časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

UFS – podlahové systémy OBO Bettermann

číslo 4/2005

UFS – podlahové systémy OBO Bettermann

Ing. Pavel Fousek, Ing. Jiří Burant,
OBO Bettermann Praha s. r. o.

Velké halové prostory i jednotlivé kanceláře vyžadují použití flexibilních systémů pro nadčasová řešení ukládání silových, datových a telekomunikačních vedení. To znamená systémů, které budou nyní i v budoucnosti vyhovovat stanoveným účelům využití.
V praxi se projektant může setkat se situací, kdy rozvody nelze umístit klasicky pod omítku (rozsáhlá kabeláž, požadavek flexibility rozvodu) ani vést povrchově s využitím podparapetních přístrojových kanálů (rekonstrukce historických objektů, moderní celoobvodově prosklené pláště moderních budov). V těchto případech poskytují moderní podlahové systémy obzvláštní výhody. Instalují se v podlaze a zapojují se libovolně podle potřeby. Netvoří překážky na podlaze, které působí volně položená vedení či kabelové můstky, ani problémy s chybějícími přípojnými místy. Celá instalace je tedy ukryta v podlaze. Přístrojové jednotky umožňují pohodlný a bezpečný přístup do silové i datové sítě.

OBO Bettermann nabízí kompletní program praktických, promyšlených podlahových instalačních systémů pro všechny typy podlah a všechny oblasti použití. Nabídka obsahuje:

 • UK – systém zalitý mazaninou,
 • ISO A – systém otevřených kanálů uložených v mazanině,
 • DB – systém pro dvojité podlahy,
 • HB – systém pro duté podlahy.
Obr. 1.

Obr. 1. Podlahové systémy OBO (1 – kanály pro uložení silových a sdělovacích kabelů, 2 – tvarové díly podlahových kanálů, 3 – podlahová přístrojová krabice systému UK, 4 – přístrojové jednotky v nejrůznějších provedeních, 5 – přístroje, resp. silnoproudé a slaboproudé zásuvky, 6 – příslušenství systémů – vertikální ohyby a přechodové díly, 7 – svorkovnice pro dvojité a duté podlahy, 8 – přístrojové sloupy jako estetické prostorové vývody

Použití kteréhokoliv z uvedených podlahových systémů představuje estetické i flexibilní řešení (obr. 1). U systémů určených do mazaniny je nutné počítat s větší investiční náročností. Při ukládání do mazaniny je také třeba již při zpracovávání stavební části projektu zahrnout potřebu minimální technologické výšky mazaniny 7 cm nebo více.

Výběr systému Obr. 2.

Při rozhodování, jaký systém zvolit, je třeba zvážit:

 1. Jaký typ podlahy je projektován a jaký bude způsob její údržby.
  Podlahové systémy OBO jsou řešeny pro:
  • podlahy kryté kobercem (suchá údržba),
  • tvrdé podlahy se suchou údržbou (parkety, dřevo apod.),
  • tvrdé podlahy s vlhkou údržbou (dlažba).
 2. Jak vysoké jsou požadavky na flexibilitu systému, tedy:
  • jak často se bude měnit uspořádání kanceláře,
  • kolik kabelů bude nutné uložit,
  • jak často bude zapotřebí dodatečně měnit uspořádání kabelů.

Vyhodnocením těchto kritérií při znalosti technických rysů charakterizujících jednotlivé systémy se zvolí vyhovující systém a odpovídající komponenty. Výběr usnadňuje skutečnost, že všechny vyjmenované systémy mají společné přístrojové jednotky – prvky, které se osazují silovými a datovými zásuvkami.

Obr. 3.

Obr. 2. Čtvercová přístrojová jednotka pro dvanáct přístrojových modulů
Obr. 3. Kruhová přístrojová jednotka pro dvanáct přístrojových modulů

Strukturu systému UK tvoří podlahové krabice navzájem propojené podlahovými kanály. Systém ISO A je soustava kanálů s víky. Oba systémy se liší především mírou flexibility. U systému UK lze vytvořit nové přípojné místo (zásuvku) pouze v místě podlahové krabice. U systému ISO A lze vytvořit nové přípojné místo (instalovat novou přístrojovou jednotku) kdekoliv v trase. Stačí sejmout koberec kryjící trasu a vyměnit plné víko kanálu za víko s otvorem pro přístrojovou jednotku. Po její montáži se do koberce vyřízne odpovídající otvor a koberec se položí zpět.

Obr. 4.

Obr. 4. Kruhová přístrojová jednotka s tubusem pro dvanáct přístrojů

V systémech DB a HB se používají jen samotné přístrojové jednotky upevněné v odpovídajících výřezech, resp. dutinách podlahy. Kabeláž je volně ložena v meziprostoru. S cílem racionalizovat montáž, zvýšit spolehlivost rozvodu a zkrátit dobu montáže byly pro tyto systémy vyvinuty speciální odbočné svorkovnice. Míra flexibility rozvodu ve dvojité podlaze je ta nejvyšší možná. Již instalovanou přístrojovou jednotku lze kdykoliv doplnit novou zásuvkou, novou přístrojovou jednotku je možné instalovat v libovolném místě podlahy prostým výřezem.

Pro všechny systémy však platí, že předností flexibility lze využít jen tehdy, kdy je již v projektu uvažována dostatečná prostorová rezerva.

Společné prvky systémů

Přístrojové jednotky, prvky montované do podlahových krabic systému UK, vík s otvorem systému ISO A, výřezu systému DB či dutiny systému HB, jsou společné pro všechny tyto systémy. Podle počtu instalovaných přístrojů si lze vybrat hranaté verze jednotek s max. šesti, popř. dvanácti přístroji (obr. 2) nebo kruhové jednotky s max. dvanácti přístroji (obr. 3). To vše je v různých vestavných výškách podlahové krytiny a s plastovými rámečky v několika barvách, popř. v provedení z korozivzdorné oceli.

Obr. 5.

Obr. 5. Přístrojová vložka 45 mm osazená síťovými zásuvkami a svodičem přepětí

Přístroje jsou uchyceny v přístrojových vložkách, které se zaklapnou do přístrojové jednotky. K dispozici jsou i jejich verze se svodiči přepětí třídy D. Standardně se přívodní kabely připojených přístrojů vyvádějí uzavíratelným otvorem ve víku přístrojové jednotky. Použít však lze i verze vývodů v podobě tubusu (obr. 4). V nabídce je i víko pro přístrojový sloupek o výšce 25 cm nebo 50 cm.

Nově v podlahových systémech

Přestože podlahové systémy určené pro uložení do mazaniny jsou v porovnání s jinými úložnými systémy technologicky i investičně náročnější, jejich aplikace nestagnují. Z toho vyplývají i inovační aktivity. OBO Bettermann unifikoval tři dříve používané podlahové krabice systému UK do jediného typu s označením UA 60/130. Na tuto krabici je možné montovat všechny dodávané přístrojové jednotky OBO. Díky tomu lze nyní výběr jednotky odložit až na okamžik její montáže.

Obr. 6.

Obr. 6. Přístrojová jednotka zabudovaná v dlažbě výstavní plochy autosalonu

Krabice UA 60/130 má boční stěny z jemné kovové síťoviny – potřebné otvory pro vstup kanálů či trubek se vytvoří prostřihem běžnými nůžkami a následným vytvarováním. Tato krabice pokrývá nivelační výšku mazaniny od 56 do 130 mm (do min. 70 mm jen jako protahovací). Pro výšky mazaniny 130 až 170 mm se pouze zamění výšková vyrovnávací sada. Další výraznou předností nové krabice je možnost po zatuhnutí mazaniny odstranit plastová lůžka nivelačních šroubů. Přeruší se tím mechanické spojení vrchního dílu krabice se dnem a povrch tak může sledovat případné výškové dilatace mazaniny. Tlumí se tím hluk způsobený kroky apod.

Jinou novinkou je přístrojová vložka řešená pro přímou montáž přístrojů v modulu 45 mm. Výhodou je úspora času při montáži a větší počet osazených přístrojů. Příklad jejího osazení přístroji je na obr. 5.

Obr. 7.

Obr. 7. Zátěžové testy kruhové přístrojové jednotky GE 12 RN

Zmínku si rovněž zaslouží speciální provedení přístrojových jednotek a krabic určené pro zvýšenou zátěž. Používá se v autosalonech (obr. 6) nebo velkých halách, kde je třeba udržovat osvětlení z elektrických zdvihacích plošin apod. Využívají se všude tam, kde je třeba počítat s vyšší místní zátěží povrchu podlahy. Jejich mechanická odolnost a spolehlivost jsou prokázány množstvím úspěšně absolvovaných velmi náročných testů. Příklad zátěžové zkoušky kruhové přístrojové jednotky s tubusem ilustruje obr. 7.

Zájemcům o komplexní informace ohledně podlahových systémů OBO doporučujeme naši novou informační brožuru UFS – Podlahové systémy, výběr a systém. Obsahuje přehled podlahových systémů, uvádí základní informace, představuje novinky a podrobně popisuje každý podlahový systém. S možnostmi podlahových systémů OBO se lze rovněž seznámit na veletrhu AMPER 2005. Pracovníci firmy OBO Bettermann rádi podají odborné informace ve stánku E5 v hale 2.

OBO Bettermann Praha s. r. o.
Modletice 81
P. O. BOX 96
251 01 Říčany
tel.: 323 610 111
fax: 323 610 120
e-mail: info@obo.cz
http://www.obo.cz