystavovatelé z České republiky i ze zahraničí. Platí to i pro oblast elektrotechniky, ať už jde o měřicí, řídicí, automatizační a regulační techniku, zvýrazněnou ve 2. projektu Automatizace, nebo o silnoproudou elektrotechniku. Ta byla spolu s energetikou nosným tématem minulého ročníku a zájem o tuto aktuální problematiku stále trvá. Mezi přihlášenými je opět ČEZ a šest z osmi regionálních distribučních společností.

Obr. 1. Obr. 2. Obr. 3.

Na bienálním projektu Automatizace se ve srovnání s premiérou očekává zřetelný posun v šíři sortimentu vystavované moderní techniky. Převahu v nabídce exponátů mají i letos zahraniční výrobci, z nichž někteří představují světovou špičku. Automatizační techniku tu letos vystavují například firmy Fischer-Rosemount, s. r. o., Schenck spol. s r. o., B + R automatizace, spol. s r. o., Seno spol. s r. o. nebo Schneider Electric CZ, s. r. o. Stánky firem představujících tento obor budou umístěny ve svých tradičních pavilonech C a Z, dále v pavilonech B a V při souběžně konaném 3. mezinárodním veletrhu obráběcích a tvářecích strojů IMT, ale i v ostatních halách, kde se představí automatizační technologie úzce spjaté s prezentovaným oborem.

Obory Energetika a silnoproudá elektrotechnika byly hlavními tématy MSV v roce 2001. V letošním roce samozřejmě zájem o tyto obory nijak nestagnuje, zejména o energetiku je trvale velký zájem mezi návštěvníky.

Den Počet návštěvníků
absolutní poměrný
pondělí 12 581 12 %
úterý 22 985 22 %
středa 28 757 28 %
čtvrtek 26 598 25 %
pátek 13 594 13 %
celkem 104 515 100 %

Pořadatelé veletrhu ve snaze podpořit účast malých a středních firem připravili akci Elektrokontakt, která probíhá současně s MSV. Speciální stanový objekt se standardně řešenými expozicemi se během veletrhu stane dočasným domovem těch firem, které využily zvýhodněných finančních podmínek a odhodlaly se (mnohdy ke své první) účasti na tradiční a velkolepé veletržní akci MSV.

Obdobná akce se odehrála již v loňském roce, kdy se jí zúčastnilo na čtyři desítky firem. Časový posun se projevil i na zvýšení úrovně kvality, o čemž svědčí prodloužení doby konání této dílčí akce na celou dobu konání MSV. I letos se Elektrokontaktu zúčastní především prodejci elektrických přístrojů, elektroinstalačního materiálu, světelných zdrojů, elektronických součástek, budou tu zastoupeny i přístroje pro automatizaci a řízení, zařízení zabezpečovací techniky, měřicí a laboratorní zařízení. To naznačuje, že pořadatelé i vystavovatelé mohou očekávat velký zájem odborné veřejnosti.

Zlaté medaile
Při příležitosti konání 44. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu a 3. ročníku Mezinárodního veletrhu obráběcích a tvářecích strojů budou nejlepším exponátům již tradičně uděleny generálním ředitelem Veletrhy Brno, a. s., Zlaté medaile.

Obr. 1.

Hodnocení exponátů probíhá ve dvou základních kolech a vyhlášení oceněných exponátů je výsledkem práce odborné hodnotitelské komise, která přihlášené exponáty posuzuje podle stanovených kritérií, mezi něž patří novost a originalita koncepčního a konstrukčního řešení, technická a technologická úroveň, stupeň inovace, výrobní provedení celku i detailů, design, uživatelský komfort, obchodně-technické parametry, splnění legislativních požadavků, ekologické aspekty výrobku, celková úroveň prezentace exponátu.

Kolik návštěvníků přijde na veletrh?
Odpověď na tuto otázku hledají především firmy při úvahách, jestli se jim vyplatí na veletrhu vystavovat. Zrovna tak ji ale mohou využít sami návštěvníci, kteří plánují optimální den, kdy by se jim mohlo podařit vidět co nejvíce a získat hodně kontaktů. To ovšem znamená, že na výstavišti nesmí být moc velká tlačenice. Zkusme se podívat do statistiky loňského ročníku.

Pouhým okem vidíme ten nával druhý a třetí veletržní den. O něco méně jsme se tlačili druhý den a vysloveně volno bylo na začátku a na konci veletrhu. Takže vyberme z těch dnů ty nejvhodnější a přijeďme na onu akci, která také dělá Brno Brnem.


Z nabídky odborných konferencí a seminářů

(výběr akcí vztahující se svým zaměřením k elektrotechnice, stav k 12. 7. 2002, podrobné informace na www.bvv.cz)

pondělí 16. 9.

9.00 – 14.00 h
seminář: Nanotechnologie a její místo v moderní výrobě
místo: Kongresové centrum Brno, sál E
odborný garant: VUT - FSI, ÚST Brno, prof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc.

9.30 – 17.00 h
seminář: Revize plynoucí z aplikace energetických zákonů a vyhlášek – připravované novelizace
místo: administrativní budova BVV, sál 102
odborný garant: Asociace energetických manažerů

úterý 17. 9.

podvečer
Zlatá medaile MSV a IMT 2002 – vyhlášení výsledků a předání cen
místo: pavilon A - Rotunda
vyhlašovatel: Veletrhy Brno, a. s.

9.00 – 14.00 hod.
konference: WATT 2002
místo: administrativní budova BVV, sál 102
odborný garant: Ing. Pavel Hála, Elektromanagement

9.00 – 16.00 h
seminář: Programy EU využívané v energetice
místo: Kongresové centrum Brno, sál B
odborný garant a organizační zajištění: Český svaz zaměstnavatelů v energetice

středa 18. 9.

9.00 – 13.00 h
seminář: Certifikace systémů řízení – ISO 9001:2000
místo: administrativní budova BVV, sál 103
odborný garant: Český lodní a průmyslový registr, s. r. o.

9.00 – 13.00 h
seminář: Energetické dopoledne – setkání odborné veřejnosti s představiteli JME, a. s.
místo: Kongresové centrum Brno, sál A
odborný garant: Jihomoravská energetika, a. s.

9.00 - 16.00 h
odborný doprovodný program: Průmyslové Fórum 2002 - IV. ročník
místo: Administrativní budova BVV, sál 102
odborný garant: Computer Agency o. p. s.

14.00 – 18.00 h
seminář: Automatizace a informační technologie – Vize v automatizaci II
místo: Kongresové centrum Brno, sál A
odborný garant: ElA - Českomoravská elektrotechnická asociace

čtvrtek 19. 9.

9.00 - 16.00 h
seminář pro revizní techniky: Celostátní setkání elektrotechniků (1. část)
místo: Kongresové centrum Brno, sál A
odborný garant a organizační zajištění: Ing. Michal Kříž a L. P. Elektro s. r. o.

pátek 20. 9.

9.00 – 16.00 h
seminář pro revizní techniky: Celostátní setkání elektrotechniků (2. část)
místo: Kongresové centrum Brno, sál A
odborný garant a organizační zajištění: Ing. Michal Kříž a L. P. Elektro s. r. o.