časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Tři nové sférické roboty MITSUBISHI

|

číslo 8-9/2004

Mezinárodní strojírenský veletrh

Tři nové sférické roboty MITSUBISHI

AutoCont Control Systems

Tři nové modely robotů firmy Mitsubishi Electric absolvovaly svoji evropskou premiéru již na výstavě MOTEK 2003. Sférický robot RV-12SL se šesti stupni volnosti se řadí do zcela nové kategorie robotů s užitečným zatížením 12 kg a pracovním dosahem 1,384 mm. Sférické roboty RV-6S a RV-6SL (verze s prodlouženým ramenem) – rovněž šestiosé modely – poskytují mnohem více možností při použití celou modelovou řadou robotů Mitsubishi Electric s nosností do 6 kg a dosahem ramene do 900 mm. S přispěním uvedených šestikilogramových modelů je pokryto mnohem širší spektrum aplikačních možností v kategorii robotů s nejmenší nosností. Program Mitsubishi Electric v oblasti sférických robotů v současné době zahrnuje roboty s užitečným zatížením od 1 do 12 kg a pracovním dosahem od 410 do 1,384 mm.

Obr. 1

Charakteristika robotů

 • nová výkonnostní třída: nosnost 12 kg a dosah 1,38 mm,
 • nové možnosti využití: nosnost 6 kg,
 • nový typ konstrukce: štíhlejší stavba ramene, menší řídicí jednotka.

Robot RV-12SL

Mitsubishi Electric vstupuje na trh se zcela novou výkonnostní kategorií robotu se šesti stupni volnosti – modelem RV-12SL (obr. 1). Oproti předchozím verzím tento nový sférický robot vyniká nosností 12 kg a dosahem 1,384 mm. Jeho modernizovaná konstrukce, štíhlá stavba ramene a nejmodernější technologie splňují nejnáročnější požadavky, které jsou kladeny na roboty v této kategorii. S přesností ±0,05 mm a rychlostí 9,500 mm/s patří model RV-12SL mezi nejrychlejší a nejpřesnější roboty v této třídě. Vyniká rovněž množstvím technologických vymožeností: detekce kolize s vlastním tělesem ramene a řízení točivého momentu v každé ose jsou standardní vlastnosti, jež zajišťují spolehlivou ochranu proti poškození samotného robotu nebo předmětu, s nímž se manipuluje. Byly rozšířeny komplexní funkce o řízení až osmi dodatečných os a byla zavedena nová funkce sledování pohybu dopravníku pro synchronizaci s manipulovaným předmětem – tyto funkce jsou rovněž standardní součástí vybavení robotu. U robotu RV-12SL lze využít i funkce založené na kompenzaci hmotnosti při polohování, přičemž se dosáhne maximálního využití – optimalizace polohovacího procesu. Hlavní osy – číslo 4 až 6 ramene nového robotu – jsou s krytím IP65. Dlouhý dosah a minimální požadavky na prostor pro zástavbu předurčují model RV-12SL pro použití v uzavřených výrobních celcích. Typickými aplikacemi zmíněného robotu jsou např. výměna nástrojů při elektroerozivním obrábění, odebírání výlisků z tvářecích strojů a další činnosti u obráběcích strojů, jež vyžadují manipulaci.

Obr. 2

Základní technické parametry robotu RV-12SL:

 • manipulační nosnost 12 kg,
 • dosah (pracovní rádius) 1,384 mm,
 • přesnost ±0,05 mm,
 • maximální rychlost 9,500 mm/s,
 • instalace na podlahu, stěny nebo strop,
 • zjišťování kolize s tělesem ramene robotu.

Roboty RV-6S a RV-6SL rozšiřují modelovou řadu s menší nosností

Se sférickými šestiosými roboty RV-6S (obr. 2) a RV-6SL (obr. 3) s prodlouženým ramenem nabízí Mitsubishi Electric svým zákazníkům robotický program, který je flexibilnější a univerzálnější než předcházející. Zmiňované dva modely robotů jsou určeny pro manipulaci s břemenem do hmotnosti 6 kg. Jejich pracovní rádius 900y zajišťují spolehlivou ochranu proti poškození samotného ramene robotu i předmětu, s nímž se manipuluje. K běžnému funkčnímu vybavení patří rovněž řízení až osmi dodatečných os a sledování pohybu dopravníku pro synchronizaci s manipulovaným předmětem.

Významnou vlastností modelů RV-6S a RV-6SL je – stejně jako u výkonnějších modelů – optimalizace polohovacího procesu se současnou kompenzací hmotnosti. Krytí IP65 čtvrté až šesté osy zajišťuje ochranu robotu pro práci ve vlhkém prostředí.

Obr. 3

Základní technické parametry robotu RV-6S:

 • manipulační nosnost 6 kg,
 • dosah (pracovní rádius) 695 mm,
 • přesnost ±0,02 mm,
 • maximální rychlost 9,500 mm/s,
 • instalace na podlahu, stěny a strop,
 • zjišťování kolize s tělesem ramene robotu.

Základní technické parametry robotu RV-6SL:

 • manipulační nosnost 6 kg,
 • dosah (pracovní rádius) 900 mm,
 • přesnost ±0,02 mm,
 • maximální rychlost 9,500 mm/s,
 • možnost rozšíření pracovního prostoru,
 • instalace na podlahu, stěny a strop,
 • zjišťování kolize s tělesem ramene robotu.

Nové šestiosé roboty

Nové sférické roboty Mitsubishi Electric s šesti stupni volnosti a tzv. inteligentními provozními funkcemi se vyznačují vyšší mírou bezpečnosti a okamžitou připraveností k činnosti. Například funkce „vyspělého záznamu provozních údajů“ umožňuje jejich velmi účinné využití v provozu. Podle provozní doby a zatížení vypočítává řídicí systém robotu optimální termín pro následující pravidelnou údržbu a tak v předstihu zajišťuje včasné oznámení nevyhnutelnosti očekávané doby odstávky. Zálohovaný (redundantní) bezpečnostní systém robotu zajišťuje maximální ochranu zaměstnanců i jednotlivých prvků systému. Dalším progresivním parametrem zajištění bezpečnosti je jeho schopnost zastavit činnost okamžitě po zjištění nespecifikovaného zatížení. Zmíněnou funkci je možné podle potřeby „zapnout„ nebo „vypnout„; mezní hodnota vypnutí může být nastavena na spolehlivou úroveň ochrany křehkých předmětů, součástek a jednotlivých prvků systému.

Řídicí jednotky

Řídicí jednotky jsou rozměrově přizpůsobeny – štíhlé a kompaktní – popsaným šestiosým robotům. Celý řídicí systém a servozesilovače řídicí jednotky modelů RV-6S a RV-6SL se umístí do skříně o rozměrech 462 × 400 × 200 mm. K významným vlastnostem těchto kompaktních řídicích jednotek patří např. víceúlohový systém řízení, momentové řízení, sledování pohybu dopravníku a snadná vestavba jakéhokoliv kamerového systému pro rozeznávání (identifikaci) předmětu. Přímo do řídicího systému mohou být integrovány dvě interpolované dodatečné osy a dva dodatečné tříosé systémy, aniž by bylo nutné přidávat další řídicí systémy pro tyto doplněné osy. Řídicí jednotka robotu obsahuje funkce a má potřebný výkon pro současné ovládání přídavných systémů a realizaci všech úkonů daných řídicím programem robotu.

Autocont Control System s. r. o.
Nemocniční 12
701 00 Ostrava
tel.: 596 152 111
fax: 596 152 562
e-mail: consys@autocont.cz
http://www.autocontcontrol.cz