Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 3/2017 vyšlo
tiskem 15. 3. 2017. V elektronické verzi na webu bude ihned. 

Téma: Amper 2017 – 25. mezinárodní elektrotechnický veletrh

Hlavní článek
Problémy elektromobility

Aktuality

MSV 2017 zacílí na Průmysl 4.0, automatizaci, environmentální technologie, dopravu a logistiku Již potřetí se na MSV 2017 upře pozornost na nové trendy průmyslové výroby. Průmysl 4.0 s…

Současné možnosti elektromobility představí AMPER Motion 2017 Největší přehlídka elektromobility v ČR proběhne 21.- 24. 3. na brněnském výstavišti a…

Startuje 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže Odstartoval již 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže E.ON Energy Globe.…

V distribuční soustavě (DS) ČEZ Distribuce, a. s. je vyhlášen kalamitní stav Od 9 h dne 24.2.2017 je vyhlášen kalamitní stav v Karlovarském kraji - okres Karlovy Vary…

Veletrh Věda Výzkum Inovace 2017 zahájí místopředseda vlády Pavel Bělobrádek Letošní ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace zahájí na brněnském výstavišti 28. února 2017…

Chytré lampy PRE potvrdily zhoršenou smogovou situaci v Praze Chytré lampy PRE potvrdily v rámci svého pilotního provozu, že v Holešovicích a…

Více aktualit

VigiCompact, Vigirex – proudové chrániče pro průmyslové instalace

číslo 6/2005

VigiCompact, Vigirex – proudové chrániče pro průmyslové instalace

Martin Dostál,
Marketing, Schneider Electric CZ, s. r. o.

Společnost Schneider Electric je jedním z předních světových výrobců přístrojů pro rozvody nízkého a vysokého napětí. K obvyklé nabídce vzduchových a kompaktních jističů pro silové rozvody patří i sortiment přístrojů pro monitorování a ochranu proti „zemním“ poruchám v instalacích nn.

Proudové chrániče

První skupinou jsou proudové chrániče pro rozvody konečné spotřeby a domovní instalace. Ty spadají do sortimentu modulárních přístrojů a jsou mezi odbornou veřejností dostatečně známy. Zpravidla jsou určeny k zajištění ochrany osob (citlivost 30 mA). Druhou skupinou jsou proudové chrániče pro použití v silových rozvodech, a to především v průmyslu a zemědělství (ochrana majetku). Vyžadovány jsou zde pro ochranu technologie nebo části elektroinstalace s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu (zbrojní průmysl, doly, zpracování chemikálií, zpracování dřeva, sila atd.). Obvykle požadovaná citlivost, která je dána instalačními a požárními předpisy, je IDn = 500 nebo 300 mA. V některých silových rozvodech nn se používají proudové chrániče s vyšším nastavením citlivosti IDn = 10 až 30 A, která zaručuje ochranu proti zkratům nízkých hodnot na konci dlouhých vedení (doly, elektrárny). Lze si vybrat z několika verzí přístroje pro ochranu a monitorování tohoto typu poruchy.

Obr. 1.

Obr. 1. Relé Vigirex

Nová řada Vigirex

Vigirex je řada přístrojů (relé a toroidů) pro detekci a monitorování proudů unikajících z důvodu poruchy izolace vedení. K detekci poruchy slouží měřicí toroid a vyhodnocovací relé, které je pak využito k místní nebo dálkové signalizaci poruchy nebo zhoršení izolačního stavu, především k vydání povelu vypínací spoušti jističe nebo odpínače daného vývodu. Je-li Vigirex použit ve spolupráci s kompaktním jističem řady Compact NS, je výrobcem garantováno bezpečné vypnutí poruchy do 40 ms (ochrana osob). Relé Vigirex (obr. 1) jsou určena pro montáž do panelu nebo na lištu DIN. V celém sortimentu přístrojů je možné zvolit pevně nastavená nebo nastavitelná relé. První možností nastavení je citlivost IDn od 30 mA do 30 A. Druhou možností je nastavení časového zpoždění od 0 do 5 s. Časové zpoždění se zpravidla používá pro zajištění časové selektivity. Druhým důvodem pro nastavení vyššího časového zpoždění může být potřeba vyloučit nežádoucí působení relé v případě různých přechodových spínacích jevů (např. rozběh elektromotoru). Na zajištění plynulosti napájení elektroinstalace a eliminaci nežádoucího působení relé byl při vývoji nové řady Vigirex kladen velký důraz – oproti standardu a požadavku normy nastalo zlepšení o 60 %. K tomu přispívají nové parametry a vlastnosti relé: filtrování frekvence, měření skutečné efektivní hodnoty či aplikace inverzní vypínací charakteristiky. Nový Vigirex tak vykazuje mnohem vyšší odolnost v obvodech s měniči frekvence, elektromotory nebo při výskytu vyšších harmonických.

Obr. 2.

Obr. 2. Jistič Compact NS250 s modulem proudového chrániče

Celá řada přístrojů Vigirex splňuje požadavky norem EN 60755, EN 60947-2 (ČSN EN 60947-2), třída A, AC. Je-li Vigirex využit k monitorování, lze využít možnost komunikace s nadřazeným řídicím systémem.

VigiCompact

VigiCompact je sestava kompaktního jističe nebo odpínače Compact NS (do 630 A; obr. 2) a doplňkového modulu proudového chrániče (Vigi). Tak je možné zajistit nadproudovou ochranu, chránič a spínací přístroj v jednom kompaktním celku. V závislosti na typu je citlivost modulu Vigi nastavitelná od 30 mA do 30 A. Nastavitelné časové zpoždění je od 0 s do 310 ms. Zřejmou výhodou VigiCompactu je mnohem snadnější instalace kompaktní sestavy. Stačí pouze připojit silové pásy nebo kabely, stejně tak jako k běžnému jističi. Instalace sestavy toroid-relé-jistič je časově a technicky náročnější. Kromě propojení vnějších vodičů je zapotřebí správně zvolit a instalovat toroid. K obvyklým chybám patří instalace toroidu okolo pevných pásů namísto kabelů nebo volba nevhodného průměru toroidu. Vnitřní průměr toroidu by měl být minimálně dvojnásobkem obvodu silových vodičů.

Obdélníkové snímače

Všeobecně lze říci, že při aplikaci klasického toroidu pro pracovní proudy nad 800 A velmi často dochází k nežádoucímu působení relé i tehdy, kdy v rozvodu není žádná porucha. V takových případech je třeba instalovat obdélníkový transformátor. Ten zajišťuje funkci proudového chrániče až do 3 200 A. První možností je opět použít relé Vigirex. Nastavení citlivosti je však od 0,5 do 30 A. Druhá možnost se více podobá řešení VigiCompactu a je výjimkou ve svém oboru. Obdélníkový transformátor je přímo spojen s jednotkou spouští jističe Masterpact NW/NT (jednotka Micrologic 7.0 A/P/H). Vypnutí při poruše je tudíž zajištěno přímo jednotkou spouští jističe.

Podrobnější informace o zde popsaných přístrojích zájemci naleznou na adrese www.schneider-electric.cz, kde jsou k dispozici podrobné katalogy Vigirex, Compact NS do 630 A a Masterpact.

Schneider Electric CZ, s. r. o.

Středisko služeb zákazníkům
tel.: 382 766 333
e-mail: tp@cz.schneider-electric.com

Praha – Thámova 13, 186 00 Praha 8
tel.: 281 088 111, fax: 224 810 849

Brno – Mlýnská 70, 602 00 Brno
tel.: 543 425 555, fax: 543 425 554

http://www.schneider-electric.cz