Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2017 vyšlo
tiskem 17. 2. 2017. V elektronické verzi na webu od 10. 3. 2017. 

Téma: Elektrické přístroje – spínací, jisticí, ochranné a signalizační; Přístroje pro inteligentní sítě

Hlavní článek
Atypický návrh výkonového stejnosměrného zdroje se středofrekvenčním transformátorovým filtrem rušivého napětí

Aktuality

Veletrh Věda Výzkum Inovace 2017 zahájí místopředseda vlády Pavel Bělobrádek Letošní ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace zahájí na brněnském výstavišti 28. února 2017…

Chytré lampy PRE potvrdily zhoršenou smogovou situaci v Praze Chytré lampy PRE potvrdily v rámci svého pilotního provozu, že v Holešovicích a…

Jak se bydlí v pasivních domech, řeknou jejich majitelé na veletrhu FOR PASIV Další ročník veletrhu FOR PASIV, který je zaměřený na projektování a výstavbu…

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze představí zájemcům o studium moderní techniku i její historii Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze pořádá v pátek 20. ledna od 8.30 hodin první…

Loňská výroba Temelína by stačila k pokrytí téměř roční spotřeby českých domácností Přesně 12,1 terawatthodin elektřiny (TWh) loni vyrobila Jaderná elektrárna Temelín. Je to…

Osmý ročník Robosoutěže Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze ovládli studenti Gymnázia Zlín V pátek 16. prosince se v Zengerově posluchárně Fakulty elektrotechnické ČVUT na Karlově…

Více aktualit

Udělení Ceny Siemens za rok 2002

číslo 3/2003

referáty

Udělení Ceny Siemens za rok 2002

Dne 29. ledna 2003 byla v Praze, na historické půdě Betlémské kaple, již popáté předána výroční Cena Siemens. Tuto cenu každoročně uděluje firma Siemens ve spolupráci s Fórem průmyslu a vysokých škol ČR (FPVŠ ČR) ve čtyřech kategoriích: cena za výzkum, za doktorskou práci, za stipendijní podporu pro doktorandy a cena za diplomovou práci.
Předání cen se již tradičně uskutečnilo kongresových prostorách ČVUT – v Betlémské kapli v Praze za účasti představitelů českých technických univerzit.

Cena Siemens je každoročně udělována za vynikající výsledky vědecké a výzkumné práce odborníkům z institucí sdružených ve Fóru průmyslu a vysokých škol ČR. Jedná se o následující obory: výroba, přenos a rozvod energie, automatizační technika, telekomunikační technika, informační technika a technika ve vztahu k životnímu prostředí. V rámci této (v České republice) ojedinělé akce bylo v dosavadních pěti ročnících oceněno více než sedmdesát prací. Udílení Ceny Siemens patří do koncepce dlouhodobé strategie firmy Siemens, která tímto podporuje vysoké školy a nejvýznamnější práce jejich studentů a doktorandů. Každoročně věnuje firma Siemens této soutěži 500 000 Kč, a to ve formě stipendií a finančních odměn.

Obr. 1.

Fórum průmyslu a vysokých škol ČR (založeno v roce 1996) sdružuje největší průmyslové podniky a všechny technické univerzity v České republice. Cílem této instituce je intenzívní výměna zkušeností mezi teorií a praxí, která má kromě jiného v dlouhodobější perspektivě ovlivnit zaměření jednotlivých studijních oborů podle potřeb praxe. Současnými členy Fóra průmyslu a vysokých škol ČR jsou: ČKD PRAHA HOLDING, a. s., IBM Česká republika, s. r. o., SIEMENS s. r. o., ŠKODA a. s., ŠKODA AUTO a. s., České vysoké učení technické v Praze, Technická univerzita v Liberci, Vysoké učení technické v Brně, Vysoká škola báňská – TU Ostrava a Západočeská univerzita v Plzni.

Firma Siemens patří mezi největší globální elektrotechnické koncerny. Jako jediná firma na světě pokrývá v podstatě celou oblast elektrotechniky a elektroniky. Působí ve více než 150 zemích světa a zaměstnává více než 426 000 odborníků, kteří vyvíjejí a vyrábějí produkty, navrhují a instalují komplexní řešení na míru podle požadavků zákazníků a nabízejí širokou paletu služeb podle individuálních potřeb zákazníků.

Zastoupení společnosti Siemens AG v České republice bylo obnoveno v roce 1990. V současné době patří firma Siemens s téměř 10 000 zaměstnanci mezi největší zaměstnavatele v ČR. V obchodním roce 2001/2002 (k 30. září 2002) vykázala skupina podniků Siemens v České republice obrat 37 miliard Kč.

Odborná porota složená ze zástupců technických univerzit a zástupců firmy Siemens posoudila předložené návrhy a rozhodla o udělení následujících cen:
Cena za výzkum:
doc. Ing. Karel Hoffmann, CSc., (ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická)
doc. Ing. Zbyněk Škvor, CSc. (ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická)
téma: Aktivní rezonátor

Cena za doktorskou práci: Ing. Milan Karpf, Ph.D. (ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, katedra telekomunikační techniky) téma: Vliv šumu na segmentační kódování obrazu

Ing. Aleš Vachala (VŠB – TU Ostrava) téma: Magnetické pole elektrických strojů Ing. Radek Vlach (VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, Ústav mechaniky těles) téma: Řízení ventilace elektrického spoje s využitím umělé inteligence

Cena za diplomovou práci:
Ing. Luděk Crha (VUT Brno, Fakulta informačních technologií, Ústav počítačových systémů a sítí)
téma: Waveletová transformace implementovaná v FPGA

Ing. Daniel Klír (ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, katedra fyziky)
téma: Studium XUV a měkkého rentgenového záření v magnetických pinčích

Ing. Jan Ludvík (VUT Brno, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav mikroelektroniky)
téma: Signal processing of sensor signals by using celluar neural networks
(Zpracování signálu snímačů prostřednictvím umělých neuronových sítí)

Ing. Petr Šimoník (VŠB – TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky)
téma: Návrh a realizace třífázového střídače s pomocnými rezonančními póly

Ing. Miroslav Vlček (ČVUT Praha, Fakulta dopravní, katedra aplikované matematiky)
téma: Metody zpracování grafických informací v inteligentním vozidle

Stipendijní podpora pro doktorandy:
Ing. Pavel Kučera (VUT Brno, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav automatizace a měřicí techniky)
téma: Formální metody v průmyslové komunikaci

Ing. Petr Pfeifer (ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, katedra měření)
téma: Optimalizace linkového protokolu průmyslového distribuovaného systému (Fieldbus) pro fyzické vrstvy s vysokou chybovostí

Ing. Josef Strnadel (VUT Brno, Fakulta informačních technologií, Ústav počítačových systémů a sítí)
téma: Analýza testovatelnosti číslicového obvodu popsaného na úrovni meziregistrových přenosů

Firma Siemens v České republice působí v těchto hlavních oblastech: automatizace a řízení, doprava, energetika, informace a komunikace, osvětlení a zdravotnictví.

Více informací na internetových adresách http://www.siemens.com a http://www.siemens.cz