časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Účinná ochrana energetických a telekomunikačních kabelových vedení

Účinná ochrana energetických a telekomunikačních kabelových vedení

Kopos Kolín a. s.

V několika posledních letech se kabelové vedení rozvádí pod zemí. Lze se s ním setkat např. v průmyslových a silničních stavbách, u železničních tratí, letišť, elektráren, tedy při trasování energetických a sdělovacích vedení. Jak ale zajistit účinnou a dlouhotrvající ochranu kabelů? Kromě jednoplášťových chrániček jsou vhodným řešením dvouplášťové chráničky, které urychlují práci a snižují náklady na výkopové práce, neboť při jejich pokládce stačí mělčí a užší výkopy.

Klasika mezi chráničkami

Jednoplášťové chráničky HDPE (obr. 1) jsou vyrobeny z vysocehustotního polyetylenu s teplotním rozsahem použití –5 až +50 °C. Mechanická odolnost trubek je 750 N/5 cm, tzn. že mají požadovanou tuhost, ale zároveň vyhovující manipulovatelnost při pokládce. Jsou přizpůsobeny pro strojní zafukování. Trubky lze dodávat s vnitřní stěnou lubrifikovanou minerálním olejem a podle specifikace zákazníka v různém provedení s ohledem na barvu, značení, počet rozlišovacích pruhů, vnitřní vroubkovaný povrch i tloušťku stěny. Pouze na zakázku je možné vyrobit chráničky HDPE s retardéry hoření se stupněm hořlavosti B.

Obr. 1.

Obr. 1. Chráničky optického kabelu

Trubky lze dělit běžnými nástroji. Spojují se speciálními spojkami, které zaručují dostatečnou pevnost i těsnost spoje.

Chráničky vykazují vysokou odolnost proti vlivům okolního prostředí i proti mechanickému namáhání. Vhodně chrání kabely s optickými vlákny a koaxiální kabely. Lze je použít především v oblasti telekomunikací, při výstavbě sdělovacích sítí železnic, silničních sítí a letišť.

Dělené chráničky – praktické řešení podzemní pokládky kabelů šetří čas i peníze

K jednoplášťovým chráničkám patří i dělené chráničky Kopohalf, pro jejichž výrobu byl zvolen materiál z bezhalogenového polyetylenu HDPE patřící do třídy hořlavosti C3. V závislosti na typu snesou tyto chráničky stlačení 450 nebo 750 N. Kopos Kolín je vyrábí ve dvou průměrech, a to 110 a 160 mm.

Chráničky se dodávají v rozloženém stavu. Běžným metrem chráničky se rozumí jeden metr spodního i vrchního dílu (obr. 2). Při pokládce se do spodního dílu vkládá vedení a vrchní díl se tlakem zaklapne do spodního dílu. Pro spojování není třeba zvláštní spojka – spojení je realizováno překrytím napojovaných spodních dílů vrchním dílem v délce asi 30 cm. Chráničky lze dělit běžnými nástroji. Při pokládce je podle místních podmínek vhodné, aby spodní díl byl uložen do pískového lože.

Obr. 2.

Obr. 2. Ukázka dělené chráničky

Systém dělených chrániček Kopohalf má pro svou vysokou užitnou hodnotu velmi širokou škálu použití. Je vhodný především pro ochranu podzemního ukládání kabelů v průmyslových a silničních stavbách, u železničních tratí, při stavbách letišť a elektráren a při trasování energetických a sdělovacích vedení. Je možné ho také použít při pokládce kabelů v betonových konstrukcích a při ochraně kabelů a ostatních inženýrských sítí v mostních stavbách. Chráničky je možné zvolit jako záložní ochranné trubky pro pozdější vložení kabelů nebo i pro dodatečnou ochranu již nainstalovaných zemních kabelů. Trvale lze zmíněný systém používat i za extrémních teplot od –45 do +75 °C, přičemž teplota při instalaci je do +5 °C. Chráničky je možné skladovat na volném zpevněném prostranství, avšak je třeba je chránit před dlouhodobým působením přímého slunečního záření.

Systém dělených chrániček má své místo nejen v průmyslovém stavitelství, ale pro svou vysokou odolnost proti agresivním látkám je jeho použití opodstatněné i v chemickém průmyslu.

Dvouplášťové chráničky – rychlá pokládka kabelů bez nutnosti pískového lože

Korugované trubky k ochraně vedení Kopoflex a Kopodur patří do nabídky společnosti Kopos již několik let. Vyrábějí se z bezhalogenového polyetylenu ve dvoustěnném provedení. Technika dvojité stěny – uvnitř hladká, vně zvlněná – dává trubce vynikající vlastnosti, především možnost vysokého dynamického a statického zatížení (odolnost stlačení >450 N/200 mm). Oba výrobky jsou vysoce odolné proti agresivním látkám, takže své uplatnění najdou i např. v chemickém průmyslu. Kopoflex i Kopodur jsou zařazeny do třídy hořlavosti C3, a nejsou odolné proti UV záření (obr. 3).

Obr. 3.

Obr. 3. Standardní barvou korugovaných trubek je červená, na přání zákazníka je však lze vyrobit i v jiných barvách

Díky moderní technologii výroby se vnitřní a vnější část celého výrobku formují do homogenního celku během jediné výrobní operace. Výhodou linky je především zdvojnásobení rychlosti výroby a úspora materiálu, daná řešením na bázi dvojité stěny, která umožňuje snadnou manipulaci při překládce a při ukládání trubek.

Trubky Kopoflex jsou vysoce ohebné, a to i při poměrně malých poloměrech ohybu. Konce trubek lze uzavřít zátkami, které brání vniknutí nečistot. Vysoká ohebnost a pevnost stěn jsou předpokladem pro použití i při ochraně přípojek vody nebo plynu. Trubky se dodávají v kotoučích po padesáti metrech délky s použitou spojkou na jednom z konců a se zavedeným protahovacím drátem, který usnadňuje zatažení kabelu dovnitř trubky.

Tuhé trubky Kopodur jsou neohebné. Dodávají se na paletách ve standardní šestimetrové délce, jiné rozměry lze dodat na zakázku. Každá trubka je standardně na jednom konci opatřena spojkou. Pro ohyb systému se používají kolena (s ohybem 45° nebo 90°), jež jsou na obou koncích opatřena spojkou pro snadné napojení.

Při ukládání více trubek do výkopu se pro lepší uspořádání a přehlednost dodávají i distanční rozpěrky, a to podle potřeby dvou-, čtyř-, šesti- nebo osminásobné. Rozpěrky je možné vzájemně spojovat. Oba produkty se standardně vyrábějí v červené barvě pro použití pod zem; pro pozemní vedení doporučuje výrobce černou barvu, která je více odolná proti ultrafialovému záření. Odlišný barevný odstín lze dohodnout při konkrétní objednávce.

V České republice se nyní objevují korugované trubky z dovozu. Někteří výrobci však nedodržují předepsanou výši mechanického zatížení 450 N. Stavební dozor na velkých stavbách by si měl vždy přímo od výrobce vyžádat certifikát deklarující hodnotu mechanického zatížení korugovaných trubek, které se na stavbě pokládají do země.

Další informace o výrobcích společnosti Kopos Kolín a. s. mohou zájemci získat na webových stránkách: http://www.kopos.cz nebo přímo na elektronické adrese společnosti: kopos@kopos.cz