časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Úspěšný trojlístek veletrhů

|

Ing. Hana Pokorná, ředitelka OT Průmysl, ABF, a. s.
 
Veletrhy For Industry, For Waste a For Logistic úspěšně nastartovaly v letošním roce prezentace firem oboru strojírenství, odpadového hospodářství a logistiky, a staly se tak již neodmyslitelnou jarní pražskou událostí. Trojlístek veletrhů zahájily významné osobnosti zastupující české odborné školství, průmysl a výstavnictví. Veletrhy byly slavnostně otevřeny vernisáží za účasti rektora ČVUT v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc., ředitele odboru ekologie Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Ing. Jiřího Chroustovského a zástupce starosty městské části Praha-Letňany Davida Kolínského, kteří společně s generální ředitelkou ABF, a. s., Ing. Miloslavou Veselou přestřihli pásku a zahájili letošní konání této významné akce.
 
Vzhledem k rostoucímu počtu vystavovatelů i návštěvníků se stále více potvrzuje, že průmyslové a obchodní veletrhy jsou jedním z prostředků, které pomáhají rozvíjet firemní know-how. Statistika letošního ročníku těchto odborných veletrhů je potěšující pro vystavovatele i pořadatele. Oproti loňskému roku zaznamenaly nárůst nejen v počtu vystavovatelů a návštěvníků, ale také v navýšení výstavní plochy. Na ploše 10 400 m2 se letos prezentovalo 311 společností ze šesti zemí světa (Česká republika, Slovensko, Belgie, Japonsko, Německo, Rakousko) a veletrhů se zúčastnilo 10 730 návštěvníků.
 
Souběžné konání veletrhů For Industry (strojírenské technologie), For Waste (nakládání s odpady, recyklace, průmyslové a komunální technologie) a For Logistic (doprava, logistika, skladování a manipulace) od . 15. do 17. dubna potvrdilo atraktivitu propojení těchto významných průmyslových oborů jak pro vystavovatele, tak především pro návštěvníky. Skutečnosti, že se odborným veletrhům v Praze daří, zcela jistě prospívá i zvolená lokalita. Praha, jako významná obchodní křižovatka, má svým letňanským výstavištěm k dispozici ideální prostor pro prezentaci všech průmyslových odvětví. Letošní veletrhy byly místem pro představení několika českých premiér – nejposlednějších technologických novinek. Návštěvníci měli možnost vidět nejnovější stroje, zařízení a technologie v expozicích přímo v provozu. Moderní výrobní technologie a průmyslové trendy byly prezentovány současně i v rámci doprovodných programů – tematických seminářů a konferencí.
 

Slavnostní předání ocenění vítězům soutěží Grand Prix a Top Expo

Vyvrcholením prvního náročného dne veletrhů bylo společenské setkání vystavovatelů a VIP hostů s vyhlášením výsledků soutěží ve Velkém konferenčním sále vstupní haly V1.
 
Slavnostní zahájení patřilo prezidentovi společnosti SPGroup, a. s., a předsedovi představenstva ABF, a. s., Ing. Pavlu Sehnalovi. Čestnými hosty večera byli děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze prof. Ing. František Hrdlička, CSc., a prezident Inženýrské akademie ČR prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D. Eng., h. c., Feng.
 
Odborná komise v čele s předsedou doc. Ing. Stanislavem Maňasem, CSc., udělila ceny Grand Prix v rámci soutěže o nejlepší exponát veletrhů bez určení pořadí. Mezi posuzovaná kritéria patřily technické parametry, materiál, přednosti, dosavadní uplatnění na trhu (prototyp, sériová výroba, nultá série apod.).
 

Grand Prix For Industry 2008

 • Firmě Prima Bilavčík, s. r. o., za Werth video-check EA s funkcí on the fly
  Zdůvodnění: Jde o multisenzorový měřicí stroj pro měření tvarově složitých hlubokých dutin s možností rychlého a plynulého měření za chodu. Významnou vlastností je též rychlé zpracování a přenos dat.
 • ČVUT v Praze, Fakultě strojní, za teleskopickou výsuvnou jednotku – ve šroubovém provedení
  Zdůvodnění: Za stavebnicové řešení s širokou možností použití zejména v rozměrově vymezeném prostoru.
 • Firmě OK Strojservis, s. r. o., za BalTec Process Kontrol STF-1 Expert
  Zdůvodnění: Za moderní řešení nýtovacího stroje s vyhodnocováním technologického procesu senzory s dosažením vysoké kvality spoje.

Grand Prix For Waste 2008

 • Firmě HN Logistic Systems, s. r. o., za vyklápěč ultra lift
  Zdůvodnění: Za inovační řešení děleného automatického vyklápěče zajišťující především velký výkon, bezpečnost a čistotu provozu s možností variabilního použití různých velikostí nádob a podvozků.
 • Firmě Briklis, spol. s r. o., za briketovací lis HLS Metal
  Zdůvodnění: Za novou generaci briketovacích lisů pro lisování kovových třísek.

Grand Prix For Logistic 2008

 • Firmě Replast Produkt, spol. s r. o., za průmyslovou podlahovou krytinu – deska interiérová malá, kód 109
  Zdůvodnění: Jde o výrobek z recyklovaného PVC s výbornou tepelnou izolací, s vysokou chemickou stálostí, protiskluzovostí, nesnadnou hořlavostí, snadnou údržbou a montáží pro vytvoření zátěžových ploch malých i velkých rozměrů.
V rámci letošních veletrhů proběhla také tradiční soutěž o nejzdařilejší expozici Top Expo, která je zároveň i velmi funkční a splňuje kritéria pro komunikaci se zákazníkem, označení expozice i její vzhledovou stránku. Porota hodnotila všechny expozice a udělila pouze jednu hlavní cenu Top Expo, kterou získala společnost Pražské služby, a. s., za architektonicky zajímavé ztvárnění expozice s důrazem na vystavované exponáty a s výrazným barevným pojetím vycházejícím z firemního vizuálního stylu.
 
Blahopřání patří tedy všem oceněným a poděkování všem účastníkům za aktivní spolupráci, odbornou podporu a zájem o všechny tři veletrhy.
 
Veletržní správa ABF, a. s., se bude těšit na spolupráci opět v roce 2009 při souběžném konání veletrhů For Industry, For Surface, For Waste a For 3P v Pražském veletržním areálu Letňany.
 
Další informace lze získat na adrese:
ABF, a. s.
Václavské náměstí 29, 111 21 Praha 1
tel.: 225 291 264–6, 222 891 264–6
fax: 225 291 199, 222 891 199
 
Obr. 1. Slavnostní přestřižení pásky
Obr. 2. Cena Grand Prix For Industry
Obr. 3. Expozice oceněné firmy Prima Bilavčík