časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Úspěch na klíč

|

číslo 4/2002

Amper 2002

Úspěch na klíč

(firemní článek)

O loňském roce mohou zástupci společnosti První Elektro mluvit jen v superlativech. Podařilo se úspěšně dokončit významné zakázky, slibně se rozvíjí spolupráce s novými partnery a zdárně proběhla i transformace podniku na akciovou společnost, kterou byla završena další etapa rozvoje této významné české společnosti působící v oboru průmyslových elektrotechnologií.

V počátečním období svého vývoje se společnost První Elektro, držitel osvědčení ISO 9001, profilovala především jako dodavatel integrovaných řešení pro důlní provozy. Dnes ale její bohaté portfolio elektrotechnických produktů a služeb využívají při zajišťování svých investičních akcí i zákazníci z ostatních průmyslových odvětví.

Obr. 1.

Proniknout na nové, obchodně zajímavé trhy se společnosti První Elektro podařilo díky schopnosti variabilně upravovat použité technologie podle potřeb klientů, tak aby odpovídaly specifické situaci konkrétního zákazníka. A při vytváření individuálního projektu společnost První Elektro samozřejmě zohledňuje také ekonomickou náročnost jednotlivých zařízení tak, aby klient obdržel moderní a kvalitní technologické zařízení za co nejvýhodnějších podmínek.

Vše, na co si vzpomenete…

Dodávky provozních souborů elektro, které společnost První Elektro realizuje „na klíč“ podle požadavků zákazníků, zahrnují stacionární a mobilní rozvodny, řídicí systémy, MaR pro řízení technologických procesů, rozváděče vn a nn, kabelové rozvody do úrovně vn, kompenzační pole a rozváděče, regulované pohony na bázi měničů frekvence nebo softstartérů, instrumentaci, včetně speciálních přístrojů, jako jsou termovize, analyzátory, kamery, snímače polohy a otáček.

Při dodávkách těchto zařízení První Elektro spolupracuje s významnými tuzemskými i zahraničními výrobci, z nichž můžeme uvést například ABB, Siemens nebo ControlTech. Posledně jmenovaná společnost v roce 2001 ocenila První Elektro jako nejlepšího systémového integrátora technologií firmy Rockwell Automation v České republice.

Pro všechna dodávaná zařízení První Elektro poskytuje i komplexní záruční a pozáruční služby. Zajišťuje servis a opravy rozvoden a rozvodných zařízení, olejových a vzduchových transformátorů, elektroinstalace a především opravy a revize všech typů elektromotorů do výkonu 850 kW. Servisní pomoc je zákazníkům k dispozici ihned, protože odborníci společnosti jsou schopni většinu problémů vyřešit bez nutnosti konzultace s geograficky často velmi vzdáleným výrobcem.

Na základě dohody s německou společností EMG ELTMA zajišťuje První Elektro rovněž smluvní servis elektrohydraulických lineárních pohonů ELHY pro Českou republiku. Tyto přístroje nacházejí uplatnění všude, kde je třeba využít přímočaré působení síly, používají se např. jako odbrzďovače dvoučelisťových brzd, při ovládání jeřábů, lisů, spojek, ventilů i ke zvedání závor.

Mobilní a univerzální

Společnost První Elektro se do povědomí odborné veřejnosti zapsala především svým unikátním výrobním programem mobilních modulárních rozvoden MVMR, který byl oceněn v rámci brněnského Mezinárodního strojírenského veletrhu v roce 1997. Rozvodny byly navrženy pro použití v extrémních podmínkách severočeských hnědouhelných dolů, ale jejich variabilita a velmi dobré parametry umožňují jejich nasazení všude tam, kde je třeba odolné zařízení pro řízení, regulaci, měření a napájení technologických celků.

Obr. 2.

Konstrukce ze svařovaných profilů doplněná izolačními panely SUNIP spolu se speciálním provedením stěn a stropů nabízí výrazně lepší tepelněizolační vlastnosti oproti předchozím generacím rozvoden. Přibyla i možnost temperování a klimatizace, zlepšené krytí vnitřního prostoru, které odpovídá stupni IP54, a seismická odolnost zajištěná pružným uložením rozvodny. Samozřejmostí je protipožární odolnost všech dodávaných rozvoden.

Jednotlivé konstrukční prvky i použitá elektrotechnická zařízení lze libovolně upravovat na základě individuálního projektu, z čehož vyplývají široké možnosti použití rozvoden. Uplatnění našly nejen v těžebním průmyslu, pro který byly původně určeny, ale i ve stavebnictví, energetice, teplárenství nebo chemickém průmyslu. Vyvinut byl rovněž speciální armádní program a řada atypických rozvoden, které byly aplikovány v situacích, kdy standardní řešení nevyhovovalo například z prostorových důvodů.

Modulární rozvodny lze používat jako klasickou distribuční transformovnu s jedním nebo více transformátory či jako rozvodnu s řídicím systémem, částí vn a nn, transformátory a kompenzací pro řízení technologických procesů a zařízení s nutností sběru velkého množství dat. Konečné řešení výzbroje rozvodny závisí především na potřebách technologie, pro kterou je rozvodna určena.

Zlaté ručičky nezahálejí

Vývoj a výroba vlastních elektrotechnických zařízení se neomezuje jen na modulární rozvodny. Společnost První Elektro rovněž zajištuje výrobu odpínacích kiosků pro bezpečné odpojení přívodního napětí, standardních a atypických nízkonapěťových rozváděčů, kompenzačních rozváděčů a polí, spojovacích skříní a dalších nízkonapěťových nebo vysokonapěťových zařízení.

Pro hotely a jiná ubytovací zařízení dodává společnost První Elektro systémy řízení a sběru dat, které monitorují a optimalizují spotřebu tepla v těchto objektech. Systém, tvořený soustavou čidel, akčních členů, komunikačních prostředků a programovým vybavením, umožňuje uživateli dosáhnout podstatných úspor provozních nákladů při zachování požadované tepelné pohody.

Součástí nabídky společnosti První elektro je též konstrukční řešení, projekty úprav a rekonstrukcí kompenzačních zařízení či jejich komplexní měření v podmínkách klientovy podnikové sítě, které je orientováno na odhalení zdrojů rušení v síti, diagnostiku stávajícího kompenzačního zařízení a získání podkladů pro optimální návrh systému kompenzace. Výsledky těchto měření lze využít i k optimalizaci tarifních podmínek a řízení odběru elektrické energie.

Projekt podle vašich představ

Úspěšný vývoj originálních produktů by nebyl možný bez vlastního projektového a vývojového centra, které společnost První Elektro vybudovala. Zaměstnanci společnosti i externí specialisté sdružení v rámci tohoto oddělení připravují projektová řešení všech investičních akcí, na jejichž realizaci se První Elektro podílí, a individuální modifikace dodávaných zařízení podle požadavků klienta.

Obr. 3.

Projektové a vývojové centrum připravuje projekty nebo jejich úpravu pro všechny stavby do úrovně vvn, realizaci řídicích systémů, speciálních ovládacích pultů a dalších technologicky náročných celků. Specialisté společnosti mají dlouholeté zkušenosti s dodávkami komponent pro průmyslovou automatizaci i s vývojem aplikačního softwaru, ale těžiště jejich práce spočívá především v hledání vlastních, efektivnějších technologických postupů.

Projektanti společnosti aktivně spolupracují se zákazníkem při hledání optimálního řešení tak, aby již v počátečních fázích kooperace bylo možné přesně stanovit rozsah vlastní dodávky. Na základě analýzy klientovy situace navrhnou takové technologické řešení, které zohlední potřeby a možnosti cílového zákazníka. Vždy jsou však používána moderní a kvalitní zařízení z produkce společnosti První Elektro či od renomovaných světových výrobců.

Veškerá projektová dokumentace je vytvářena v programech AutoCAD, CADDY a EPLAN tak, aby projektové oddělení mohlo operativně reagovat na změny požadované zákazníkem. Pro klienta je společnost První Elektro připravena zajistit také digitalizaci dokumentace, která je v klasické papírové podobě, přičemž vektorizace dat umožňuje zákazníkovi interaktivní přístup, intuitivní vyhledávání a další výhody, včetně možnosti doplnění a úpravy technických podkladů.

Tisíce tun v pohybu

Společnost První Elektro je držitelem certifikátu, který osvědčuje, že uplatňované postupy práce a řízení jakosti odpovídají evropským normám, ale o odborných schopnostech bezmála devadesáti zaměstnanců této společnosti nejlépe vypovídají úspěšně realizované zakázky, které vzhledem ke svému rozsahu a dispozici vyžadovaly individuální přístup a nemalé invenční úsilí.

Pozornost nejen odborných kruhů vzbudil projekt těžebního velkostroje, který v současnosti nemá v České republice obdoby. Podobně komplexní mechanismus byl v českých zemích naposledy uveden do provozu před více než dvaceti lety. Kolos o hmotnosti téměř čtyři tisíce tun se podařilo oživit pomocí technologie společnosti První Elektro, která dodávala veškerou rozváděčovou techniku vn a nn, včetně řídicího systému s plně automatickými funkcemi.

Právě aplikovaný způsob řízení je na tomto stroji výjimečný, protože ovládání velkostroje, který je schopen odtěžit 8 000 tun skrývky za jedinou hodinu, je zajištěno prostřednictvím speciálních dotykových obrazovek. Ovládací systém je schopen za sekundu zpracovat více než tři sta tisíc vstupních údajů, které poskytuje tisícovka senzorů.

Z nedávno dokončených projektů lze jmenovat i akci dceřiné společnosti Exakt, s. r. o., která realizovala dodávku měřicích a regulačních technologií pro řízení tepelné pohody v obytných objektech. Originální technologie z produkce této společnosti nyní využívá např. pražský hotel Esprit, hotelové lázně Bellevue v Poděbradech nebo hotel U krále Šumavy v obci Kvilda.

Společnost První Elektro modernizovala elektrotechnické části včetně řízení dálkové pásové dopravy na povrchových dolech, realizovala výstavbu integrovaného dispečinku a rozvodny pro obsluhu provozu pískovny v Dřenicích a v současné době dokončila centrální velín pro řízení a ovládání technologických celků uhelných odtahů v Tušimicích s důrazem na ergonometrické a hygienické předpisy platné v této oblasti. V praxi tak dokazuje svou odbornost a kreativní potenciál, které se skrývají za úspěchem této ryze české průmyslové společnosti.

První Elektro, a. s.
Partyzánská 789/16
430 01 Chomutov
tel.: 0396/65 11 07
fax: 0396/65 29 51
e-mail: posta@prvnielektro.cz
www.prvnielektro.cz