časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

V Česku elektroprůmysl jede

Denisa Ranochová | ZAT, a. s. | www.zat.cz

Navzdory koronakrizi sektor vyrábějící elektroniku zatím příliš nezpomalil. Především firmy zaměřené na výrobu průmyslové elektroniky často jedou na plný výkon. Díky čemu mají české společnosti v oboru stále úspěch a koho současná pandemie nejvíce zasáhla, o tom jsme hovořili s Janem Prokšem, ředitelem Elektrotechnické asociace České republiky, a. s., a Vladimírem Pikardem, ředitelem divize Průmyslová elektronika společnosti ZAT, a. s., českého výrobce průmyslové elektroniky.

Obr. 1. Vladimír Pikard, ředitel divize Průmyslová elektronika společnosti ZAT, a. s.    Obr. 2. Jan Prokš, ředitel Elektrotechnické asociace České republiky, a. s.
Obr. 1. Vladimír Pikard, ředitel divize Průmyslová elektronika společnosti ZAT, a. s. (vlevo)
Obr. 2. Jan Prokš, ředitel Elektrotechnické asociace České republiky, a. s. (vpravo)

Jak si aktuálně stojí elektrotechnický trh v oblasti zakázek?

JP: Vývoj trhu vhledem k aktuální situaci nelze jednoznačně predikovat. Obecně lze říci, že byznys stále jede, průmyslová elektronika je jedním z vítězů. Oproti jaru se zmenšilo množství těch, kterým propadly zakázky o čtyřicet a více procent. Bohužel, velké většiny firem se týká zařazení do kategorie propadu v pásmu do dvaceti procent. Nemám však rád průměry, velmi často nevypovídají o realitě. Máme některé opravdu velmi zasažené obory, zejména ty, které dodávají do automotive a vyrábějí za pomoci zahraničních dělníků. Další, jako průmyslová automatizace, silnoproud, měřicí technika či dodávky koncovým zákazníkům i v dnešní době rostou, i když vzhledem k nejasnému vývoji situace může být za pár týdnů vše jinak.

VP: Mohu potvrdit, že i v tak náročné době, jako je ta současná zasažená pandemií COVID-19, jsou obory na vzestupu, např. výroba průmyslové elektroniky v našem závodě v Příbrami jede na sto procent. Ročně zhotovíme přibližně 70 tisíc kusů, z toho polovinu výrobní kapacity zabírají dodávky pro externí firmy. Objem výroby rozváděčů ročně dosahuje pět set skříní. Koronavirová krize naši výrobu z pohledu zakázek zatím nijak citelně nezasáhla. Je to dáno i tím, že se zaměřujeme na zakázkovou výrobu a typy výrobků pro náročné aplikace, které vyžadují speciální výrobní technologie i postupy. Pro naše zákazníky jsou důležité především tři faktory: průmyslová kvalita, flexibilita a spolehlivost, které jim výrobci běžné elektroniky nejsou schopni zajistit. I to je jeden z faktorů, proč se nám i v současné nelehké době daří držet zakázky a naplňovat výrobní kapacity.

Obr. 3. Automatická optická inspekce
Obr. 3. Automatická optická inspekce

Které firmy či obory mají podle vás na trhu úspěch a proč?

JP: Není překvapením, že jde o firmy poskytující a samy notně využívající digitální nástroje, firmy digitálně gramotné a transformované. Ty, které s předstihem naskočily na vlnu digitalizace, virtuálních dvojčat, blockchainu, orchestračních platforem atd., a které tyto nástroje dokáží uplatnit ve svých firmách. Také menší, ale specializované série, byly vždy stavebním kamenem české elektrotechniky a nejinak je tomu i dnes. Umožňují českým firmám využívat tržní niky, které nejsou pokryty globálními superkorporacemi.

VP: Tato slova bych podepsal. Zaměření se na specifický segment trhu je pro firmy vždy přínosné. My např. díky výrobnímu zázemí, nastaveným procesům i vlastnímu vývoji průmyslové elektroniky umíme plnit technologicky náročné a individuální požadavky zákazníků od výroby prototypů až po středně velkou výrobní sérii.

Co se týká digitalizace, orientace na IoT technologie a Průmyslu 4.0, ty jsou důležité nejenom v zavádění procesů ve vlastní společnosti, ale i ve výrobcích, které firma vyrábí. ZAT dlouhodobě investuje do vývoje produktů a technického i technologického zázemí přes 30 milionů korun ročně bez ohledu na ekonomický vývoj trhu. Pokud se bavíme o výrobě průmyslové elektroniky, máme k dispozici nové moderní prostory pro výrobu a kompletaci rozváděčů včetně soukromého zázemí pro naše zákazníky, aktuálně připravujeme rekonstrukci výrobních prostor pro umístění nové automatické výrobní linky na osazování součástek pro povrchovou montáž. Samozřejmostí ve výrobě je bezpapírová – tedy digitální dokumentace. V poslední době významně kapacitně rozšiřujeme a vyvíjíme nové automatické testery pro efektivní kontrolu a nastavení vyráběných elektronických sestav. Tím v maximální možné míře vyloučíme lidský faktor a zcela jej nahradíme automatizovaným měřením. Jeho součástí jsou i elektronické záznamy naměřených hodnot včetně autorizace.

Obr. 4. Selektivní lakovací automat
Obr. 4. Selektivní lakovací automat

Kde vidíte budoucnost elektrotechniky?

JP: Asi už budu čtenářům připadat monotematický, ale zatím vše směřuje – již několik let, s covidem je to pouze zřetelnější – k mnohonásobně vyššímu stupni digitalizace. Zvykáme si na termíny, jako je digitální dvojče, rozšířená realita, virtuální realita, smart kontrakty, blockchain, 5G sítě atd. Máme k dispozici jak mnoho digitálních nástrojů, tak dostatečnou hardwarovou výbavu, abychom je mohli využít. Vývoj elektroniky již mnoho desetiletí některé virtuální postupy úspěšně používá, nyní, díky digitálním ekosystémům se připojují i další oblasti.

VP: Ve výrobě průmyslové elektroniky se řada zakázek může, jako v našem případě, profilovat z oblasti kritické infrastruktury státu, jako jsou jaderné a klasické elektrárny, plynárenství, drážní systémy atd. Ty mají svá specifika a nepodléhají tak rychlým změnám jako u spotřební elektroniky. Stěžejní je zde dlouhá životnost a bezporuchovost elektronického výrobku. Při výrobě musíte zákazníkům také garantovat bezpečnostní postupy včetně odstupňovaného přístupu kontroly kvality. Nejde tedy jen o moderní technické vybavení, ale i o bezpečnostní nastavení interních procesů, kdy musíte splňovat přísné mezinárodní normy. Co se týká technického vybavení, v závodě v Příbrami používáme dvě plně automatické osazovací linky SMT a připravujeme třetí. Špičkovou kvalitu zajišťujeme použitím specializovaných kroků, jako jsou čistota osazených elektronických desek či jejich selektivní lakování. I díky tomu splňujeme při výrobě elektronických sestav nejnáročnější normy IPC-A-610 Class 3. Budoucnost vidím tedy nejenom v zavádění nových technologií, ale i v zajištění kvality a garance dodávek a servisu v řádu desítek let.

Obr. 5. Osazovací stroj pro SMD součástky
Obr. 5. Osazovací stroj pro SMD součástky

Která odvětví mají podle vás největší perspektivu?

JP: V posledních letech je politicky tlačený nástup elektroaut. Struktura automotive průmyslu se proto rychle vyvíjí, a tím, jak se bude měnit automobil, se bude obměňovat i pyramida subdodavatelů do automobilky. Opět vyhrají firmy zaměřené na digitalizaci a flexibilnější hráči na trhu, kteří dovedou dobře individualizovat čili customizovat. Důležité je připomenout i segment energetiky, pro současnou společnost jeden z nejdůležitějších. Brutálně se zvyšují požadavky na vlastnosti sítě, na její kapacitu a inteligenci ruku v ruce s požadavky na bezpečnost a spolehlivost dodávek. I přes určitou „rigiditu“ oboru se právě zde odehrává velmi mnoho zajímavých změn, výzkumu, vývoje a investic. V neposlední řadě, vítězové budou také ti, kteří se dnes více než kdy jindy dokážou rozkročit přes několik segmentů a tím stát na více nohou.

VP: Segment energetiky prochází důležitou změnou. ZAT jako dlouholetý dodavatel řídicích systémů do energetiky a průmyslu o tom ví své. Kromě standardních dodávek velkých DCS systémů do klasických a jaderných elektráren se začínají na trhu uplatňovat kompaktní a na míru šitá řešení uspokojující i dílčí požadavky zákazníků. V oblasti řídicích systémů jde o menší dodávky pro řízení jednotlivých provozních souborů. Energetika také postupně stírá hrany, kdy se striktně rozlišují dodavatelé pro výrobu elektrické energie, její přenos a spotřebu. Z tohoto důvodu se i my ve vývoji zaměřujeme na rozšiřování produktů pro energetické zdroje a optimalizaci provozu celých systémů včetně spotřeby. Co se týká odvětví průmyslu, začínají se zde výrazně uplatňovat řešení postavená na platformách IoT. V rozvoji těchto technologií vidíme velký potenciál.

Obr. 6. Detail selektivního lakovacího automatu
Obr. 6. Detail selektivního lakovacího automatu

Poslední dotaz směřuje na pana Pikarda. Pan Prokš hovoří o rozkročení se na více nohou. ZAT dodává do více segmentů, z vaší zkušenosti, vyplatila se vám tato strategie?

VP: Zcela jistě ano. V předešlých deseti letech jsme se kromě dlouhodobých dodávek vlastních řídicích systémů SandRA do energetiky a průmyslu zaměřili také na obory drah, plynů i smart systémů. V oblasti IoT řešení úspěšně nasazujeme vlastní platformu SimONet pro bezdrátový sběr a přenos dat. Ta se uplatňuje např. v oblasti správy nemovitostí, měření energií nebo ve zdravotnictví. Samotnou výrobu průmyslové elektroniky si u nás zase objednávají především zákazníci z oblasti dopravy při těžbě nerostů, kolejových vozidel, technologií HVDC či lékařských přístrojů, kde máme potřebné kompetence i certifikáty. Zakázky z této části trhu se v posledních sedmi letech stále více podílejí na celkovém obratu společnosti. Jen pro představu, segment zaměřený na projekty z oblasti inteligentních systémů řízení vzrostl v ZAT v loňském roce o čtyřicet procent. I náš příklad tedy ukazuje, že rozložením portfolia dodávek na více oborů může firmám garantovat tržní stabilitu na dalších mnoho let dopředu.