časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Velký boom větrných elektráren pokračuje

číslo 11/2006

Velký boom větrných elektráren pokračuje

Ing. Karel Kabeš

Rok 2005 byl zatím rekordním rokem ve využití větrné energie ve světě. Vyplývá to z nedávno uveřejněné zprávy asociace WWEA (World Wind Energy Association, Světová asociace pro větrnou energii). Sílu větru pro výrobu elektrické energie využívá stále více zemí, takže instalovaný výkon větrných elektráren ve světě trvale roste (obr. 1) a jenom za posledních pět let se zvětšil o téměř 35 000 MW, tedy asi o 140 %. Ke konci roku 2005 byly v provozu větrné elektrárny s celkovým instalovaným výkonem 58 982 MW, přičemž se v průběhu roku 2005 jejich instalovaný výkon zvětšil o rekordních 11 310 MW, tj. téměř o 24 %. Pro porovnání v roce 2004 činil přírůstek instalovaného výkonu 8 300 MW (21 %) a v roce 2003 asi 8 100 MW (25 %). Pokud bude dynamický růst využití větrné energie pokračovat stejným tempem, očekává asociace WWEA, že koncem roku 2006 bude instalovaný výkon větrných elektráren ve světě asi 70 000 MW. Větrná energie v současné době pokrývá ve světovém měřítku asi 1 % z celkové výroby elektrické energie, přičemž ale v některých zemích a regionech její podíl dosahuje až 20 %. Sektor se stává ekonomicky velmi významným i tím, že zaměstnává ve světě již asi 235 000 pracovníků, většinou s vysokou kvalifikací, a trvale účinně přispívá k tvorbě nových pracovních míst.

Obr. 1.

Obr. 1. Instalovaný výkon větrných elektráren ve světě trvale roste (zdroj: WWEA)

Teritoriální rozdíly ve využívání větrné energie jsou stále značné

Ve své zprávě uveřejnila Světová asociace pro větrnou energii WWEA pořadí šedesáti šesti zemí světa podle celkového instalovaného výkonu větrných elektráren k 31. 12. 2005, včetně uvedení přírůstku instalovaného výkonu za rok 2005 a tempa meziročního růstu. Údaje pro několik vybraných zemí (viz tab.) jsou doplněny dalším ukazatelem, který vyjadřuje instalovaný výkon vztažený na milion obyvatel. Z uveřejněných údajů je zřejmé, že v roce 2005 pokračoval proces diverzifikace využívání větrné energie, v jehož důsledku již jedenáct zemí vykazuje instalovaný výkon větrných elektráren větší než 1 000 MW. Sedm z nich je v Evropě (Německo, Španělsko, Dánsko, Itálie, Velká Británie, Nizozemsko a Portugalsko), tři v Asii (Indie, Čína a Japonsko) a jedna v Severní Americe (USA). Před dvěma roky se mohlo pochlubit instalovaným výkonem větším než 1 GW jenom pět zemí. Současně však podíl pěti zemí s největším využitím větrné energie – Německo, Španělsko, USA, Indie a Dánsko – na celkovém objemu instalované kapacity větrných elektráren ve světě v posledních třech letech postupně klesal z 82 % v roce 2003 a 79 % v roce 2004 až na hodnotu 77 % v roce 2005. Naproti tomu ve čtyřiceti dvou zemích uveřejněného přehledu nedosahuje instalovaný výkon větrných elektráren ani hodnoty 100 MW a v osmnácti zemích dokonce ani 10 MW.

Význam větrné energie v různých částech světa

Graf na obr. 2 názorně ukazuje podíl, který z celkového instalovaného výkonu větrných elektráren ve světě připadá na jednotlivé kontinenty. Vedoucí postavení mezi kontinenty suverénně zaujímá Evropa s celkovým instalovaným výkonem větrných elektráren 40 932 MW (69,4 %), s ročním přírůstkem instalovaného výkonu 6 174 MW (tj. 55 % celkového přírůstku instalovaného výkonu ve světě) a s meziročním růstem 18 %. Nicméně její podíl na světovém trhu se zmenšuje. Téměř každá druhá nová větrná elektrárna byla v roce 2005 instalována mimo evropský kontinent. Přitom ještě v roce 2004 byly tři ze čtyř nových větrných elektráren postaveny v Evropě.

Obr. 2.

Obr. 2. Instalovaný výkon větrných elektráren koncem roku 2005 v různých částech světa (zdroj: WWEA)

Německo a Španělsko si z hlediska celkového instalovaného výkonu pevně drží první a druhé místo v Evropě i ve světě a trvale vykazují silný a stabilní růst. Portugalsko a Francie s novou efektivní legislativou zaznamenaly v Evropě v roce 2005 největší rychlost meziročního růstu a během jediného roku téměř zdvojnásobily instalovaný výkon. Dánsko opět vykázalo stagnaci s meziročním přírůstkem jen 4 MW (na celkovou hodnotu 3 128 MW) a v důsledku toho ztratilo v mezinárodním hodnocení čtvrtou příčku, kterou zaujímalo mnoho let, a postoupilo ji Indii (tab. 1). Jsou-li však hodnoceny jednotlivé země podle instalovaného výkonu v přepočtu na milion obyvatel, tedy ukazatele, který lépe vypovídá o pokrytí energetické potřeby, první příčku suverénně zaujímá Dánsko s hodnotou 601,5 MW/mil. obyvatel. S velkým odstupem následuje Španělsko a Německo (tab. 1). Východoevropské země a také Finsko stále zaostávají za dynamickým vývojem vedoucích zemí, a to i přesto, že některé z nich mají značný větrný potenciál. České republice v hodnocení asociace WWEA sice patří třicáté páté místo s celkovým instalovaným výkonem 28 MW, zato však se slušným meziročním růstem o téměř 70 %, který potvrzuje, že i zde zájem o využití větrné energie vzrůstá.

Na druhém místě mezi kontinenty se v roce 2005 umístila Amerika s celkovým instalovaným výkonem 10 036 MW (17 %). Z toho ovšem téměř 98 % připadá na Spojené státy, které byly v roce 2005 světovou jedničkou s největším ročním přírůstkem nově instalovaného výkonu 2 424 MW. Zvýšený zájem o využití větrné energie v poslední době projevují také Kanada a jihoamerické země Brazílie a Argentina. Nejdynamičtěji rostoucí oblastí světa byla v roce 2005 překvapivě Asie s meziročním růstem 48 %, která zvětšila instalovaný výkon větrných elektráren o 2 236 MW na celkovou hodnotu 7 022 MW (11,9 %), a to především zásluhou Indie a Číny. Čína klade na využití větrné energie obrovský důraz a podle ambiciózních plánů její vlády by se zde měl instalovaný výkon větrných elektráren do roku 2020 zvýšit na 30 GW při současném vybudování potřebných výrobních kapacit a infrastruktury. Při obrovském počtu obyvatel bude i tak instalovaný výkon přepočtený na milion obyvatel v Číně stále relativně malý.

Tabulka instalovaného výkonu větrných elektráren ve vybraných zemích na konci roku 2005

Pořadí podle
WWEA

Země

Instalovaný výkon (MW)

Přírůstek výkonu
(MW)

Rychlost růstu

celkem

na mil. obyvatel

1

Německo

18 428

229,5

1 799

10,8 %

2

Španělsko

10 027

256,4

1 764

21,3 %

3

USA

9 149

35,7

2 424

36 %

4

Indie

4 430

5,0

1 430

47,7 %

5

Dánsko

3 128

601,5

4

0,1 %

6

Itálie

1 717

29,6

452

35,8 %

7

Velká Británie

1 353

23,4

465

52,4 %

8

Čína

1 260

1,0

496

64,9 %

9

Nizozemsko

1 219

80,1

141

13,1 %

10

Japonsko

1 040

8,4

144

16,0 %

11

Portugalsko

1 022

97,3

500

95,8 %

13

Francie

757

13,3

371

96,2 %

21

Belgie

167

16,7

72

76,2 %

26

Polsko

73

1,9

10

15,9 %

35

ČR

28

2,7

12

69,7 %

43

Maďarsko

17

1,6

14

423,1 %

52

Slovensko

5

0,9

0

0,0 %

Rostoucí zájem o využití síly větru pro výrobu elektrické energie bylo možné v roce 2005 pozorovat také v oblasti Austrálie a Pacifiku, kde byl zejména díky podpoře australské vlády zvýšen instalovaný výkon o 193 MW na celkovou hodnotu 740 MW (1,3 %). Využití větrné energie nejvíce zaostává v Africe, která se na celkovém instalovaném výkonu ve světě podílí jenom hodnotou 252 MW (0,4 %), přestože jsou zde na mnoha místech velmi dobré větrné podmínky. Očekává se, že nové větrné farmy budou v brzké době vybudovány se zahraniční finanční pomocí v Egyptě a v Maroku.

Dobré vyhlídky do budoucnosti

Podle hodnocení asociace WWEA je možné očekávat, že dynamický růst využití větrné energie bude ve světě pokračovat i v příštích letech a že na konci roku 2010 by mohl celkový instalovaný výkon větrných elektráren dosáhnout hodnoty asi 120 000 MW. Stále významnější roli přitom budou zřejmě hrát větrné farmy budované na mořských plošinách, i když stavba stále výkonnějších větrných elektráren bude pokračovat také na vhodných místech na pevnině. Odborníci předpokládají, že větrné technologie budou aplikovány ve stále větším měřítku zejména pro elektrifikaci venkova, oblastí s nedostatečně rozvinutou infrastrukturou a v přímořských zemích pro odsolování mořské vody.

Výrazný růst se očekává v příštích letech ve většině evropských zemích, protože EU si uvědomila význam výkonu větru k posílení své energetické nezávislosti. Nedávno oznámila, že bude ve všech členských zemích důrazně sledovat uplatňování direktivy o zajišťování elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Vlády, mezinárodní organizace a sponzorské agentury se však budou muset zaměřit hlavně na programy, které podpoří využívání větrné energie především v rozvojových oblastech světa, kde jsou obrovské rezervy.

Více informací o zprávě asociace WWEA lze získat na webové adrese: www.wwindea.org