časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Veľtrh Elektro Expo 2010

|

Termín: od 29. septembra do 1. októbra
Miesto: výstavisko Incheba Expo Bratislava
 
Elektro Expo je medzinárodný veľtrh produktov a služieb komerčného charakteru, tematicky zameraný na energetiku, elektrotechniku, elektroniku, svetelnú techniku, meranie elektrických a neelektrických veličín, zber elektroodpadu a jeho efektívne a ekologické spracovanie, s ročnou periodicitou. Zámerom druhého ročníka veľtrhu Elektro Expo je opäť rozšírenie ponuky hlavných vystavovateľov v nomenklatúre elektronické prvky a moduly, silnoprúdová elektrotechnika a elektroenergetika, elektroinštalačná technika, elektrotechnické materiály, automatizačná, riadiaca, meracia, regulačná a laboratórna technika, osvetľovacia technika, zabezpečovacia technika a systémová technika budov, rádiokomunikačná a telekomunikačná technika, výpočtová technika či spotrebná elektrotechnika a elektronika. Zvýrazneným segmentom veľtrhu Elektro Expo budú napr. veľkoplošné solárne tepelné systémy, príslušenstvo pre fotovoltaické systémy, veterné a slnečné elektrárne, tepelné čerpadlá, malé decentralizované zdroje, technologické vybavenie tunelov, informačné a riadiace systémy pre dopravu, technológie LED, inteligentné budovy, svetlo v architektúre a iné.
 
Je pripravený atraktívny sprievodný program zameraný na systémy a zariadenia technologického zabezpečenia tunelov (29. september), obnoviteľné zdroje energie (30. september), svetelnú techniku, elektroinštalácie (1. október).
 
Segment produktov a služieb pre dopravu nadviaže na program prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 až 2013.
 
Tento rok sa uskutoční počas veľtrhu Elektro Expo 2. celoštátne stretnutie svetelných technikov Slovenskej republiky, ktoré bude sprevádzať bohatá prezentácia špičkových produktov a služieb, literatúry a noriem STN v tejto nomenklatúre. Pre vystavovateľov je vypísaná súťaž o najlepší Exponát veľtrhu Prix 2010 a Grand Prix 2010.
 

http://www.incheba.sk