časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Volací systém pro invalidní osoby

číslo 2/2006
 
 

Volací systém pro invalidní osoby

PhDr. Pavel Kaděra, product manager, ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec n. N.

Signalizační systém ENSTO

Doplňkovým sortimentem základních řad elektroinstalačních přístrojů ABB s.r.o., Elektro-Praga, je signalizační systém ENSTO, jehož jednotlivé prvky umožňují nejrůznější varianty aplikací. Dosud byla nabízena sada pro signalizaci nežádoucího úniku vody a aplikace signální komunikace pacient–sestra doplněná dorozumívacím zařízením, která má četné možnosti využití v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních, pečovatelských domech pro seniory i v léčebnách pro dlouhodobě nemocné. Nyní je k dispozici nabídka jednoduché varianty přivolání pomoci pro invalidní osoby, které po určitou dobu používají prostor, v němž jsou samy. Jde např. o toalety, sprchy, koupelny apod., a to nejenom ve zmíněných zdravotnických zařízeních, ale také v budovách úřadů, hotelech, na čerpacích stanicích a jinde.

Obr. 1. Tlačítko nouzového volání (řada Time)
Obr. 2. Tahové signální tlačítko (řada Reflex SI)
Obr. 3. Svorkovnice pro připojení šňůrového tlačítka (řada Time)
Obr. 4. Kontrolní modul s alarmem (řada Element)

Obr. 1. Obr. 2. Obr. 3. Obr. 4.

V České republice neexistuje norma nebo jednotný předpis, jak mají být nouzovým přivoláním pomoci zabezpečeny prostory sociálních zařízení pro handicapované osoby. Schválení konkrétního řešení bezbariérového pohybu, šířky dveří, zdolávání schodiště, nástupu do dopravních prostředků, a tedy i způsobu přivolání z místnosti dočasně izolovaného pobytu je na orgánech, které posuzují rozsah omezení a podmínky pro osoby se zdravotně tělesným postižením (ZTP). Stejně je tomu i v zemích EU (např. v Německu má každá spolková země vlastní úpravu pravidel). Ve snaze řešit alespoň jedno z mnoha možných usnadnění života invalidních občanů přichází ABB s.r.o., Elektro-Praga, s již zmíněným systémem nouzového volání.

Tab. 1. Přehled osazení prvky v jednotlivých řadách

Designová řada a objednací čísla
Název Element Time Reflex SI
volací tlačítko 3559-A91345 + 3558E-A00610 xx 3559-A91345 + 3558E-A00610 xx 3559-A91345 + 3559B-A00620214
volací tlačítko prosvětlené 3280E-A02002 xx 3280E-A02002 xx FAP 2001
tahové tlačítko     FAP 3002
svorkovnice/adresná spínací jednotka 3938E-A00025 xx 3938E-A00025 xx FAP 3010
šňůrový ovladač koncový FAP 9001 FAP 9001 FAP 9001
kontrolní modul s alarmem 3280E-A02001 xx 3280E-A02001 xx FEH 2001
nulovací tlačítko 3559-A91345 + 3558E-A00610 xx 3559-A91345 + 3558E-A00610 xx 3559-A91345 + 3559B-A00620214
transformátor 3280E-A01000 xx 3280E-A01000 xx FLM 1000
Poznánka: barevné provedení (xx): 01 – bílá/ledová bílá, 03 – bílá/bílá, 07 – karamelová/ledová šedá (Element), 08 – titanová (Time)

Dojde-li v právě jmenovaných místnostech k náhlé nepříznivé příhodě handicapované osoby nebo ke zhoršení jejího zdravotního stavu, je pro ni důležitá možnost přivolat pomoc kýmkoliv, kdo je momentálně vně těchto uzavřených prostor.

Obr. 5.

Obr. 5. Dispozice prvků na toaletě

Základní skupiny prvků

Přístroje systému přivolání pomoci musí plnit tyto tři funkce:

  • dosažitelné umístění tlačítka nouzového volání,
  • zřetelná signalizace na vnější straně místnosti,
  • bod nulování alarmu uvnitř místnosti po zásahu přivolané pomoci.

Přístroje jsou prostřednictvím transformátoru napájeny bezpečným malým napětím (mn). Ke svorkovému propojení se použijí vodiče o průřezu 0,5 až 0,8 mm2. Krycí a ovládací komponenty je možné zvolit v bílé barvě řady Reflex SI (design programu ABB pro zdravotnictví) nebo v řadě Element a Time – barevné odstíny bílá/bílá, bílá/ledová bílá a karamelová, resp. titanová. K montáži přístrojů pod omítku se použijí běžné instalační krabice, u řady Reflex SI lze provést i vrchní montáž včetně dvojnásobné kombinace. Krycí rámečky se standardně zvolí podle katalogových údajů zmíněných designových řad.

Obr. 6.

Obr. 6. Schéma zapojení přístrojů systému

1. Jak přivolat pomoc
Volací tlačítko se umísťuje v dosahu handicapované osoby, a to i pro případ jejího pádu na podlahu. Nejjednodušší aplikací je zapínací tlačítko s popisovým polem a textem, např. NOUZOVÉ VOLÁNÍ. Pohodlnějším řešením je použití prosvětleného tlačítka rovněž s popisovým polem (obr. 1). Po stisknutí se tlačítko podsvětlí a volajícího uklidní, že jeho nehoda je avizována. Dalším přístrojem je tahové signální tlačítko (obr. 2 – v současné době pouze v designu Reflex SI), které má další paralelní zapínací ovladač se šňůrou délky 2,5 m. Čtvrtou variantou aktivace volání je nainstalování svorkovnice, popř. adresné spínací jednotky (obr. 3), a z ní vyvedeného šňůrového koncového ovladače ze standardní nabídky programu Ensto nebo jiného libovolného tlačítka namontovaného na pohyblivý přívod. Popisové pole těchto prvků je však pouze na adresné spínací jednotce řady Reflex SI. Přehled jednotlivých prvků podle vybavenosti designů je uveden v tab. 1.

Obr. 7.

Obr. 7. Nulovací tlačítko (řada Element)

2. Jak se dozvědět o nehodě
Volání invalidní osoby je indikováno na kontrolním modulu s alarmem (obr. 4), který je situován z vnější strany nad dveřmi nebo v horní části vedle dveří (obr. 5). Prvek v sobě slučuje kontrolní proudovou smyčku, nulování a dále bzučák a diody LED jako zdroje zvukového a optického alarmu. Stiskem nouzového tlačítka je aktivován alarm, vydávající jednak nepřetržitý zvukový signál a jednak přerušované výstražné světlo vypuklé červené čočky, jež je viditelná i ze strany. Propojení přístrojů je uvedeno v obr. 6.

3. Jak zrušit nouzové volání
Osoba, která po zaregistrování volání a poskytnutí pomoci opouští místnost, zruší aktivovaný alarm zapínacím tlačítkem, které je umístěno vedle dveří spolu s transformátorem SELV 230 V/15 V, 2 V·A (obr. 7). Zpravidla se tyto přístroje montují do svislé dvojkombinace. Nulování zruší optický a zvukový alarm na kontrolním modulu a zároveň zhasne uklidňující podsvícení volacího tlačítka.

Použití krycích rámečků ke kompletnímu osazení přístroji a podrobnější technické údaje jednotlivých prvků jsou k dispozici v Katalogu domovního elektroinstalačního materiálu, na CD-ROM a https://nizke-napeti.cz.abb.com/