časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Udělení Ceny Siemens za rok 2002

|

číslo 3/2003

referáty

Udělení Ceny Siemens za rok 2002

Dne 29. ledna 2003 byla v Praze, na historické půdě Betlémské kaple, již popáté předána výroční Cena Siemens. Tuto cenu každoročně uděluje firma Siemens ve spolupráci s Fórem průmyslu a vysokých škol ČR (FPVŠ ČR) ve čtyřech kategoriích: cena za výzkum, za doktorskou práci, za stipendijní podporu pro doktorandy a cena za diplomovou práci.
Předání cen se již tradičně uskutečnilo kongresových prostorách ČVUT – v Betlémské kapli v Praze za účasti představitelů českých technických univerzit.

Cena Siemens je každoročně udělována za vynikající výsledky vědecké a výzkumné práce odborníkům z institucí sdružených ve Fóru průmyslu a vysokých škol ČR. Jedná se o následující obory: výroba, přenos a rozvod energie, automatizační technika, telekomunikační technika, informační technika a technika ve vztahu k životnímu prostředí. V rámci této (v České republice) ojedinělé akce bylo v dosavadních pěti ročnících oceněno více než sedmdesát prací. Udílení Ceny Siemens patří do koncepce dlouhodobé strategie firmy Siemens, která tímto podporuje vysoké školy a nejvýznamnější práce jejich studentů a doktorandů. Každoročně věnuje firma Siemens této soutěži 500 000 Kč, a to ve formě stipendií a finančních odměn.

Obr. 1.

Fórum průmyslu a vysokých škol ČR (založeno v roce 1996) sdružuje největší průmyslové podniky a všechny technické univerzity v České republice. Cílem této instituce je intenzívní výměna zkušeností mezi teorií a praxí, která má kromě jiného v dlouhodobější perspektivě ovlivnit zaměření jednotlivých studijních oborů podle potřeb praxe. Současnými členy Fóra průmyslu a vysokých škol ČR jsou: ČKD PRAHA HOLDING, a. s., IBM Česká republika, s. r. o., SIEMENS s. r. o., ŠKODA a. s., ŠKODA AUTO a. s., České vysoké učení technické v Praze, Technická univerzita v Liberci, Vysoké učení technické v Brně, Vysoká škola báňská – TU Ostrava a Západočeská univerzita v Plzni.

Firma Siemens patří mezi největší globální elektrotechnické koncerny. Jako jediná firma na světě pokrývá v podstatě celou oblast elektrotechniky a elektroniky. Působí ve více než 150 zemích světa a zaměstnává více než 426 000 odborníků, kteří vyvíjejí a vyrábějí produkty, navrhují a instalují komplexní řešení na míru podle požadavků zákazníků a nabízejí širokou paletu služeb podle individuálních potřeb zákazníků.

Zastoupení společnosti Siemens AG v České republice bylo obnoveno v roce 1990. V současné době patří firma Siemens s téměř 10 000 zaměstnanci mezi největší zaměstnavatele v ČR. V obchodním roce 2001/2002 (k 30. září 2002) vykázala skupina podniků Siemens v České republice obrat 37 miliard Kč.

Odborná porota složená ze zástupců technických univerzit a zástupců firmy Siemens posoudila předložené návrhy a rozhodla o udělení následujících cen:
Cena za výzkum:
doc. Ing. Karel Hoffmann, CSc., (ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická)
doc. Ing. Zbyněk Škvor, CSc. (ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická)
téma: Aktivní rezonátor

Cena za doktorskou práci: Ing. Milan Karpf, Ph.D. (ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, katedra telekomunikační techniky) téma: Vliv šumu na segmentační kódování obrazu

Ing. Aleš Vachala (VŠB – TU Ostrava) téma: Magnetické pole elektrických strojů Ing. Radek Vlach (VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, Ústav mechaniky těles) téma: Řízení ventilace elektrického spoje s využitím umělé inteligence

Cena za diplomovou práci:
Ing. Luděk Crha (VUT Brno, Fakulta informačních technologií, Ústav počítačových systémů a sítí)
téma: Waveletová transformace implementovaná v FPGA

Ing. Daniel Klír (ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, katedra fyziky)
téma: Studium XUV a měkkého rentgenového záření v magnetických pinčích

Ing. Jan Ludvík (VUT Brno, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav mikroelektroniky)
téma: Signal processing of sensor signals by using celluar neural networks
(Zpracování signálu snímačů prostřednictvím umělých neuronových sítí)

Ing. Petr Šimoník (VŠB – TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky)
téma: Návrh a realizace třífázového střídače s pomocnými rezonančními póly

Ing. Miroslav Vlček (ČVUT Praha, Fakulta dopravní, katedra aplikované matematiky)
téma: Metody zpracování grafických informací v inteligentním vozidle

Stipendijní podpora pro doktorandy:
Ing. Pavel Kučera (VUT Brno, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav automatizace a měřicí techniky)
téma: Formální metody v průmyslové komunikaci

Ing. Petr Pfeifer (ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, katedra měření)
téma: Optimalizace linkového protokolu průmyslového distribuovaného systému (Fieldbus) pro fyzické vrstvy s vysokou chybovostí

Ing. Josef Strnadel (VUT Brno, Fakulta informačních technologií, Ústav počítačových systémů a sítí)
téma: Analýza testovatelnosti číslicového obvodu popsaného na úrovni meziregistrových přenosů

Firma Siemens v České republice působí v těchto hlavních oblastech: automatizace a řízení, doprava, energetika, informace a komunikace, osvětlení a zdravotnictví.

Více informací na internetových adresách http://www.siemens.com a http://www.siemens.cz