Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 12/2017 vyšlo
tiskem 6. 12. 2017. V elektronické verzi na webu od 5. 1. 2018. 

Téma: Měření, měřicí přístroje a technika; Zkušebnictví a diagnostika

Hlavní článek
Meranie točivých strojov s použitím metódy SFRA
Aplikační možnosti ultrakapacitorů a akumulátorů LiFePO4 v trolejbusové síti Dopravního podniku města Brna

Aktuality

Temelín dosáhl nejvyšší roční výroby Elektřinu, která by českým domácnostem vystačila na téměř 12 měsíců, vyrobila od začátku…

MONETA Money Bank se jako první firma v ČR rozhodla zcela přejít na elektromobily MONETA Money Bank se jako první společnost v České republice oficiálně rozhodla, že do…

ŠKODA AUTO bude od roku 2020 v Mladé Boleslavi vyrábět vozy s čistě elektrickým pohonem ŠKODA AUTO bude vozy s čistě elektrickým pohonem vyrábět v závodě v Mladé Boleslavi. Již…

Největší českou techniku povede i nadále stávající rektor Petr Štěpánek Akademický senát VUT v Brně na dnešním zasedání zvolil kandidáta na funkci rektora pro…

44. Krajský aktiv revizních techniků v Brně Moravský svaz elektrotechniků Vás zve 21. listopadu na 44. KART v Brně.

Soutěž o nejlepší realizovaný projekt KNX instalace Spolek KNX národní skupina České republiky, z. s. vyhlásil soutěž o nejlepší projekt…

Více aktualit

Unie elektrotechniků k vyhrazeným technickým zařízením

JUDr. Zbyněk Urban
 
Již poměrně dlouhou dobu je vedena otevřená i skrytá diskuse okolo vyhrazených elektrických zařízení (VTZ), jejich klasifikaci, zatřídění a postupů zajištění bezpečnosti provozu – odstraňování rizik. Unie elektrotechniků ČR (UE ČR) projevila opakovaně snahu k nalezení cesty k řešení. Ke škodě věci je však v praxi uskutečňován postup, který je pravým opakem. Po informaci k této problematice v Elektru č. 8–9/2009 (Quo vadis, VTZ?) považuje řada elektrotechniků z UE ČR za vhodné zveřejnit svůj názor na tento problém.
 
Unie elektrotechniků České republiky měla 16. 3. 2009 pětileté výročí své existence. Jedním z hlavních důvodů vzniku UE ČR byla snaha pomoci elektrotechnikům v řešení administrativních problémů spojených s výkonem elektrotechnické činnosti. Jedná se převážně o podnikání v malém a středním rozsahu, kde není prostor pro specialisty na řešení administrativních a legislativních problémů, které neustále narůstají. Jde o záležitosti, které jsou řešeny i v rámci EU, jak vyplývá z mnoha zpráv a usnesení.
 
UE ČR funkčně existuje od 9. 9. 2003, kdy byla zakládajícími společenstvy, cechy, svazy a elektrotechnickými sekcemi při některých OHK podepsána dohoda o jejím vzniku. Celkem je v UE ČR zastoupeno osm krajů a je reálný vstup zástupců jednoho dalšího kraje.
 
UE ČR tak zastupuje ty elektrotechniky, kteří o to projevili zájem svým členstvím v zúčastněných subjektech nebo registrací v Krajských elektrotechnických uniích nebo svůj zájem projevili svou účastí na akcích pořádaných členskými subjekty UE ČR. Naším cílem je jednat jak s profesionály, tak s těmi, kteří na různých úrovních rozhodují o dění v elektrotechnice, a to (je-li to možné) formou „kulatého stolu“. Nechceme rozhodovat nebo schvalovat, chceme jednat a dospět ke společnému řešení s respektováním většinového názoru. Na tomto principu byla představenstvem HK ČR ustavena Elektrotechnická sekce HK ČR a na svém jednání 11. 5. 2004 přijala zásadní usnesení, které však není úplně dodržováno. Proto na doporučení představenstva UE ČR žádáme cestou prezidenta HK ČR o obnovení činnosti Elektrotechnické sekce s tím, že žádné společenstvo zatím nebude začleněno a subjekt, který poruší dohody, bude ze sekce vyloučen.
 
Největším problémem pro elektrotechniky jsou probíhající změny v legislativě, zejména novela vyhlášky č. 20/1979 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních. Pokud je nám známo, nebyla dána možnost všem zástupcům elektrotechniků vyjádřit se k připravovaným změnám, i když bylo v tomto duchu podáno několik podnětů. Z informací, které jsou dostupné, jde o dokument, který pod rouškou řešení pracovních rizik sleduje komerční cíle. Z toho plyne další finanční zátěž pro malé a střední podnikatele, což za současné ekonomické situace trhu považujeme za nepřijatelné. Jde zde i do značné míry o kolizi pojmů vyhrazené technické zařízení a výrobek, který spadá pod zákon č. 22/1997 Sb., v platném znění. Lze pochopit, že výrobek plnící funkci příkladně ve stroji se stává součástí VTZ. Elektrická stolní lampička, kávovar, žehlička a mnoho dalších výrobků jsou klasickými spotřebiči a není důvod je řadit pod VTZ.
 
Obdobně je tomu v činnosti uváděné jako revize spotřebičů a elektrického nářadí, kde není řešena podstata bezpečnosti provozu, ale vše směřuje opět ke komerčním cílům, a tím k dalším výdajům provozovatelů. Dění v této věci je ovlivňováno jedním společenstvem bez respektování názoru ostatních odborníků, o kterých se domníváme, že tvoří většinu. Na vině je zde možná mimo komerční zájmy jednotlivců i dualita ve státním dozoru, kde organizace koná jen za finanční úhradu. Znamená to pravidelné neopominutelné výdaje pro elektrotechniky, a tím opět ekonomickou zátěž. Pokud máme informace z technicky vyspělých zemí Evropy, jde o neobvyklý ryze národní přístup k problému, se kterým z technického a bezpečnostního hlediska nelze souhlasit.
 
Chceme i nadále své podnikatelské problémy řešit co nejblíže míst našeho podnikání, tj. v okresech a krajích, a své profesní problémy řešit ve spolupráci s ostatními profesními subjekty jak v HK ČR, tak mimo ni.
 
Profesní subjekty sdružují 896 členů a pracují či jinak se profesně věnují asi 6 000 elektrotechnikům v celé ČR.
 
Za vedení Unie elektrotechniků ČR: EŽS Brno: Milan Bureš – místopředseda UE ČR Středočeská sekce elektrotechniků (SSE) při OHK Kladno: Ing. M. Valena – místopředseda UE ČR a předseda SSE při OHK Kladno M. Šnobl – předseda dozorčí rady UE ČR, člen SSE JUDr. Z. Urban – člen představenstva UE ČR a místopředseda SSE Elektrotechnický cech Zlín: Ing. Stanislav Vývoda, František Vodička
Kladno 6. 9. 2009