časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Třífázové elektroměry ABB pro instalace s napětím 690 V bez přídavných transformátorů

ABB s.r.o. | www.abb.cz

Elektroměry řady A společnosti ABB představují ideální řešení pro řadu instalací. Například třífázové elektroměry A44 nabízejí vynikající výkonnostní parametry a lze je využít ve většině obecných aplikací, kde je vyžadováno spolehlivé a důvěryhodné měření elektrické energie. Typy A44 552-110 a A44 553-110 pak je navíc možno použít v instalacích s napětím 690 V, aniž by před ně bylo třeba zařadit přídavný měřicí transformátor napětí.

Elektroměry řady A

Elektroměry této řady jsou ideálním přístrojem pro celou řadu aplikací a instalací. Jsou jedno až třífázové, vybavené základními až rozšířenými moderními funkcemi. Upevňují se na DIN lištu a hodí se pro instalaci do distribučních rozváděčů i malých rozvodnicových skříní. Pokrývají širokou paletu napětí i tepelných rozsahů.

Zobrazovací jednotka je pixelově orientována a může v jednu chvíli zobrazovat až čtyři veličiny. V menu elektroměru se lze snadno pohybovat pomocí tlačítek umístěných pod displejem. Jeden a tentýž elektroměr může být používán ve třívodičových nebo čtyřvodičových instalacích. Záleží jen na jeho nastavení. Konfigurace nastavení se provádí nastavovacím tlačítkem, které je chráněno proti neoprávněné manipulaci uzavřením a zapečetěním průhledného víka na přední straně přístroje. Nízký příkon elektroměru (méně než 2,2 VA) je jedním z parametrů dlouhodobé ekonomické výhodnosti, což je důležitou vlastností zejména v sítích s větším počtem elektroměrů.

Řada A podporuje až čtyři vstupy/výstupy – buď dva vstupy a dva výstupy v pevné konfiguraci, nebo čtyři vstupně-výstupní místa, která je možno volně konfigurovat jako vstup nebo výstup. Výstupy lze využít pro načítání pulzů, např. z vodoměru nebo odečet stavu externího zařízení. Výstupy je možno použít pro výstup pulzů nebo pro řízení externích přístrojů (např. stykače nebo vyslání výstrahy).

Elektroměry EQ A44 s mimořádnou úrovní funkčních parametrů, pro napětí 690 V, mohou být použity jak v autonomních aplikacích, tak v síťových měřicích instalacích s komunikačními protokoly M-Bus nebo Modbus.
Elektroměry EQ A44 s mimořádnou úrovní funkčních parametrů, pro napětí 690 V, mohou být použity jak v autonomních aplikacích, tak v síťových měřicích instalacích s komunikačními protokoly M-Bus nebo Modbus.

Výhody řady A
– Široká nabídka pro všechny druhy aplikací.
– Typově schváleny podle IEC a směrnice MID (Measuring Instruments Directive), mohou být nasazeny jako fakturační měřidla bez jakékoli dodatečné kalibrace.
– Snadný odečet díky velkému digitálnímu displeji.
– Velký provozní teplotní rozsah: –40 až +70 °C, spolehlivě měří i v náročných teplotních podmínkách.
– Schopnost vzdálené komunikace naměřených dat: Typ A má zabudované komunikační rozhraní s protokolem M-Bus nebo Modbus RTU (RS-485).
– Snadná a rychlá instalace. Elektroměr je vzájemně kompatibilní s ostatními výrobky rodiny System pro M compact®. Díky tomu je jejich usazení a zapojení, vzájemné propojování nebo výměna v rozvodnici extrémně snadná.

Řada A44

Elektroměry A44 jsou typově schváleny podle normy IEC a mají dále typové schválení a ověření podle směrnice pro měřicí přístroje MID 2014/32/EU. Typové schválení vyhovuje normám, které zahrnují většinu technicky relevantních aspektů přístroje, kam patří klimatické podmínky, elektromagnetická kompatibilita (EMC), přesnost či elektrické a mechanické požadavky.

Elektroměry A44 mohou měřit až ve čtyřech tarifech, které jsou nastavovány buď interními hodinami, nebo přes sériovou komunikační linku.

Velká šíře funkcí elektroměru ve verzi A44 podporuje měření celé řady veličin:
– Činný, jalový a zdánlivý výkon – celkový a v jednotlivé fázi
– Proudy – ve fázích a nulovém vodiči
– Napětí – fázová a sdružená
– Účiník – celkový a v jednotlivých fázích
– Frekvence
– Harmonické napětí a proudů
– Celkové zkreslení vyššími harmonickými (THD) napětí & proudů

Elektroměry A44 552-110 a A44 553-110

V případě těchto elektroměrů je možné shromažďovat data přes pulzní výstup nebo po sériové komunikační lince. Elektroměry jsou vybaveny polovodičovým výstupem pro externí napájení 5 až 240 V AC/DC. Výstup je možno využívat jako impulzní výstup, kde četnost impulzů je přímo úměrná měřené energii, nebo jako zdrojové místo pro různé alarmy. Elektroměr je také na požádání vybaven zabudovaným sériovým rozhraním pro přenosové protokoly Modbus RTU (RS-485) nebo M-Bus.

Katalog 
Řešení pro elektrické instalace v budovách je ke stažení ZDE.