časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 2/2021 vyšlo
tiskem 10. 2. 2021. V elektronické verzi na webu 8. 3. 2021. 

Téma: Elektrické přístroje; Přístroje pro inteligentní sítě; Internet věcí

Hlavní článek
Technologie Internetu věcí v prostředí chytrého měření

ÚNMZ kompletně zpřístupňuje fond českých norem

|

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) umožní v roce 2009 přístup on-line k celému fondu českých norem ČSN. V dalším textu jsou uvedeny některé doplňující informace nejen o možnostech tohoto přístupu pro právnické nebo fyzické osoby, ale také např. o možnostech získání tištěných norem.
 

Prodej tištěných norem v roce 2009

Prodej tištěných norem bude pokračovat, nebude jej však zajišťovat ÚNMZ, ale smluvní prodejci. Seznam prodejců zveřejní ÚNMZ na svých webových stránkách (www.unmz.cz). Prodej přes pult bude zachován na pracovišti ÚNMZ v ulici Biskupský dvůr.
 

Prodej jednotlivých norem v elektronické podobě

Normy ČSN ve formátu PDF se v roce 2009 již nebudou prodávat jednotlivě, ale bude k nim poskytován placený internetový přístup. Systém byl pojmenován ČSN on-line. Vstup do systému je přes webové stránky ÚNMZ.
 

Možnosti získání internetového přístupu k ČSN

Internetový přístup může získat kterákoliv firma nebo podnikající či nepodnikající fyzická osoba se sídlem nebo bydlištěm v ČR, která má vlastní e-mailovou adresu. Pro firmy a pro jednotlivé osoby jsou použity dva oddělené systémy. Jde o ČSN on-line pro firmy a ČSN on-line pro jednotlivce.
 

Rozdíl mezi internetovým přístupem pro firmy a pro jednotlivce

 

Systém ČSN on-line pro firmy

Tento systém je vytvořen tak, aby umožňoval firmě (zákazníkovi) správu svých uživatelů. To je jeho hlavní výhoda. Další výhoda spočívá v pouze jedné platbě za rok, tj. za všechny uživatele najednou a jednou fakturou.
 
Správu uživatelů, jejich přidávání, odebírání a nastavování práv má ve svých rukou firma (zákazník). Může samostatně přidávat nové uživatele až do počtu uvedeného ve smlouvě. K této činnosti určí firma odpovědnou osobu, pracovníka své firmy (tzv. správce uživatelů). Správa uživatelů je činnost nevyžadující žádné speciální počítačové znalosti. Přístup do systému bude poskytnut na základě smlouvy, ve které firma určí počet svých uživatelů, jež chce v systému mít. Do ČSN on-line zavede pracovník ÚNMZ jako první osobu, která je uvedena ve smlouvě jako správce uživatelů. Tento správce pak zavede ostatní uživatele.
 

Systém ČSN on-line pro jednotlivce

Tento systém je naproti tomu určen spíše pro jednotlivé osoby, živnostníky nebo malé firmy, kde se předpokládá jen jeden uživatel. Hlavními výhodami jsou zde možnost zaregistrovat se do systému přímo na internetu a možnost zaplatit platební kartou přes internetovou platební bránu nebo bankovním převodem, a to bez smlouvy.
 
Získání přístupu je poněkud jednodušší než v případě systému ČSN on-line pro firmy (protože zde není třeba smlouva). Na každého zaregistrovaného uživatele však bude vystaven samostatný platební doklad a musí být uskutečněna samostatná platba. To je samozřejmě nevhodné pro firmy s více zaregistrovanými uživateli. Firma také nemá v systému pro jednotlivce kontrolu nad seznamem svých uživatelů a nemůže je spravovat.
 

Přístup členů profesního svazu k ČSN on-line

Předpokládá se, že přístup členů profesního svazu k ČSN on-line přes příslušný svaz bude i v tomto roce zachován. Je to však zcela na rozhodnutí příslušného profesního svazu. ÚNMZ umožní přístup k celému fondu ČSN za 1 000 Kč ročně (bez možnosti tisku), ale část členů svazů může preferovat dosavadní přístup k omezenému okruhu norem za 500 Kč ročně. Termín pro toto rozhodnutí byl 31. 12. 2008.
 

Postup při získání internetového přístupu k normám

V případě firmy, která chce mít přístup pro více osob s možností spravovat své uživatele, si stáhne z webových stránek ÚNMZ vzor smlouvy. Je třeba pečlivě uvážit, kolik uživatelů bude chtít mít v systému, kolik z nich bude normy moci pouze číst a kolik tisknout. Má-li firma v tomto jasno, pečlivě vyplní všechny údaje ve smlouvě, podepíše dvě vyhotovení smlouvy a obě dvě zašle na adresu ÚNMZ.
 
V případě samostatné osoby nebo malé firmy s požadavkem pouze na jediný přístup stačí vstoupit do systému ČSN on-line pro jednotlivce, zaregistrovat se a zvolit si cenovou variantu přístupu. Poté se zvolí způsob platby buď platební kartou přes internet, nebo bankovním převodem. Nakonec po obdržení platby vygeneruje ÚNMZ heslo, které se automaticky odešle na server ÚNMZ.
 

Kolik stojí přístup do ČSN on-line

Systém ČSN on-line pro firmy V tomto systému platí firma za počet uživatelů, kteří jsou uvedeni ve smlouvě. Poplatek se platí jednou ročně a je stanoven za jeden kalendářní rok a za jednoho uživatele. Za jednoho uživatele, který může normy pouze číst na monitoru počítače, platí firma 1 000 Kč. Za uživatele, který může normy také tisknout na své tiskárně, platí firma 3 500 Kč za rok.
 

Systém ČSN on-line pro jednotlivce

V systému pro jednotlivce jsou zahrnuty obě varianty uvedené v systému pro firmy a navíc ještě další dvě možnosti, a to:
  • prohlížení a tisk norem s limitem do padesáti stránek za rok za roční poplatek 1 500 Kč,
  • prohlížení a tisk norem s limitem do dvou set stránek za rok za roční poplatek 2 500 Kč.
Tyto varianty jsou vhodné pro uživatele, kteří počítají s tím, že budou výjimečně tisknout jen jednotlivé důležité stránky.
 

Přístup k normám pro členy nebo návštěvníky veřejných knihoven nebo smluvních míst ÚNMZ

 
Pro tyto případy počítá cenová vyhláška s variantou internetového přístupu s cenou 10 000 Kč za rok. Podmínkou je přístup z počítače, který je umístěn v prostorách knihovny, studovny nebo v jiném konkrétním prostoru. Předpokládá se přístup z max. dvou počítačů s navzájem rozdílnými přístupovými údaji. Tisk norem nebude povolen. Tuto variantu přístupu k normám nemohou využívat firmy.
 

Programové vybavení pro přístup k normám

Pro vstup do systému ČSN on-line není třeba žádný speciální software. Uživatel však musí být v systému zaveden a mít přidělené přístupové heslo. Pro přístup do systému ČSN on-line stačí standardní prohlížeč MS Internet Explorer, který je součástí operačního systému Windows. S tímto prohlížečem byly vykonávány testy systému ČSN on-line, a jeho použití je proto doporučováno. Problémy se většinou nevyskytují ani při použití prohlížeče Mozzila Firefox. Prohlížeč Opera nelze zatím používat.
 

Řešení možných problémů při instalaci

Zpravidla jde vše bez problémů a velmi rychle. V některých případech však mohou určité menší komplikace nastat. Nejčastěji je to způsobeno tím, že uživatel má nainstalováno více verzí programu Adobe Acrobat. Je to nekorektní stav, který nedoporučuje ani samotná firma Adobe. Plugin se tak může nainstalovat k jiné verzi programu Adobe, než kterou uživatel používá. V tomto případě je nejjednodušší odinstalovat přebytečné verze programu Adobe a opakovat instalaci plugin. Další možnou komplikací je příliš přísné bezpečnostní nastavení systému Windows, především ve Windows Vista. Toto lze vyřešit přidáním serveru ČSN on-line mezi důvěryhodné servery.
 
Jako první věc lze doporučit prostudovat pečlivě všechny dostupné rady uvedené na webových stránkách ÚNMZ a v systému ČSN on-line. Většina potíží vzniká z velmi jednoduchých příčin a je lehce odstranitelná. V případě jakýchkoliv nejasností se mohou uživatelé obrátit nejprve na odpovědnou osobu – správce uživatelů ve firmě. Tento pracovník by měl mít dostatek informací a měl by dokázat běžné problémy identifikovat a vyřešit. Je také jedinou (smluvně stanovenou) kontaktní osobou ve vztahu k ÚNMZ (kdo je takovouto osobou za firmu, lze zjistit přímo v systému ČSN on-line).
 
Jde-li o systém ČSN on-line pro jednotlivce, je možné použít helpdesk systému. Doporučuje se však používat helpdesk uvážlivě a až po vyčerpání všech ostatních možností, kam patří např. i prostudování často kladených otázek (FAQ – Frequently Asked Questions). Rozhodně by uživatel neměl odpovídat na automaticky generované zprávy (lze je poznat z doprovodného textu). Adresa, z nichž jsou automatické zprávy generovány, není ručně obsluhována a došlé zprávy mohou být automaticky mazány.
[Tiskové materiály ÚNMZ.]