časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

V České republice začíná fungovat první vzdělávací portál specializovaný na menší a střední průmyslo

redakce ELEKTRO | www.eel.cz

Vzdělávání pro české menší a střední výrobní podniky podle jejich potřeb – to je obsah nového vzdělávacího portálu Industry Education firmy Industry Competitive, a. s. sdružující odborníky se zkušenostmi ze strojírenských výrobních podniků a navazujících oborů. Nový projekt je vzdělávací platforma Industry Education, má poskytovat malým a středním výrobním podnikům, především strojírenským, praktické a relevantní informace, které jim pomohou udržet si konkurenceschopnost, rozšířit nabídku a zkvalitnit služby.

Andrea Cejnarová, vedoucí projektu říká: „V průběhu let jsme potkávali firmy, které si prošlapávaly vlastní cestu k prosperitě a konkurenceschopnosti, a mnoho těch, které zabloudily ve slepých uličkách a dopustily se chyb, které je stály hodně energie, času i peněz. Všechny nakonec reagovaly stejně: kdybychom měli dostatek informací … Dospěli jsme k názoru, že českým výrobcům nejlépe pomůžeme tak, že pro ně vytvoříme platformu, kde nejen naleznou zdroje informací, ale také kontakty na konzultanty a mentory – obecně na lidi, kteří jim mohou pomoci vyřešit konkrétní problémy.“

Mezi lidmi panuje mýtus, že digitální transformace firmy znamená, že se vše, co bylo ve firmě napsáno na papíře, přesune do elektronické podoby. To je ale omyl. Nehovořilo by se o „transformaci“, ale používalo by se např. slovo „transkripce“ – „transformace“ znamená mnohem víc. Je to výraz pro přerod nejhlubších principů, a tím digitální transformace je. Potvrzuje to Ota Horák, ředitel výrobní společnosti SpoluWorks PERFECTA: „Je mou draze získanou zkušeností, že digitalizovaný špatný proces není ničím jiným než zase jen špatným procesem. Je nutné u daného procesu definovat stávající stav, ten ideálně optimalizovat, a teprve až pak digitalizovat.“

Digitální transformaci firmy by měla předcházet analýza současného stavu a definování stavu, jehož si firma přeje dosáhnout. Cílový stav by měl korespondovat s vytyčenými cíli. Jaroslav Kokoruďa z Industry Education říká: „Digitální transformaci musí ve firmě řídit člověk na pozici vrcholového managementu a s kompetencemi od základní znalosti programovacích jazyků, výrobní i procesní automatizace přes strategický a změnový management až po personalistiku apod. Nyní u nás neexistuje ucelený vzdělávací program, který by produkoval lidi schopné nastoupit na pozici CDTO (Chief Digital Transformation Officer). Pár lidí se zmíněnými kompetencemi ale na trhu existuje. Jednou ze služeb portálu Industry Education je, že tyto lidi hledáme, pomáháme jim doplnit si vzdělání, a nabízíme je menším a středním firmám, aby s digitální transformací pomohli a ideálně při tom u nich vyškolili vlastní lidi, kteří by byli schopni tuto funkci ve své firmě převzít.“

Industry Education nabízí obecnější kurzy a webináře s předem stanovenou formou i obsahem, které jsou formulovány na základě diskusí s českými výrobci, a dále poradenství připravená na míru klientovi. Zuzana Smithová, programová vedoucí Industry Education dodává: „Netvrdíme, že sami umíme a rozumíme všemu. Sdružujeme specialisty na Průmysl 4.0, implementaci nových technologií, B2B marketing, komunikaci, profesionální novináře, mentory, kouče, vývojáře softwarových řešení, grafiky a designéry. Nejsme prodejci kurzů, kterých je spousta. Považujeme se za součást platformové ekonomiky.“ Další informace o portálu jsou na webu: www.industryeducation.cz.

[Tiskové materiály Industry Competitive.]