časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Ucelená koncepce měřičů izolačních odporů do 5 kV

|

číslo 3/2003

inovace, technologie, projekty

Ucelená koncepce měřičů izolačních odporů do 5 kV

Ing. Jiří Ondřík, Ing. Roman Smékal,
GHV Trading, spol. s r. o.

V čísle 4/2001 jsme čtenáře časopisu ELEKTRO seznámili s novou řadou přístrojů firmy Chauvin Arnoux pro měření izolačního stavu. Zopakujme, že přístroje CA 6541 a CA 6543 jsou určeny pro měření izolačního odporu do hodnoty 4 T při testovacím napětím od 50 V do 1 kV. V loňském roce byly na trh uvedeny další dva měřiče izolace, tentokrát s typovým označením CA 6545 a CA 6547.

Nové přístroje měří izolační odpory do hodnoty 10 T a pracují s testovacím napětím 40 V až 5 kV. Svými vlastnostmi nabízejí to nejlepší, co současné technologie umožňují, a doplňují tak již zmíněnou řadu přístrojů pro měření izolačních odporů.

Obr. 1.

Přístroje jsou v kufříkovém provedení (standardní firemní žluté barvy – obr. 1) s krytím IP53 a jsou určeny pro práci při teplotách –10 až +55 °C, což je předurčuje pro měření i v náročných podmínkách.

Kromě možnosti měřit velký izolační odpor mají také několik zajímavých funkcí: možnost naprogramování testovacího napětí (funkce Var), měření unikajícího proudu s rozlišením až 1 pA (funkce DD), automatické měření stejnosměrného a střídavého napětí a kapacity v obvodu.

Parametry všech čtyř typů přístrojů jsou v tab. 1.

Vlastnosti přístrojů CA 6545, CA 6547

Mezi základními vlastnostmi je třeba uvést tyto:

  • rozsah měření 30 k až 10 T,
  • testovací napětí 500/1 000/2 500/5 000 V,
  • nastavitelné testovací napětí od 40 V do 5,1 kV,
  • zobrazení skutečné hodnoty testovacího napětí v průběhu měření,
  • měření napětí až do 5 100 V,
  • kvalitativní analýza izolačního odporu – výpočet parametrů DAR, PI, DD a R(t),
  • automatické měření napětí, kapacity a unikajícího proudu s rozlišením až 1 pA(!),
  • rozhraní RS-232 pro připojení k PC nebo přímý tisk (pouze CA 6547),
  • velký podsvětlený digitální displej s bargrafem.

K přístroji CA 6547 lze doobjednat software pro zpracování naměřených hodnot a tiskárnu pro přímý tisk naměřených hodnot. Program MEGAOHMVIEW umožňuje uživateli ukládat naměřená data do paměti, kreslit graf závislosti odporu na čase, tisknout uživatelské protokoly, vytvářet textové soubory a také dovoluje nastavovat parametry přístroje.

Tab. 1. Parametry přístrojů firmy Chauvin Arnoux pro měření izolačního stavu

Funkce CA 6541 CA 6543 CA 6545 CA 6547
měření izolačních odporů 2 kW až 4 TW 2 kW až 4 TW 30 kW až 10 TW 30 kW až 10 TW
zkušební napětí (V) 50, 100, 250, 500, 1 000 500, 1 000, 2 500, 5 000, var. 40 až 5 100
měření AC/DC napětí (V) 0 až 1 000 0 až 5 100
měření odporů (kW) 0 až 400
měření kapacity (µF) 0,005 až 4,999 0,005 až 49,99
svodový proud 0,001 nA až 3 mA
měření malých odporů (W) 0,01 až 40
zobrazení zkuš. napětí ano ano ano ano
výpočet DAR a PI ano ano ano ano
výpočet DD ano ano
vnitřní paměť 20 hodnot 128 kB 20 hodnot 128 kB
rozhraní RS-232 ano ano
napájení 8 článků LR14 akumulátor NiMH akumulátor NiMH akumulátor NiMH
alarm ano ano ano ano
spouštěcí sonda option option
krytí IP54 IP54 IP53 IP53

Oba nové typy přístrojů (stejně jako předcházející typy CA 6541 a CA 6543) umožňují automatický výpočet parametrů PI (index polarizace) a DAR (činitel dielektrické absorpce).

Test vybíjení dielektrika (DD)

Test je speciálně uzpůsoben pro měření na nestejnorodých a vícevrstvých izolacích, kde může odhalit vadnou izolační vrstvu i mezi vrstvami s velkým izolační odporem. Přístroje měřící izolační odpory klasickým způsobem, i když jsou vybaveny funkcemi PI a DAR, nemohou tyto závady indikovat.

Test probíhá tak, že izolace se připojí na určitou dobu ke zdroji napětí. Poté se měří její kapacita a po uplynutí 1 min se měří unikající proud. Z výsledků měření vyplývá činitel vybíjení dielektrika:

Vztah 1.

Z velikosti činitele DD lze orientačně posoudit kvalitu kabelu. Tuto závislost ukazuje tab. 2.

Režim Var 50 – 5000

Režimem Var 50 – 5000 vychází výrobce vstříc širokému spektru uživatelů od rozváděčové techniky až po měření na telefonních instalacích. Na rozdíl od pevně nastavených hodnot testovacího napětí 500, 1 000, 2 500 a 5 000 V lze v poloze Var testovací napětí nastavit libovolně, a to v rozmezí 40 až 1 000 V po deseti voltech, v mezích 1 000 až 5 100 V po sto voltech.

Tab. 2. Vliv kvality kabelu v závislosti na parametru DD
DD Kvalita izolace
>7 velmi špatná
4 až 7 špatná
2 až 4 nedostatečná
<2 dobrá

Časovač

Při měření izolačních odporů někdy může trvat delší dobu, než se měřená hodnota stabilizuje (např. vlivem kapacitní složky). Časovač umožňuje nastavit dobu v rozmezí 1 až 59 min, po jejímž uplynutí má přístroj změřit vlastnosti izolace.

Měření průběžných hodnot izolačního odporu R(t)

Tento režim je společný pro všechny čtyři zmíněné typy přístrojů řady CA 654x. Při současném použití funkce časovače ukládají přístroje naměřené hodnoty izolačního odporu do paměti přístroje se vzorkovacím kmitočtem nastaveným uživatelem. Hodnoty je pak možné zobrazovat přímo na displeji přístroje nebo je lze (u verzí s rozhraním RS-232) přenést do PC a pomocí programu MEGAOHMVIEW zobrazit jako časovou závislost odporu R(t). Přístroj CA 6545 dovoluje zaznamenat dvacet průběžných hodnot, u přístroje CA 6547 je počet průběžných hodnot limitován pouze volnou kapacitou paměti.

Obr. 2.

Ukládání do paměti

Přístroj CA 6547 je vybaven interní pamětí 128 kB. Tato kapacita poskytuje možnost uložit až několik tisíc naměřených hodnot. Hodnoty lze do paměti ukládat tříděné (uspořádané) podle měřeného objektu (OBJ) a testu (TEST).

Další užitečné funkce

Funkce ZÁMEK umožňuje omezit testovací napětí na určitou hodnotu nezávisle na jeho zvolené hodnotě. Funkce je vhodná např. tehdy, pracuje-li s přístrojem méně zkušený pracovník, nebo pro zabránění poškození citlivějších instalací.

Funkce SMOOTH (vyhlazení) usnadňuje čtení naměřené hodnoty na displeji v případech, kdy je údaj nestabilní a číslice se neustále mění.

Funkce ALARM opticky a akusticky signalizuje případy, kdy naměřené hodnoty nejsou v nastaveném rozmezí. Dolní i horní hladinu naměřených hodnot lze pro tento účel nastavit na všech čtyřech typech přístrojů.

Přístroje jsou napájeny z akumulátoru NiMH. Rozsah napětí pro dobíjecí zdroj je 85 až 256 V.

Podrobnější informace o uvedených přístrojích si lze vyžádat u firmy

GHV Trading, spol. s r. o.
Kounicova 67a
602 00 Brno
tel.: 541 235 532-4
fax: 541 235 387
e-mail: ghv@ghvtreding.cz
http://www.ghvtrading.cz