časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Veletrh ELECTRON 2011

Nová energie elektrotechniky v Praze
 
Ve dnech 12. až 15. dubna 2011 se bude konat v Pražském veletržním areálu v Letňanech první ročník veletrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky – Electron. Odborná veřejnost se bude moci seznámit s novinkami a trendy z těchto oborů. Součástí veletrhu bude bohatý doprovodný program jak pro odbornou, tak laickou veřejnost.
 
V polovině dubna příštího roku budou patřit prostory Pražského veletržního areálu v Letňanech novému veletrhu. Pod názvem Electron se zde představí mnoho společností z oblasti elektrotechniky, elektroniky a energetiky. Záštitu nad veletrhem převzaly významné instituce jako České vysoké učení technické v Praze, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR či předsedkyně poslanecké sněmovny – paní Miroslava Němcová. Odbornými garanty veletrhu se staly Vysoké učení technické v Brně a Česká asociace telekomunikací.
 

Pražský veletržní areál Letňany

 
V současné době je organizátor veletrhů, společnost ABF, a. s., jediným provozovatelem Pražského veletržního areálu (PVA) v Letňanech. Aktuálně jsou v demontáži haly 3 a 4. V areálu však stále zůstává 22 000 m2 krytých výstavních a konferenčních ploch. Na jarní sezonu plánuje organizátor nahradit odstraněné haly novými pevnými halami s lepšími technickými parametry, které nabízejí klientům vyšší standard.
 
Majitel ABF, a. s., Pavel Sehnal plánuje do PVA Letňany investovat zhruba 800 mil. Kč.
 
„Všechny haly bychom chtěli během dvou let nahradit modernějšími, které umožní celoroční užívání areálu. Na přední části pozemku, který je nejblíže k metru, bychom chtěli na místě současného parkoviště postavit hotel a kongresové zázemí pro tisíc až tisíc dvě stě lidí,“ říká majitel ABF, a. s., Pavel Sehnal.
 

Aktuální stav příprav

 
Ačkoliv první uzávěrka již proběhla, stále se mohou zájemci z řad vystavovatelů přihlásit. Druhá uzávěrka končí 30. listopadu 2010 a nabízí cenu v rozmezí 2 300 až 2 600 Kč/m2. I nadále je pro vystavující firmy připraveno mnoho výhod v podobě např. libovolného počtu volných vstupenek pro své obchodní partnery, neúčtování příplatku za umístění na hlavním koridoru (při ploše 50 m2 a více) nebo za patrovou expozici.
 
K 20. říjnu 2010 se na veletrh Electron 2011 přihlásilo 132 vystavujících firem, které obsadily plochu 6 200 m2.
 
Na veletrhu Electron 2011 se bude prezentovat mnoho významných firem z oboru elektroinstalační techniky, mezi které patří např. ABB Elektro-Praga, Eaton Elektrotechnika, Eleman, Eplan Engineering, Hager Electro, Kopos Kolín, Lovato, Rittal Czech, Saltek, Schmachtl CZ.
 
Z oboru elektroenergetiky, silnoproudé elektrotechniky a kabelů se mohou návštěvníci těšit na expozice firem, jako jsou např. Allkabel, ASE, Axima, Betonbau, ČEZ, DCK Holoubkov Bohemia, DNA Energie, EEIKA Brno, Elpro-Energo, ESB Elektrické stroje, ETD Transformátory, Finder CZ, GHV Trading, Hennlich Industrietechnik, Hensel, International BEZ Group, Lapp Kabel, Pražská energetika, Rower UPS, SMA Czech Republic.
 
Dalším zastoupeným oborem jsou elektronické prvky a systémy, kde se představí např. společnosti Diametral, Ermeg, GM Electronic, Infrasenzor, KBH Energy, Meder electronic CZ, Micro-Epsilon Czech Republic, Semic Trade, Starmans electronics, Stäubli Systems, SVK Elektronik, Telemeter Electronic, Tronic, VUMS-Powerprag aj.
 
Prezentovat se budou i významné společnosti z oborů automatizační a regulační techniky, měřicí techniky, telekomunikační a radiokomunikační techniky a řada dalších.
 
Výhradní zástupce světových výrobců v oblasti elektrotechniky, elektroniky a strojírenství, společnost Schmachtl CZ, ke své účasti na veletrhu Electron 2011 dodává:
 
„Již řadu let vystavujeme v Pražském veletržním areálu Letňany a v této tradici chceme pokračovat. V roce 2011 chceme v termínu 12. až 15. dubna vystavovat na veletrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky Electron a tímto se budeme těšit na Vaši návštěvu,“ uvedl Ing. Petr Havelka jr., vedoucí marketingu.
 
Dalším významným vystavovatelem je bezesporu skupina PRE. Jde o stabilní a prosperující energetickou skupinu s dlouholetou tradicí. Ing. Josef Raffay, vedoucí oddělení analýzy trhu a poradenství, k účasti na veletrhu Electron 2011 uvádí:
 
„Hladký průběh a úspěšnost veletrhu For Arch nás přesvědčily, že společnost ABF, a. s., je schopna zajistit bezproblémový průběh veletrhu s velkou návštěvností. Vítáme možnost účasti na novém veletrhu v oboru elektrotechniky, elektroniky a energetiky. Vyhovuje nám zejména tradiční místo konání veletrhu, protože většina našich zákazníků a obchodních partnerů je právě z Prahy. Rádi Vás přivítáme v naší expozici.“
 

Doprovodný program veletrhu

 
Pečlivě je připravován i doprovodný program, ve kterém si vystavující společnosti i odborná veřejnost vybere z bohaté nabídky seminářů, přednášek a soutěží.
 
Jednou z připravovaných soutěží je Grand Prix Electron 2011. Do této soutěže může jakýkoliv vystavovatel přihlásit svůj výrobek, který bude následně hodnotit odborná porota složená z předních kapacit oboru elektrotechniky, elektroniky a energetiky. Vyhlášení vítězů pak proběhne na galavečeru vystavovatelů pořádaném při příležitosti veletrhu Electron 2011.
 
Další soutěží pro vystavovatele je Top Expo Electron 2011 – soutěž o nejzdařilejší expozici veletrhu. Hodnotit se bude jak estetické a originální ztvárnění, tak přístup obchodníků a hostesek k zákazníkovi.
 
Návštěvníci veletrhu budou moci navštívit mnoho přednášek, které budou probíhat v přednáškových sálech ve vstupní hale I a také v některých výstavních prostorech. „Jakost a technická úroveň našich výrobků používaných v oblasti energetiky má rozhodující význam pro jejich uplatnění na trhu a je základním předpokladem pro konkurenceschopnost a úspěch naší společnosti. Na tradiční dubnové výstavě v PVA Letňany proto bude naše společnost prezentovat nejnovější typy rozváděčů spojené s nejnovějšími trendy v oblasti energetiky,“ uvádí Ing. Jiří Lang, samostatný konstruktér společnosti DCK Holoubkov.
 
Doprovodný program veletrhu bude včas zveřejněn na stránkách veletrhu Electron (www.electroncz.cz).
 

Další aktuální informace na http://www.electroncz.cz