časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Veletrh elektrotechniky a automatizace

číslo 8/2006

Veletrh elektrotechniky a automatizace
18. až 22. září 2006, Výstaviště Brno

48. mezinárodní strojírenský veletrh stejně jako v minulých letech poskytne široký prostor pro prezentaci novinek a trendů v elektrotechnických oborech. Mimořádný důraz bude v letošním roce kladen na měřicí, řídicí, automatizační a regulační techniku. Tyto obory budou zvýrazněny prostřednictvím 4. specializovaného projektu AUTOMATIZACE.

Představí se noví vystavovatelé

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, nejdůležitější událost českého průmyslu, bude mít tradičně vysokou úroveň. Pořadatelé letos očekávají přes dva tisíce vystavujících firem z celého světa. Z toho téměř čtvrtinu z nich na souběžně pořádaném Mezinárodním veletrhu obráběcích a tvářecích strojů IMT, který letos obsadí rekordní plochu.

I letos pokračuje značný zájem zahraničí, odkud přijede stejně jako v loňském roce přibližně 36 % vystavovatelů. Nicméně řada vloni nových firem se letos prezentuje již jako české subjekty. Účastní se však desítky nových přímých zahraničních vystavovatelů.

Obr. 1.

Největší zahraniční účast se samozřejmě očekává z Německa, odkud přijede i 45 nových vystavovatelů, a to především na veletrh IMT. Německé firmy letos přímo obsadí nejméně 4 000 m2 výstavní plochy, i když dlouhá řada německých výrobců vystavuje prostřednictvím svých českých zástupců či distributorů.

Rozsáhlé zastoupení opět bude mít i Slovensko, odkud se - stejně jako z Rakouska - hlásí deset premiérových účastníků. Oproti minulým ročníkům posílila účast z Itálie, která vystavuje především na veletrhu IMT a v oborech plasty a materiály a komponenty pro strojírenství.

S velkou kolektivní účastí přijedou firmy ze Španělska. Řada nových vystavovatelů se přihlásila také z Polska, Francie, Velké Británie, Belgie a dalších států Evropské unie.

Zvýšený zájem letos projevují firmy z některých zemí mimo Evropskou unii a ze vzdálených teritorií - Čína, Indie, Japonsko, Tchaj-wan, Kanada a další. Prostřednictvím brněnského veletrhu hledají nové příležitosti na perspektivním trhu České republiky i celé východní Evropy, kam přesouvají výrobu významní světoví producenti klíčových odvětví jako je automobilový průmysl nebo elektrotechnika.

Průmyslová automatizace tématem ročníku

Při současném rychlém rozvoji elektrotechniky, elektroniky a informačních technologií je přirozené, že podíl firem s tímto zaměřením roste i mezi účastníky brněnského MSV. Klíčovým tématem letošního ročníku bude současnost a budoucnost průmyslové automatizace. Měřicí, řídicí, automatizační a regulační technika ze všech deseti oborových celků MSV se zviditelní v rámci 4. ročníku průřezového projektu AUTOMATIZACE, který je součástí veletrhu každé dva roky.

Obr. 2.

Do letošního projektu AUTOMATIZACE se zapojí bezmála 500 firem ze 17 zemí, tedy téměř každý čtvrtý účastník ročníku. Mezi přihlášenými firmami je 15 % nových, které se brněnského MSV zatím neúčastnily – nejvíce z České republiky, ale také z Tchaj-wanu, Německa, Velké Británie a vůbec poprvé z Kanady a Španělska.

Nejvyšší zahraniční účast v tomto oborovém celku patří Německu, dále Slovensku a Rakousku. Nejpočetnější zastoupení budou mít obory přístroje pro automatickou regulaci a řízení, přístroje pro měření fyzikálních veličin, FMS - flexible manufacturing system a senzorová technika.

Novinky mezi exponáty

Právě v oblasti průmyslové automatizace je - spolu s obráběcí a tvářecí technikou - avizováno nejvíce novinek. Francouzská společnost AYONIS přiveze do Brna souřadnicový měřicí stroj DELTEC LEOS200, který obsahuje metrologické nástroje pro všechny typy kontrol. AutoCont Control Systems představí mimo jiné čtyři nové modely operátorských panelů nebo nový servopohon Mitsubishi s redukovanými rozměry servozesilovače. Zajímavé novinky ohlásily také společnosti Siemens, ZAM-Servis, Topmes a další.

V silnoproudé elektrotechnice si zaslouží pozornost například novinka firmy Danfoss - měnič kmitočtu VTL HVAC Drive určený speciálně pro oblast techniky budov. Nové exponáty ohlásily také společnosti ZTC Electronic Praha, Eeika Brno, EM Brno, Stromag, Elcom a další.

Jak se stalo již tradicí, nejlepší exponáty budou soutěžit o prestižní Zlaté medaile MSV a IMT, jejichž vyhlášení proběhne na slavnostním večeru již v pondělí 18. září. O výběru oceněných rozhodnou dvě odborné hodnotitelské komise pracující pod vedením proděkana Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně doc. Ing. Radka Knoflíčka, DrSc., a prof. Ing. Petra Zuny, CSc., z Fakulty strojní ČVUT Praha.

Premiérová ocenění

Při příležitosti udělování Zlatých medailí poprvé předá redakce časopisu MM Průmyslové spektrum ocenění za celoživotní přínos k rozvoji československého strojírenství - tzv. Síň slávy našich strojařů. Jako jejich protějšek se dočkají vyznamenání rovněž nejlepší vědecké a výzkumné práce našich mladých strojírenských odborníků. Vybírat se bude z prací studentů a doktorandů technických vysokých škol vystavených po celou dobu veletrhu po obvodu Rotundy pavilonu A, kde si je mohou prohlédnout všichni návštěvníci.

Obr. 3.

Večer Zlatých medailí bude navíc i dějištěm vyhlášení výsledků soutěže Nejlepší programátor CNC strojů 2006, která navazuje na loňský úspěšný první ročník. Soutěž, jejímž cílem je podpořit zájem o tuto v průmyslové výrobě velmi žádanou profesi, pořádají redakce Technického týdeníku a společnost Veletrhy Brno ve spolupráci s významnými výrobci obráběcích strojů a řídicích systémů. Účastní se jí jak profesionálové a studenti, tak začátečníci, kteří mají jen dílčí nebo minimální zkušenosti s NC programováním nebo s technologickým CAD/CAM softwarem, ale přesto mají chuť se něco nového naučit.

Zajímavosti doprovodného programu

Odbornou veřejnost na veletrh přivádějí nejen zajímavé exponáty, ale i doprovodný program, který je letos velmi bohatý. Bienální zvýraznění průmyslové automatizace je pravidelně podtrženo konáním odborného semináře Vize v automatizaci, který ve špičkovém odborném obsazení řeší klíčové problémy oboru.

Již podeváté se uskuteční tradiční Celostátní setkání elektrotechniků (bližší informace na str. 6), které ve dnech 20. - 21. září podá informace o nových a připravovaných elektrotechnických normách - mj. z oblasti ochrany před úrazem elektrickým proudem, ochrany před bleskem a požární bezpečnosti.

Z dalších připravovaných doprovodných aktivit zmíníme alespoň ty nejzajímavější: sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR (18. 9.), konference Komunikace M2M (Machine-to-Machine, 18. 9.), konference RFID Future (perspektivní metoda bezdrátové identifikace, 18. 9.), logistický seminář Řízení výroby 2006 (19. 9.), Business den Ruské federace (19. 9.), diskusní panel Vedlejší náklady práce (19. 9.), diskusní panel Autoland CZ-SK (20. 9.) a odborný seminář Milníky a ukazatelé automatizace (20. 9.).

Obr. 4.

Rozsáhlé služby jsou na veletrhu připraveny pro české exportéry. Agentura CzechTrade se bude prezentovat samostatným stánkem v sousedství České exportní banky a EGAP a po výstavišti navíc rozmístí tři Info-net kiosky. Ve dnech 19. - 20. září chystá dvoudenní Kontaktní burzu s řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade v dvaceti zemích, s nimiž mohou představitelé českých firem konzultovat své exportní záměry.

Projekt iKariéra 2006

Novinkou ročníku, která potěší zejména studenty a absolventy technických škol, je oborový veletrh pracovních příležitostí iKariéra 2006 konaný ve dnech 20. - 21. září v pavilonu E. Zájemci o práci v technických profesích mohou jeho prostřednictvím navázat kontakt s personalisty vystavujících firem, které hledají nové zaměstnance. Projekt pořádají Veletrhy Brno ve spolupráci s mezinárodní studentskou neziskovou organizací IAESTE a mezi přihlášenými firmami jsou například TPCA Kolín, Bosch Diesel Jihlava, Alstom Power, Siemens Automobilové systémy nebo Honeywell.

Další informace o veletrzích MSV, IMT a projektu AUTOMATIZACE 2006 jsou k dispozici na: www.bvv.cz/msv.