časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Ultima – rozšíření řady TeSys o motorový spouštěč s řídicími funkcemi

číslo 4/2003

Amper 2003

Ultima – rozšíření řady TeSys o motorový spouštěč s řídicími funkcemi

Ing. Marian Belošovič

TeSys, řada U – motorový spouštěč pro každou aplikaci

Přístrojem Ultima – TeSys, řada U – uvádí firma Schneider Electric na český trh motorový spouštěč s integrovanými řídicími funkcemi. Motorový spouštěč TeSys řady U je prvním spouštěčem, který v tak malém přístroji koncentruje tolik inteligence a zároveň jej lze tak snadno instalovat a používat.

Základními pojmy, které charakterizují motorové spouštěče TeSys řady U jsou: snadná volba komponent, rychlá montáž i uvedení do provozu a flexibilita (umožňuje u již nainstalovaného zařízení jednoduchou výměnou ochranných, funkčních a komunikačních modulů přizpůsobit motorový spouštěč požadavkům aplikace).

Obr. 1.

Výkon a řízení v „jednom zápřahu„

TeSys řady U kromě obvyklých funkcí odpojení, spínání a ochrany motoru plní v závislosti na použitých modulech i řídicí a komunikační funkce. Jeho nejjednodušší variantou je kompaktní motorový spouštěč jako alternativa k běžným kombinacím motorového jističe a stykače, ale s nejvyšším stupněm koordinace – tzv. úplnou koordinací. Schopnosti TeSys řady U pokračují až k širokému rejstříku ochranných, monitorovacích, měřicích a komunikačních funkcí.

Modulární a kompaktní

Základem řady je výkonový blok ve dvou proudových velikostech – 12 a 32 A, o šířce 45 mm. Vypínací schopnost 50 kA lze zvýšit až na 130 kA připojením omezovače proudu. Do výkonového bloku je možné alternativně připojit jeden ze tří bloků řídicí jednotky – základní, rozšířený a multifunkční. Řídicí jednotky jsou stejné velikosti, a proto vzájemně zaměnitelné a do výkonového bloku se připojují bez kabelů a bez nástrojů, což značně zkracuje dobu montáže. Řídicí jednotky mají rozšířený rozsah nastavení proudu (pouze šest typových označení pokrývá celý rozsah) do 32 A.

Kromě řídicí jednotky lze do výkonového bloku připojit další moduly – komunikační, funkční a další bloky pomocných kontaktů. Stavebnicové uspořádání umožňuje zvolit modul podle požadované aplikace a kdykoliv jej bez použití nástrojů a kabelů v případě potřeby vyměnit.

Další výhodou modularity TeSys řady U jsou neměnné rozměry přístroje bez ohledu na to, které bloky jsou použity. To se týká i přídavných bloků pomocných kontaktů rozšiřitelnost v případě TeSys řady U neznamená zvětšení vnějších rozměrů přístroje.

Zvláštní zmínku si zaslouží reverzační blok, který lze připojit i pod výkonový blok a zachovat tak šířku 45 mm i u reverzačního motorového spouštěče.

Řídicí jednotka

Základní řídicí jednotka s třídou spouště 10 umožňuje standardní ochranu proti nadměrným proudům.

Rozšířená řídicí jednotka je k dispozici ve třech variantách – třída 10 pro trojfázové motory, třída 10 pro jednofázové motory a třída 20 pro trojfázové motory; navíc s použitím dalších modulů poskytuje další ochranné funkce. Multifunkční řídicí jednotka má integrovány další funkce, jako jsou např. volba třídy spouště 5 až 30, sledování aplikace – doba provozu, počet pracovních cyklů, proud motoru, dále záznam posledních pěti poruch atd. Tyto informace lze zobrazovat přímo na vestavěném displeji nebo je pomocí komunikačního modulu (paralelně nebo sériově) – přes sběrnici – posílat do řídicího systému. Nastavování parametrů je místní (pomocí tlačítek na přístroji) anebo dálkové.

Méně komponent

Modularita TeSys řady U umožnila podstatným způsobem zmenšit počet referencí potřebných k sestavení motorového spouštěče a urychlit jeho montáž i uvedení do provozu a usnadnit případnou údržbu. Stejný rozsah aplikací lze pokrýt přibližně jednou desetinou počtu komponent, které by byly nutné při klasickém sestavování motorových spouštěčů ze stykačů, motorových jističů a jisticích nadproudových relé. To poskytuje možnost podstatným způsobem omezit sklad náhradních dílů.

Integrace do řídicích systémů

Ultimu lze využít jako jednotlivý motorový spouštěč s komunikací paralelně nebo přes sběrnici (AS-i a Modbus), k dispozici je i příslušenství, které zajišťuje komunikaci pro sestavy několika motorových spouštěčů a jejich připojení do sítí s různými protokoly. Tesys řady U lze plně integrovat do různých typů architektury řídicích systémů.

Úplná koordinace

TeSys řady U je výkonový motorový spouštěč, který vyhovuje mezinárodní normě IEC 947-6-2 a americké normě UL 508 E, a tudíž splňuje podmínku úplné koordinace. Po vypnutí zkratu je okamžitě schopen dalšího provozu, což ve svém důsledku představuje méně prostojů a menší nároky na údržbu.

Spouštění a ochrana motorů

Řada U rozšiřuje možnosti řady TeSys v oblasti spouštění a ochrany motorů. Dále potvrzuje úsilí firmy Schneider Electric nabízet taková řešení, která v maximální míře usnadňují zákazníkům volbu přístrojů, jejich montáž a uvedení do provozu.

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Technická podpora
tel.: 382 766 333
e-mail: tp@cz.schneider-electric.com

Praha – Thámova 13, 186 00 Praha 8
tel.: 281 088 111, fax: 224 810 849
Brno – Mlýnská 70, 602 00 Brno
tel.: 543 425 555, fax: 543 425 554

http://www.schneider-electric.cz